KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 04:50
KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 463.952.700 367.797.899
Satışların Maliyeti
24 -389.141.092 -271.336.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.811.608 96.461.090
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
74.811.608 96.461.090
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.055.226 -10.006.095
Pazarlama Giderleri
26 -45.634.884 -37.734.267
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.593.281 -2.223.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 26.083.134 53.361.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -23.796.184 -46.423.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.815.167 53.435.529
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 159.195 279.741
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 576.803 -3.652.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.551.165 50.063.159
Finansman Gelirleri
29 786.946 403.557
Finansman Giderleri
29 -19.904.904 -21.675.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.433.207 28.791.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 2.602.357 -698.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.602.357 -698.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.035.564 28.093.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.035.564 28.093.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.035.564 28.093.434
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.656.049 21.649.712
Dönem Karı (Zararı)
32 5.035.564 28.093.434
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.282.021 53.648.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 12.180.944 11.409.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
503.302 3.440.819
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-576.803 3.652.111
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.080.105 -211.292
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.195.762 6.816.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,22 3.874.797 6.166.036
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
320.965 650.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.261.759 9.454.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -820.047 -546.412
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 14.081.806 10.001.323
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.959.592 3.098.436
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 16.849.400
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.849.400
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.602.357 698.116
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
15 927.341 894.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.195 -279.741
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,29 -159.195 -279.741
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-985.127 1.266.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.681.906 -59.239.631
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.917.505 -29.360.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.843.880 -1.820.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.971.853 -20.081.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.086.501 -1.939.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.937.604 11.245.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.332.096 878.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.868.133 -2.021.470
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.139.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.635.679 22.502.672
Alınan Faiz
33.101 142.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -4.650.285 -1.756.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -165.196 -9.084
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 802.750 770.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.268.847 -39.585.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.341 320.089
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
649.341 320.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.154.369 -14.841.844
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.789.671 -5.911.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -9.364.698 -8.929.878
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
15,2 328.887 387.959
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.444.988 -25.451.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.146.648 23.610.412
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
452.591.636 613.779.954
Kredilerden Nakit Girişleri
18 447.225.218 613.779.954
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18 5.366.418
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.306.035 -581.130.663
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -473.306.035 -581.130.663
Ödenen Temettüler
-5.832.000
Ödenen Faiz
18 -15.387.195 -9.442.436
Alınan Faiz
29 786.946 403.557
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.221.752 5.674.870
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
400.356 9.231
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.821.396 5.684.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.582.037 10.897.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.760.641 16.582.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.760.641 16.582.037
Finansal Yatırımlar
25.451.458
Vadeli Mevduatlar
6,1 25.451.458
Ticari Alacaklar
8 100.545.421 97.929.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 12.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.545.421 97.916.646
Diğer Alacaklar
9 1.499.253 1.817.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.499.253 1.817.378
Stoklar
10 111.261.436 89.854.453
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.049.941 3.378.482
Diğer Dönen Varlıklar
22 11.856.472 9.633.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 11.856.472 9.633.770
ARA TOPLAM
240.973.164 244.647.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.973.164 244.647.011
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 42.718.297 47.272.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.499.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 22.364.418 18.571.602
Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.800 8.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 9.800 8.893
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 15.362.539 12.272.278
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.954.682 78.125.672
TOPLAM VARLIKLAR
325.927.846 322.772.683
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
115.626.195 128.257.002
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.788.260 0
Banka Kredileri
18 22.788.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.837.935 128.257.002
Banka Kredileri
18 86.349.768 128.257.002
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 1.121.749
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 5.366.418
Ticari Borçlar
8 87.004.445 76.711.379
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 287.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.004.445 76.423.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.151.996 4.819.899
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 2.640.328 1.346.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 2.640.328 1.346.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.928.941 4.927.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.957.797 4.277.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 971.144 650.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 253.684 200.468
ARA TOPLAM
215.605.589 216.262.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.605.589 216.262.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.211.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 3.211.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.211.546
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.096.173 16.112.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 19.096.173 16.112.388
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.307.719 16.112.388
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.913.308 232.374.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
88.014.538 90.397.746
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -5.941.527 -3.989.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 2.346.712 1.981.870
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 26.662.966 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.577.017
Net Dönem Karı veya Zararı
32 5.035.564 28.093.434
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.014.538 90.397.746
TOPLAM KAYNAKLAR
325.927.846 322.772.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Transferler
14.848.822 -14.848.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.280.984 -1.280.984 1.019.616 -2.838.057 -1.818.441 28.093.434 24.994.009 24.994.009
Dönem Karı (Zararı)
28.093.434 28.093.434 28.093.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.280.984 -1.280.984 1.019.616 -2.838.057 -1.818.441 -3.099.425 -3.099.425
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 0 0 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.989.913 -3.989.913 1.981.870 1.981.870 21.978.549 -17.577.017 28.093.434 90.397.746 90.397.746
Transferler
4.684.417 17.577.017 -22.261.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.951.614 -1.951.614 364.842 364.842 3.448.792 3.448.792
Dönem Karı (Zararı)
5.035.564 5.035.564 5.035.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.951.614 -1.951.614 364.842 364.842
Kar Payları
-5.832.000 -5.832.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -5.941.527 -5.941.527 2.346.712 2.346.712 26.662.966 0 5.035.564 88.014.538 88.014.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.035.564 28.093.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.951.614 -1.280.984
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.439.518 -1.601.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
487.904 320.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 487.904 320.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
364.842 -1.818.441
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 364.842 1.019.616
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.547.571
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.547.571
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
709.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 709.514
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.586.772 -3.099.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.448.792 24.994.009
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.448.792 24.994.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825917


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.