" />

KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 22:28
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -40.187.849 306.370.391 1.952.857 308.323.248
Transferler
27 -40.187.849 40.187.849
Dönem Karı (Zararı)
5.218.526 5.218.526 -27.572 5.190.954
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 5.218.526 311.588.917 1.925.285 313.514.202
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -217.381.051 1.960.274 308.330.665 2.255.609 310.586.274
Transferler
27 1.960.274 -1.960.274
Dönem Karı (Zararı)
27 -16.216.923 -16.216.923 -1.283.074 -17.499.997
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 81.654 290.571.261 -215.420.777 -16.216.923 292.113.742 972.535 293.086.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.790.154 16.166.554
Dönem Karı (Zararı)
-17.499.997 5.190.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.682.682 18.846.358
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 326.643 231.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
400.834 -114.650
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
505.834 -114.650
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-105.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 5.316.982 1.047.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 55.957 176.038
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 2.726.878 871.472
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.534.147
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.720.817 9.944.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -583.725 -1.159.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.308.679 10.792.295
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 312.288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 2.362.846 9.265.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.478.383 143.536
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-133.052
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.165.995 -1.671.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.640.973 -7.747.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.955.211 3.903.271
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.901.308 14.020.102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.731.323 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.396.734 -2.491.122
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.906.561 6.132.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.429.144 237.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.980.103 -29.341.839
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-29.965.059 -1.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.132.174 -206.306
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.823.658 16.290.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.504 -123.455
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.107.044 -6.757.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-14.660.769 -6.757.442
Alınan Faiz
583.725 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.421.266 -9.265.232
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 367.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.881.115 0
Ödenen Faiz
-5.540.151 -9.632.454
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.844 143.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
261.844 143.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.949.830 2.634.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.211.674 2.778.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.211.674 2.949.830
Finansal Yatırımlar
7 7.088.412 9.254.407
Ticari Alacaklar
10,37 44.306.549 21.351.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 38.856.344 16.456.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.450.205 4.895.561
Diğer Alacaklar
11 25.893.116 88.842.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.367.111 75.083.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.526.005 13.758.726
Stoklar
13 12.559.417 24.185.740
Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.781.467 27.975.344
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 67.687 68.831
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.165.433 2.033.259
ARA TOPLAM
128.073.755 176.661.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.073.755 176.661.396
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.288.934 20.203.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11.288.934 20.203.934
Diğer Alacaklar
11 741.881 693.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
741.881 693.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 262.834.874 265.197.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 89.928.125 75.045.606
Maddi Duran Varlıklar
18 9.585.532 9.917.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 189.202 242.884
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 189.202 242.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 246.125 0
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.104 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
389.790.777 386.277.319
TOPLAM VARLIKLAR
517.864.532 562.938.715
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.442.221 22.252.686
Ticari Borçlar
10,37 90.050.973 85.144.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 31.094.169 25.181.638
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 58.956.804 59.962.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 3.687.132 14.347.748
Diğer Borçlar
11 65.493.905 59.398.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 49.663.717 48.961.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.830.188 10.436.517
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 21.608.130 51.573.189
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.607.830 51.573.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
300 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.816.211 11.668.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 205.991 141.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.610.220 11.526.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 0 3.541
ARA TOPLAM
207.098.572 244.388.167
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.098.572 244.388.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.929.350 0
Ticari Borçlar
10 1.947.270 1.951.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.947.270 1.951.407
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 363.101 340.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 363.101 340.648
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.439.962 5.672.220
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.679.683 7.964.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.778.255 252.352.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
292.113.742 308.330.664
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Geri Alınmış Paylar (-)
-50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.654 81.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Yasal Yedekler
2.584.443 2.584.443
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
287.986.818 287.986.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -215.420.777 -217.381.052
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.216.923 1.960.274
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 972.535 2.255.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
293.086.277 310.586.273
TOPLAM KAYNAKLAR
517.864.532 562.938.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 11.901.509 156.056 7.980 109.201
Satışların Maliyeti
28 -11.118.496 -98.898 -306.938 -58.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
783.013 57.158 -298.958 50.951
BRÜT KAR (ZARAR)
783.013 57.158 -298.958 50.951
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.531.399 -999.287 -1.035.077 -339.760
Pazarlama Giderleri
29,30 -7.636 -23.588 -2.576 -12.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.866.791 23.375.025 -2.678.838 4.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.926.343 -2.114.594 -9.615.620 -361.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.815.574 20.294.714 -13.631.069 -658.998
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.671.796 1.671.796
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.165.995 2.085.460 1.752.892
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.362.846 -9.265.764 -1.098.466 -4.855.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.344.415 12.700.746 -12.644.075 -2.089.323
Finansman Gelirleri
33 838.473 3.428.526 716.944 1.912.140
Finansman Giderleri
33 -8.472.438 -10.794.782 -4.536.817 -8.371.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.978.380 5.334.490 -16.463.948 -8.548.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.478.383 -143.536 349.864 -1.786.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 24.501 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.478.383 -143.536 325.363 -1.786.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.283.074 -27.572 -1.221.748 -14.326
Ana Ortaklık Payları
-16.216.923 5.218.526 -14.892.336 -10.321.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,06970000 0,02240000 -0,06400000 -0,04440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.499.997 5.190.954 -16.114.084 -10.335.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.283.074 -27.572 -1.221.748 -14.326
Ana Ortaklık Payları
-16.216.923 5.218.526 -14.892.336 -10.321.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959551


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.871 Değişim: -1,09% Hacim : 97.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.838 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0438 Değişim: 0,72%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9907 Değişim: 1,09%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0359
Açılış: 35,6018
2.508,05 Değişim: -0,84%
Düşük 2.501,49 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.