KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 23:48
KAP ***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 107.072.640 -176.748.469 207.023.573 370.527.925 502.582 371.030.507
Transferler
27 183.498.621 23.524.952 -207.023.573
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -8.791.880 -8.791.880 1.023.801 -7.768.079
Dönem Karı (Zararı)
27 -8.791.880 -8.791.880 1.023.801 -7.768.079
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -153.223.517 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 -8.791.880 -8.791.880
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245
Dönem Karı (Zararı)
27 -15.177.805 -15.177.805 486.560 -14.691.245
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 290.571.261 -162.015.397 -15.177.805 346.558.240 2.012.943 348.571.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.861.656 -88.953.538
Dönem Karı (Zararı)
-14.691.245 -7.768.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.691.245 -7.768.079
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.744.237 -25.032.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 474.044 561.498
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.037.099 9.992.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.070.391 -1.218.036
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -33.292 251.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 10.959.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.273.087 1.381.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 365.588 188.557
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.907.499 1.192.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-347.073 10.030.768
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -29.003.609 -12.376.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 28.429.451 22.621.074
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 220.079 -80.461
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 7.006 -133.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.474.261 -1.584.735
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -760.164
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 2.474.261 -824.571
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
24.799.938 -10.329.448
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 24.799.938 -10.329.448
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 7.691.948 -1.789.682
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.554 -1.272.812
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17,32 0 -895.840
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,32 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 -34.554 -376.972
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
12 26.760.839 -26.760.839
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 3.614.648 -5.260.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.327.745 -55.527.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.009.183 -78.505.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.414.597 -35.931.215
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 31.993.402 191.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 7.384.841 -5.003.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.569.300 -6.793.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 5.434.317 2.637.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 8.797.573 -168.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -35.347.248 74.929.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.900.974 -6.882.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 6.900.974 -6.882.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.380.737 -88.327.384
Alınan Faiz
33 3.252.642 283.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -834.807 -333.952
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -936.916 -575.858
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.678.381 18.487.124
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
7 0 1.183.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.439.503 -138.618
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 510.000 9.322.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000 -7.338.871
Alınan Temettüler
16 0 130.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.958.498 71.682.526
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
176.634.499 78.467.162
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 176.634.499 78.467.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-215.429.585 -351.814
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -351.814
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -215.429.585
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 -23.535.672 10.077.209
Ödenen Faiz
-17.627.740 -16.510.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-775.223 1.216.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-775.223 1.216.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.068.007 1.851.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.292.784 3.068.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.292.784 3.068.007
Finansal Yatırımlar
7 1.738.667 7.421.129
Ticari Alacaklar
10 70.332.903 94.546.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 60.730.080 83.679.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.602.823 10.866.938
Diğer Alacaklar
11 125.583.871 77.944.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 120.858.782 70.839.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.725.089 7.105.268
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
12 26.760.839
Stoklar
13 21.388.068 53.348.178
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.521.449 38.768.810
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 4.217.574 5.964.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 26.303.875 32.803.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 38.364 9.784
Diğer Dönen Varlıklar
26 7.287.943 15.079.668
ARA TOPLAM
259.184.049 316.947.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
259.184.049 316.947.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 3.187.568
Ticari Alacaklar
10 0 9.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 9.510
Diğer Alacaklar
11 686.158 496.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 686.158 496.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 120.720.635 145.520.573
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 88.039.877 79.564.035
Maddi Duran Varlıklar
18 10.739.022 5.765.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.779.272 58.787.540
Şerefiye
19 35.865.873 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.913.399 22.921.667
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 644
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 393.786
Diğer Duran Varlıklar
26 14.976.103 14.062.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
293.941.067 307.787.284
TOPLAM VARLIKLAR
553.125.116 624.734.878
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 36.554.666 77.269.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 35.041.084 24.291.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 196.505 89.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 34.844.579 24.202.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.600.946 5.103.545
Diğer Borçlar
11 52.062.842 55.942.670
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 36.668.461 49.345.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.394.381 6.596.808
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 58.500.324 93.847.572
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 104.058 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.084.328 3.225.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 144.442 193.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.939.886 3.032.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
196.948.248 259.680.248
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.948.248 259.680.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 960.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 960.137
Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 402.217 822.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 402.217 822.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.194.104 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.605.685 1.792.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.553.933 261.472.450
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
346.558.240 361.736.045
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -162.015.397 -153.223.517
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -15.177.805 -8.791.880
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.012.943 1.526.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.571.183 363.262.428
TOPLAM KAYNAKLAR
553.125.116 624.734.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 111.816.621 111.737.195
Satışların Maliyeti
28 -86.676.274 -102.868.343
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.140.347 8.868.852
BRÜT KAR (ZARAR)
25.140.347 8.868.852
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.284.124 -2.294.097
Pazarlama Giderleri
29-30 0 -118.718
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.521.068 8.678.646
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -22.464.959 -31.205.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.912.332 -16.071.133
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.490.396 13.051.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.088.909 -4.925.371
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -24.799.938 10.329.448
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.486.119 2.384.670
Finansman Gelirleri
33 29.003.609 12.376.645
Finansman Giderleri
33 -28.516.787 -24.319.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.999.297 -9.557.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.691.948 1.789.682
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-104.058 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.587.890 1.789.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.691.245 -7.768.079
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.691.245 -7.768.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 486.560 1.023.801
Ana Ortaklık Payları
-15.177.805 -8.791.880
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.691.245 -7.768.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
486.560 1.023.801
Ana Ortaklık Payları
-15.177.805 -8.791.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750006


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5716 Değişim: 0,10%
Düşük 32,4899 25.04.2024 Yüksek 32,5778
Açılış: 32,54
34,8807 Değişim: 0,15%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 34,9847
Açılış: 34,8286
2.427,03 Değişim: 0,16%
Düşük 2.419,83 25.04.2024 Yüksek 2.428,24
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.