KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:00
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 -8.791.880 8.791.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 929.357 929.357 -14.765 914.592
Dönem Karı (Zararı)
27 929.357 929.357 -14.765 914.592
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 929.357 362.665.402 1.511.618 364.177.020
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -15.177.805 15.177.805
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267
Dönem Karı (Zararı)
27 -9.100.036 -9.100.036 -70.231 -9.170.267
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -177.193.202 -9.100.036 337.458.204 1.942.712 339.400.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.477.584 17.420.703
Dönem Karı (Zararı)
-9.170.267 914.592
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.170.267 914.592
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.146.620 -1.395.629
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 233.052 236.328
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.205.340 193.103
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.202.222 190.130
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.118 2.973
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.490.886 960.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 108.911 211.564
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 3.381.975 749.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.970.991 9.175.631
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -12.952.074 -10.050.763
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 14.617.021 19.085.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -17.196 151.736
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 323.240 -10.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
508 1.295.752
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 508 1.295.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.131.892 -1.742.915
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.131.892 -1.742.915
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.311.703 3.334.253
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.310.562 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.310.562
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 2.290.628
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -17.139.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.625.489 18.674.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.676.529 16.247.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.262.419 -57.618.248
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.118 33.528.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 4.481.306 -6.939.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.379.050 3.564.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.093.751 963.100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.720.662 9.837.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -22.375.967 10.649.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.610.319 8.441.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.610.319 8.441.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.649.136 18.193.616
Alınan Faiz
33 -1.664.947 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
136.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -163.501 -97.950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -811.782
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.898.077 -707.360
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 896.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -74.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 21.898.077
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-247.450 -17.699.122
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000 142.058.189
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 25.000 142.058.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-272.450 -149.714.305
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -272.450 -149.714.305
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 3.441.288
Ödenen Faiz
-13.484.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.043 -985.779
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.043 -985.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 3.068.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.465.827 2.082.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.465.827 2.292.784
Finansal Yatırımlar
7 1.738.159 1.738.667
Ticari Alacaklar
10 48.471.348 70.332.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 48.266.500 60.730.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 204.848 9.602.823
Diğer Alacaklar
11 135.846.290 125.583.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 129.181.791 120.858.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.664.499 4.725.089
Stoklar
13 21.388.068 21.388.068
Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.040.143 30.521.449
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 3.367.574 4.217.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.672.569 26.303.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 28.359 38.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.638.423 7.287.943
ARA TOPLAM
238.616.617 259.184.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.616.617 259.184.049
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 122.852.527 120.720.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 66.141.800 88.039.877
Maddi Duran Varlıklar
18 10.510.609 10.739.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.774.661 58.779.272
Şerefiye
19 35.865.873 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.908.788 22.913.399
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.104 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.941.859 293.941.067
TOPLAM VARLIKLAR
512.558.476 553.125.116
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.925.490 36.554.666
Ticari Borçlar
10 30.985.274 35.041.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 196.505 196.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 30.788.769 34.844.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 7.507.195 9.600.946
Diğer Borçlar
11 55.783.504 52.062.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 36.772.840 36.668.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 19.010.664 15.394.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 36.124.357 58.500.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 104.058
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.567.320 5.084.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 119.413 144.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.447.907 4.939.886
ARA TOPLAM
168.893.140 196.948.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.893.140 196.948.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 372.656 402.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 372.656 402.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.882.400 7.194.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.264.420 7.605.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.157.560 204.553.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.458.204 346.558.240
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -177.193.202 -162.015.397
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -9.100.036 -15.177.805
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.942.712 2.012.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.400.916 348.571.183
TOPLAM KAYNAKLAR
512.558.476 553.125.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.234.029 94.777.946 393.138 79.683.156
Satışların Maliyeti
28 -1.071.634 -71.137.002 -399.485 -56.511.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
162.395 23.640.944 -6.347 23.171.556
BRÜT KAR (ZARAR)
162.395 23.640.944 -6.347 23.171.556
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -1.376.697 -966.038 -593.557 -757.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.524.790 6.089.111 -56.420 4.406.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.569.456 -13.598.013 -15.726.684 -8.160.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.258.968 15.166.004 -16.383.008 18.660.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.310.562 0 2.100 -588.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -508 -3.586.380 66.872 -1.295.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.131.891 1.742.915 -211.162 1.742.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.817.023 13.322.539 -16.525.198 18.518.779
Finansman Gelirleri
33 12.952.074 10.050.763 2.785.426 7.844.105
Finansman Giderleri
33 -14.617.021 -19.124.457 -7.242.516 -10.620.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.481.970 4.248.845 -20.982.288 15.742.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.311.703 -3.334.253 3.321.463 -5.559.150
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 3.311.703 -3.334.253 3.320.490 -5.559.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.170.267 914.592 -17.660.825 10.183.185
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.170.267 914.592 -17.660.825 10.183.185
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -70.231 -14.765 -77.806 -11.680
Ana Ortaklık Payları
-9.100.036 929.357 -17.583.019 10.194.865
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,03910000 0,00400000 -0,07560000 0,04380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.170.267 914.592 -17.660.825 10.183.185
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-70.231 -14.765 -77.806 -11.680
Ana Ortaklık Payları
-9.100.036 929.357 -17.583.019 10.194.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.