KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2018 - 18:36
KAP ***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 265.073.978 212.372.513 95.476.602 71.357.195
Satışların Maliyeti
24 -183.937.367 -162.626.838 -67.124.581 -55.762.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.136.611 49.745.675 28.352.021 15.594.616
BRÜT KAR (ZARAR)
81.136.611 49.745.675 28.352.021 15.594.616
Genel Yönetim Giderleri
26 -9.320.963 -7.688.702 -2.877.547 -2.404.934
Pazarlama Giderleri
26 -30.436.947 -21.972.606 -12.102.783 -7.904.609
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.569.301 -522.247 -349.662 -148.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 44.638.998 17.636.029 29.764.715 5.173.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -36.343.059 -8.586.063 -30.892.902 -431.779
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.105.339 28.612.086 11.893.842 9.879.052
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 12.128 1.568.779 11.111 -30.381
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.117.467 30.180.865 11.904.953 9.848.671
Finansman Giderleri
29 -26.381.761 -22.731.809 -7.273.422 -7.193.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.735.706 7.449.056 4.631.531 2.655.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.702.409 -1.999.262 -192.256 164.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.702.409 -1.999.262 -192.256 164.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.033.297 5.449.794 4.439.275 2.819.590
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.033.297 5.449.794 4.439.275 2.819.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.033.297 5.449.794 4.439.275 2.819.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.821.943 -2.821.943 566.466 -2.073.532 -2.073.532 566.466 21.978.549 1.680.753 -34.106.592 45.134.524 45.134.524
Transferler
-34.106.592 34.106.592
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.130 5.449.794 5.364.052
Dönem Karı (Zararı)
5.449.794 5.449.794 5.449.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.130 223.576 138.812 138.812 223.576 -448.130
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.270.073 -3.270.073 790.042 -1.934.720 -1.934.720 790.042 21.978.549 -32.425.839 5.449.794 50.498.576 50.498.576
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -2.708.929 -2.708.929 962.254 2.838.057 2.838.057 3.800.311 21.978.549 -32.425.839 14.848.822 65.403.737 65.403.737
Transferler
14.848.822 -14.848.822
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 19.033.297 11.013.425 11.013.425
Dönem Karı (Zararı)
19.033.297 19.033.297 19.033.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-331.088 -331.088 1.668.462 -9.357.246 -9.357.246 -7.688.784 -9.357.246 -9.357.246
Dönem Sonu Bakiyeler
23 29.160.000 30.657.866 92.957 -3.040.017 -3.040.017 2.630.716 -6.519.189 -6.519.189 -6.519.189 21.978.549 -17.577.017 19.033.297 76.417.162 76.417.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.700.142 72.554.342
Dönem Karı (Zararı)
32 19.033.297 5.449.794
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.438.754 31.363.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 9.223.049 9.124.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.546.702 -9.300.013
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.017.357 -416.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 529.345 -8.883.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.186.872 3.652.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.298.094 3.532.957
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.888.778 120.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.748.108 13.112.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.537 -72.163
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 7.779.645 13.185.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
17.149.861 10.838.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.400.950 5.127.800
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.400.950 5.127.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.702.409 1.999.262
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.128 -1.568.779
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -12.128 -1.568.779
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
492.931 -1.623.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.634.630 37.268.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.249.784 -830.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.410.598 25.967.565
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.174.772 867.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.179.721 20.490.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.171.724 2.299.728
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.400.950 -5.127.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-749.971 -6.398.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.894.071 -935.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.144.100 -5.463.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.837.421 74.081.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.674.413 -2.068.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
537.134 541.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.805.319 -3.554.856
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.495 1.835.322
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.495 1.835.322
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.889.351 -5.462.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -4.714.596 -2.264.337
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -5.174.755 -3.198.004
Alınan Faiz
31.537 72.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.207.153 -32.190.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.914.607 -19.406.328
Kredilerden Nakit Girişleri
21.914.607 -19.406.328
Ödenen Faiz
18 -7.707.454 -12.784.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.101.976 36.808.910
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.400 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.100.576 36.808.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 10.897.936 2.651.312
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.998.512 39.460.222


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.033.297 5.449.794 4.439.275 2.819.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-331.088 -448.129 20.062 -37.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -413.860 -560.161 25.078 -46.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.772 112.032 -5.016 9.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 82.772 112.032 -5.016 9.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.688.784 362.388 -2.588.119 536.172
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.905.506 173.515 -4.604.691 548.381
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.905.506 173.515 -4.604.691 548.381
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 1.668.462 223.576 1.003.540 97.467
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
1.668.462 223.576 1.003.540 97.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.548.260 -34.703 1.013.032 -109.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.548.260 -34.703 1.013.032 -109.676
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.019.872 -85.741 -2.568.057 498.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.013.425 5.364.053 1.871.218 3.318.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.013.425 5.364.053 1.871.218 3.318.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.998.512 10.897.936
Ticari Alacaklar
8 115.040.500 74.193.635
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.023.486 73.672.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.014 520.941
Diğer Alacaklar
9 1.959.684 882.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.959.684 882.431
Türev Araçlar
22 0 3.547.571
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 0 3.547.571
Stoklar
10 102.721.839 69.840.586
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.530.164 89.164
Diğer Dönen Varlıklar
22 9.753.589 8.812.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 9.753.589 8.812.779
ARA TOPLAM
269.004.288 168.264.102
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.004.288 168.264.102
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 47.904.082 47.020.879
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16.592.036 16.849.304
Peşin Ödenmiş Giderler
12 677.862 944.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 677.862 944.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 11.869.257 11.940.634
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.043.237 76.754.907
TOPLAM VARLIKLAR
346.047.525 245.019.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 130.427.823 92.960.773
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 501.509
Banka Kredileri
7 0 501.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.427.823 92.459.264
Banka Kredileri
130.427.823 92.459.264
Ticari Borçlar
8 102.599.914 64.651.951
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 247.879 295.288
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
102.352.035 64.356.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 6.913.503 5.741.779
Türev Araçlar
22 8.357.935 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
22 8.357.935 0
Ertelenmiş Gelirler
9 1.722.500 844.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 1.722.500 844.707
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.021.537 1.762.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.021.537 1.762.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.191.682 1.036.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 3.191.682 1.036.597
ARA TOPLAM
255.234.894 166.998.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.234.894 166.998.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.395.469 12.617.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.395.469 12.617.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.395.469 12.617.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
269.630.363 179.615.272
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.417.162 65.403.737
Ödenmiş Sermaye
23 29.160.000 29.160.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30.657.866 30.657.866
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
92.957 92.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 -3.040.017 -2.708.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.888.473 3.800.311
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.978.549 21.978.549
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.577.017 -32.425.839
Net Dönem Karı veya Zararı
32 19.033.297 14.848.822
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.417.162 65.403.737
TOPLAM KAYNAKLAR
346.047.525 245.019.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717421


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.