" />

KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 19:40
KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 100.002.975 168.572.144 48.070.953 46.697.728
Satışların Maliyeti
18 -94.716.188 -132.183.996 -45.361.226 -36.719.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.286.787 36.388.148 2.709.727 9.978.104
BRÜT KAR (ZARAR)
5.286.787 36.388.148 2.709.727 9.978.104
Genel Yönetim Giderleri
19 -6.147.050 -4.850.923 -3.163.072 -2.064.525
Pazarlama Giderleri
19 -9.440.115 -17.290.680 -4.836.053 -4.962.731
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.278.452 -1.410.933 -675.681 -815.581
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 7.682.673 17.726.386 2.673.264 9.640.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -13.603.465 -16.873.947 -7.861.099 -7.953.030
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.210.256 -1.673.355 1.536.761 -1.523.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.289.366 12.014.696 -9.616.153 2.299.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.313.305 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.976.061 12.014.696 -9.616.153 2.299.196
Finansman Giderleri
22 -1.601.004 -8.059.973 821.121 -4.452.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.577.065 3.954.723 -8.795.032 -2.153.706
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 4.045.720 -239.728 2.556.650 -173.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.045.720 -239.728 2.556.650 -173.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.270.507 24.237.966
Dönem Karı (Zararı)
-12.531.345 3.714.995
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-12.531.345 3.714.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.796.834 20.369.866
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.669.797 6.114.171
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-112.349 1.870.469
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.210.257 1.673.355
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.097.908 197.114
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.246.209 2.397.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 3.430.283 2.869.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 815.926 -471.732
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
20,22 -894.234 -193.546
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
22 3.847.584 3.224.026
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
508.310 2.405.015
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 508.310 2.405.015
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.085.803 5.539.706
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -137.700
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -137.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -4.045.720 239.728
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
10 725.280 679.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.305 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,18 -1.313.305 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
79.459 -1.768.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.271.225 348.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.074.760 20.105.973
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.197.699 -11.015.726
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
472.388 1.173.727
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.953.221 -12.992.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.953.221 -12.992.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.858.904 2.968.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.114.985 -2.642.710
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.114.985 -2.642.710
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 259.232
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.655.230 2.492.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.536.714 24.433.378
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 71.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.569.652 -944.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -4.959 178.434
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 4.308.404 499.346
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.758.336 -9.464.939
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.524 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.524 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.538.822 -9.560.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.579.653 -6.164.037
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.959.169 -3.396.873
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10 72.962 95.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.329.152 -9.851.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.838.000 178.968.305
Kredilerden Nakit Girişleri
12 20.838.000 178.968.305
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.375.243 -180.938.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -57.375.243 -175.571.689
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
12 0 -5.366.418
Ödenen Temettüler
12 -24.000.000 -608.302
Ödenen Faiz
-4.686.143 -7.394.732
Alınan Faiz
894.234 121.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.816.981 4.922.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.018.984 516.247
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.797.997 5.438.269
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.708.259 11.760.641
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.910.262 17.198.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.910.262 68.708.259
Ticari Alacaklar
6 41.505.815 37.483.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.505.815 37.483.610
Diğer Alacaklar
7 1.530.623 1.556.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.530.623 1.556.515
Stoklar
8 89.702.129 108.997.736
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.030.728 2.726.618
Diğer Dönen Varlıklar
16 7.902.077 9.116.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 7.902.077 9.116.221
ARA TOPLAM
175.581.634 228.588.959
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.581.634 228.588.959
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 52.130.298 54.095.150
Kullanım Hakkı Varlıkları
10,1 5.049.780 5.682.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10,2 22.056.409 23.098.402
Peşin Ödenmiş Giderler
9 266.645 43.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 266.645 43.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 17.153.856 12.443.633
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.656.988 95.362.651
TOPLAM VARLIKLAR
272.238.622 323.951.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 93.843.049 98.246.321
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 25.063.134 24.344.671
Banka Kredileri
5,12 17.157.377 16.768.933
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.905.757 7.575.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.779.915 73.901.650
Banka Kredileri
5,12 67.056.588 72.271.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.723.327 1.629.716
Ticari Borçlar
6 23.161.606 37.114.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 23.161.606 37.114.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.419.150 2.908.394
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 6.307.853 4.177.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 6.307.853 4.177.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.584.808 5.774.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.859.363 5.312.130
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.725.445 462.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 394.824 321.669
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 394.824 321.669
ARA TOPLAM
143.711.290 148.543.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.711.290 148.543.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 42.551.668 55.030.801
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 28.695.725 40.956.234
Banka Kredileri
5 5.111.589 13.374.533
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.584.136 27.581.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 13.855.943 14.074.567
Banka Kredileri
5,12 10.391.606 10.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 3.464.337 4.074.567
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 24.859.713 21.309.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 24.859.713 21.309.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.411.381 76.339.823
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.122.671 224.883.421
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.115.951 99.068.189
Ödenmiş Sermaye
17 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -8.030.174 -5.805.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 4.662.581 3.858.832
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 4.662.581 3.858.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.326.616 28.487.872
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
777.450 2.602.356
Net Dönem Karı veya Zararı
-12.531.345 10.013.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.115.951 99.068.189
TOPLAM KAYNAKLAR
272.238.622 323.951.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 2.346.712 26.662.966 5.035.564 88.014.538 88.014.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.824.906 2.602.356 -4.427.262 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.150 485.290 3.714.995 3.802.135 3.802.135
Dönem Karı (Zararı)
3.714.995 3.714.995 3.714.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-398.150 485.290 87.140 87.140
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-608.302 -608.302 -608.302
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-430.884 -430.884 -430.884
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -6.339.677 2.832.002 -430.884 28.487.872 2.602.356 3.714.995 90.777.487 90.777.487
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -5.805.532 3.858.832 28.487.872 2.602.356 10.013.838 99.068.189 99.068.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.013.838 -10.013.838 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.642 803.749 -12.531.345 -13.952.238 -13.952.238
Dönem Karı (Zararı)
-12.531.345 -12.531.345 -12.531.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.642 803.749 -1.420.893 -1.420.893
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.161.256 -11.838.744 -24.000.000 -24.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.160.000 30.657.866 92.957 -8.030.174 4.662.581 16.326.616 777.450 -12.531.345 61.115.951 61.115.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.531.345 3.714.995 -6.238.382 -2.327.052
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.224.642 -398.150 -1.555.341 21.088
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.889.145 -497.687 -2.019.923 26.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
664.503 99.537 464.582 -5.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 664.503 99.537 464.582 -5.272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
803.749 54.406 170.035 26.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 803.749 485.290 170.035 457.433
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.416 -552.416
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-552.416 -552.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 121.532 0 121.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 121.532 121.532
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.420.893 -343.744 -1.385.306 47.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.952.238 3.371.251 -7.623.688 -2.279.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.952.238 3.371.251 -7.623.688 -2.279.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958434


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.