KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:12
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 7.185.391 39.291.279 39.291.279
Transferler
6.661.253 -6.661.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.971 1.412.295 1.412.295 1.457.266 1.457.266
Dönem Karı (Zararı)
1.412.295 1.412.295 1.457.266 1.457.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
44.971
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.118.345 1.055.069 7.185.391 1.412.295 8.597.686 40.748.545 40.748.545
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -3.305.215 1.233.172 5.030.817 1.679.366 6.710.183 37.852.275 37.852.275
Transferler
1.679.366 -1.679.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-908.113 1.434.925 1.434.925 526.812 526.812
Dönem Karı (Zararı)
1.434.925 1.434.925 526.812 526.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-908.113
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -4.213.329 1.233.172 6.710.183 1.434.925 8.145.108 38.379.087 38.379.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.335.666 -5.157.249
Dönem Karı (Zararı)
1.434.925 1.412.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.083.105 1.800.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 902.186 737.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
451.225 200.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
451.225 200.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
135.539 861.665
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-408.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.870.502 -7.914.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.796.031 -468.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.796.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.020.416 -3.266.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.020.416 -3.266.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.600.022 -4.396.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.327.538 -704.937
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
179.060 -40.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.506.598 -664.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.281.443 922.379
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
332
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.281.111 922.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.352.472 -4.702.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-983.194 -455.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.378.835 72.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.362 72.678
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.362 72.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.382.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.382.197
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.448.354 2.052.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.448.354 2.052.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.733.853 -3.032.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.733.853 -3.032.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.825.368 4.888.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.559.221 1.856.235


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.559.221 2.825.368
Ticari Alacaklar
4.311.860 7.107.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.311.860 7.107.891
Diğer Alacaklar
3.188.642 3.152.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.188.642 3.152.469
Stoklar
9 30.642.915 23.042.893
Peşin Ödenmiş Giderler
10 400.772 743.053
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 423.079 734.287
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
11 3.170.814 758.566
ARA TOPLAM
55.697.303 38.364.527
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.697.303 38.364.527
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
20.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
15 40.243.233 35.759.428
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 46.097 52.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 18.627 25.786
Diğer Haklar
17 18.627 25.786
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.328.886 35.858.840
TOPLAM VARLIKLAR
96.026.189 74.223.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 36.231.568 14.338.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.231.568 14.338.898
Banka Kredileri
18 36.231.568 14.338.898
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
704.372 698.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 655.611 649.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.761 49.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 48.761 49.181
Ticari Borçlar
4.662.584 6.990.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 264.184 85.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.398.400 6.904.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.225.048 1.994.482
Diğer Borçlar
921.606 831.406
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 236.917 237.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 684.689 594.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.415 216.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 385.950 983.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 718.683 645.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 687.683 614.617
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 31.000 31.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 747.432 574.532
ARA TOPLAM
47.601.658 27.273.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.601.658 27.273.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
851.312 978.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
851.312 978.308
Banka Kredileri
18 851.312 971.650
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 0 6.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.403.144 6.821.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 8.403.144 6.821.401
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 790.988 1.297.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.045.444 9.097.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.647.102 36.371.092
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.379.087 37.852.275
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 16.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.200.807 13.108.920
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 16.414.135 16.414.135
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -4.213.328 -3.305.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.233.172 1.233.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 6.710.183 5.030.817
Net Dönem Karı veya Zararı
21 1.434.925 1.679.366
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.379.087 37.852.275
TOPLAM KAYNAKLAR
96.026.189 74.223.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 41.286.959 36.078.120
Satışların Maliyeti
22 -31.587.238 -29.095.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.699.721 6.982.490
BRÜT KAR (ZARAR)
9.699.721 6.982.490
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.592.077 -2.815.910
Pazarlama Giderleri
23 -3.684.407 -2.145.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.095.677 1.753.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.174.049 -948.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.344.865 2.824.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 19.493 14.510
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.364.358 2.839.480
Finansman Gelirleri
27 1.950.141 1.042.111
Finansman Giderleri
27 -3.744.035 -1.607.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.570.464 2.273.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-135.539 -861.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -385.950 -639.161
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 250.411 -222.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.434.925 1.412.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.434.925 1.412.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.434.925 1.412.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-908.114 44.971 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.164.249 57.656
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
256.135 -12.685 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 256.135 -12.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-908.114 44.971 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.811 1.457.266 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
526.811 1.457.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.