KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 22:20
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 289.358.802 -152.011.058 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 -8.791.880 8.791.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -9.265.508 -9.265.508 -3.085 -9.268.593
Dönem Karı (Zararı)
27 -9.265.508 -9.265.508 -3.085 -9.268.593
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 289.358.802 -160.802.938 -9.265.508 352.470.537 1.523.298 353.993.835
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183
Transferler
27 -14.962.363 15.177.805 215.442 -215.442 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558
Dönem Karı (Zararı)
27 8.482.983 8.482.983 7.575 8.490.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -176.977.760 8.482.983 355.256.665 1.805.076 357.061.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.524.018 -3.811.074
Dönem Karı (Zararı)
8.490.558 -9.268.593
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.490.558 -9.268.593
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.260.694 -8.398.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 116.220 118.739
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.099 818
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.335 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.764 818
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.256 162.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 68.256 162.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.499.052 6.236.433
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -10.166.648 -2.206.658
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.373.118 8.469.164
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 303.331 -66.175
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -8.853 40.102
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.308.462 -588.978
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -3.308.462
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 -588.978
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.343.053
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.343.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 9.760 -2.224.897
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.308.462 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -3.308.462
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 0 2.290.628
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -14.393.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.907.718 13.880.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.523.082 404.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -35.208.845 -22.735.797
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.764 -818
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.741.635 308.822
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.643.558 12.617.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 107.100 113.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.274.969 3.710.648
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 4.151.227 21.474.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.148.436 -2.012.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 4.356.303 -2.012.020
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -207.867 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.677.854 -3.785.996
Alınan Faiz
33 3.437.276 67.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -163.501 -92.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -119.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.492.834 -648.360
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 896.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -15.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 32.492.834
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.840.911 3.541.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.810.680 78.551.593
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 1.810.680 78.551.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.555.171 -85.431.679
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -10.555.171 -85.431.679
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 -2.310.740 16.531.176
Ödenen Faiz
-1.785.680 -6.109.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.905 -917.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.905 -917.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 3.068.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.420.689 2.150.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.420.689 2.292.784
Finansal Yatırımlar
7 1.671.287 1.738.667
Ticari Alacaklar
10 65.816.198 70.332.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 58.865.080 60.730.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.951.118 9.602.823
Diğer Alacaklar
11 160.792.716 125.583.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 156.156.362 120.858.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.636.354 4.725.089
Stoklar
13 21.388.068 21.388.068
Peşin Ödenmiş Giderler
15 28.779.955 30.521.449
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 4.217.574 4.217.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 24.562.381 26.303.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 15.881 38.364
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.720.102 7.287.943
ARA TOPLAM
283.604.896 259.184.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.604.896 259.184.049
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 686.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 123.063.688 120.720.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 66.141.800 88.039.877
Maddi Duran Varlıklar
18 10.625.084 10.739.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.776.979 58.779.272
Şerefiye
19 35.865.873 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.911.106 22.913.399
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.976.103
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.269.812 293.941.067
TOPLAM VARLIKLAR
557.874.708 553.125.116
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 27.810.175 36.554.666
Ticari Borçlar
10 32.700.857 35.041.084
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 196.505 196.505
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.504.352 34.844.579
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.708.046 9.600.946
Diğer Borçlar
11 55.337.811 52.062.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 39.946.546 36.668.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.391.265 15.394.381
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 62.651.551 58.500.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 973 104.058
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.052.260 5.084.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 112.374 144.442
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.939.886 4.939.886
ARA TOPLAM
193.261.673 196.948.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.261.673 196.948.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 339.040 402.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 339.040 402.217
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.202.890 7.194.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.551.294 7.605.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.812.967 204.553.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.256.665 346.558.240
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -176.977.760 -162.015.397
Net Dönem Karı veya Zararı
27 8.482.983 -15.177.805
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.805.076 2.012.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
357.061.741 348.571.183
TOPLAM KAYNAKLAR
557.874.708 553.125.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 840.891 15.094.790
Satışların Maliyeti
28 -672.149 -14.625.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.742 469.388
BRÜT KAR (ZARAR)
168.742 469.388
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -783.140 -208.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.581.210 1.682.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -842.772 -5.437.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.040 -3.494.590
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.308.462 588.978
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -67.380 -2.290.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.343.053
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.708.175 -5.196.240
Finansman Gelirleri
33 10.166.648 2.206.658
Finansman Giderleri
33 -7.374.505 -8.503.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.500.318 -11.493.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.760 2.224.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.787 2.224.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.490.558 -9.268.593
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.490.558 -9.268.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 7.575 -3.085
Ana Ortaklık Payları
8.482.983 -9.265.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,03650000 -0,03980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.490.558 -9.268.593
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.575 -3.085
Ana Ortaklık Payları
8.482.983 -9.265.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7589 Değişim: 1,24%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3060 Değişim: 1,89%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
492,35 Değişim: 0,09%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.