" />

KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2020 - 18:16
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -5.084.421 16.819.391 16.819.391
Transferler
21 -5.084.421 5.084.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 16.414.135 -603.500 6.661.253 22.471.888 22.471.888
Sermaye Arttırımı
21 16.590.000 -2.085.818 -14.504.182
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 0 39.291.279
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -2.163.316 1.055.069 524.138 6.661.253 39.291.279 39.291.279
Transferler
21 178.103 6.483.150 -6.661.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.141.899 1.679.366 537.467 537.467
Kar Payları
21 -1.976.471 -1.976.471 -1.976.471
Dönem Sonu Bakiyeler
16.800.000 16.414.135 -3.305.215 1.233.172 5.030.817 1.679.366 37.852.275 0 37.852.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.380.799 1.411.852
Dönem Karı (Zararı)
1.679.366 6.661.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 1.679.366 6.661.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.459.868 2.468.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 1.538.419 1.366.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-534.046
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-534.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.255.378 1.484.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,23 1.224.378 1.484.896
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.200.117 -30.814
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -351.608
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -351.608
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.278.364 -7.160.118
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-233.460 -2.155.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -233.460 -2.155.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.551.675 -346.056
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30 -71.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-10,11 -1.551.675 -274.082
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.508.217 -5.754.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.477.317 907.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30 4.731 10.128
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.472.586 897.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.537.671 188.324
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30 -40.344 -47.078
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,10,11 1.578.015 235.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-139.130 1.969.503
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -455.162 -54.373
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-786.507 -503.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.270.316 -1.814.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.381 158.905
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.381 158.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.410.697 -1.973.350
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.410.697 -1.946.866
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.588.069 3.345.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 3.564.540 3.345.159
Ödenen Temettüler
21 -1.976.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.063.046 2.942.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.063.046 2.942.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.888.414 1.945.848
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.825.368 4.888.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.825.368 4.888.414
Ticari Alacaklar
7 7.107.891 6.874.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.107.891 6.874.431
Diğer Alacaklar
8 3.152.469 918.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.152.469 918.026
Stoklar
9 23.042.893 15.534.676
Peşin Ödenmiş Giderler
10 743.053 1.182.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 743.053 1.182.643
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 734.287
Diğer Dönen Varlıklar
11 758.566 966.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 758.566 966.140
ARA TOPLAM
38.364.527 30.364.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.364.527 30.364.330
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 20.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
15 35.759.428 35.008.351
Arazi ve Arsalar
17.590.000 17.590.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
272.795 327.575
Binalar
10.195.144 10.495.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.280.440 6.156.550
Taşıtlar
66.610 88.813
Mobilya ve Demirbaşlar
354.439 350.413
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 52.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 25.786 45.443
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 25.786 45.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.858.840 35.074.723
TOPLAM VARLIKLAR
74.223.367 65.439.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 14.388.079 12.451.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 14.388.079 12.451.626
Banka Kredileri
18 12.673.857 11.028.751
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 49.181
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 1.665.041 1.422.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 649.779
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 649.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 649.779
Ticari Borçlar
7 6.990.122 4.512.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 85.124 80.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.904.998 4.432.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.994.482 1.363.784
Diğer Borçlar
8 831.406 196.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 237.249 196.905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 594.157
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 216.638 125.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 216.638 125.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 983.194 419.558
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 645.617 547.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 614.617 547.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 31.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 574.532 393.537
ARA TOPLAM
27.273.849 20.010.915
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.273.849 20.010.915
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 978.308
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 978.308
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 978.308
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.821.401 4.734.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 6.821.401 4.734.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.297.534 1.402.684
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.097.243 6.136.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.371.092 26.147.774
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.852.275 39.291.279
Ödenmiş Sermaye
21 16.800.000 16.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 13.108.920 14.250.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.108.920 14.250.819
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 16.414.135 16.414.135
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -3.305.215 -2.163.316
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.233.172 1.055.069
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
21 1.233.172 1.055.069
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 5.030.817 524.138
Net Dönem Karı veya Zararı
21 1.679.366 6.661.253
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.852.275 39.291.279
TOPLAM KAYNAKLAR
74.223.367 65.439.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 73.923.411 68.339.099
Satışların Maliyeti
22 -61.260.620 -51.844.397
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.662.791 16.494.702
BRÜT KAR (ZARAR)
12.662.791 16.494.702
Genel Yönetim Giderleri
23 -6.230.956 -4.455.542
Pazarlama Giderleri
23 -4.398.503 -4.508.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.433.079 3.993.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.272.578 -2.454.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.193.833 9.069.587
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 191.815 351.608
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.385.648 9.421.195
Finansman Gelirleri
27 1.708.848 2.457.793
Finansman Giderleri
27 -3.215.013 -4.827.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.879.483 7.051.550
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.200.117 -390.297
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -983.194 -455.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -216.923 64.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.679.366 6.661.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.679.366 6.661.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.679.366 6.661.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.141.899 15.810.635
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.442.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.463.972 -773.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
322.073 -1.858.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
322.073 -1.858.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.141.899 15.810.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.467 22.471.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
537.467 22.471.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823993


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.