" />

KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2022 - 18:52
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 5.632.310.932 5.531.804.094
Satışların Maliyeti
24 -5.066.839.517 -5.119.146.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 565.471.415 412.657.552
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 249.307.789 165.032.862
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -4.506.965 -3.606.005
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 244.800.824 161.426.857
BRÜT KAR (ZARAR)
810.272.239 574.084.409
Genel Yönetim Giderleri
26 -248.003.576 -184.973.852
Pazarlama Giderleri
26 -161.033.636 -107.602.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 1.235.329.729 553.846.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -999.659.557 -476.844.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
636.905.199 358.510.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
636.905.199 358.510.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
636.905.199 358.510.320
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -163.243.448 -76.466.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -272.253.752 -40.048.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 109.010.304 -36.417.848
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
473.661.751 282.043.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
473.661.751 282.043.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 20.592.340 13.083.423
Ana Ortaklık Payları
453.069.411 268.960.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.048.846.962 101.941.617
Dönem Karı (Zararı)
473.661.751 282.043.801
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
505.636.204 71.636.529
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 14.750.649 11.139.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.824.126 32.001.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
45.381.400 28.373.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.353 860.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.344.373 2.767.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
278.518.286 28.707.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-233.600.339 -210.004.496
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
512.118.625 238.712.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.811.974 -76.770.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
115.800 91.079
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
115.800 91.079
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 163.239.317 76.466.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.153.237 -386.870.354
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-65.725.938 -101.382.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-188.730.869 -240.913.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.966.109 -2.699.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-190.696.978 -238.213.843
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-17.471.232 -8.353.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.680.941 -150.057.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.680.941 -150.057.200
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
130.412.980 -132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.730.701 -1.325.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-184.295.931 190.140.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-117.599.806 87.140.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.696.125 103.000.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.878.562 648.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.888.162 121.871.021
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.368 -38.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.889.530 121.909.203
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
307.642.910 -61.074.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.395.647 -3.464.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.395.647 -3.464.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.000.451.192 -33.190.024
Alınan Temettüler
16.595.524 15.333.397
Alınan Faiz
212.106.759 194.671.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.907.169 -21.867.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-152.399.344 -53.005.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.974.898 -16.721.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.535 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 15.535 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.990.433 -16.721.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.316.035 -11.014.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -12.674.398 -5.706.538
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-306.365.951 -906.151.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.752.124.443 55.310.374.321
Kredilerden Nakit Girişleri
1.320.124.267 53.867.172.112
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.432.000.176 1.443.202.209
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.499.926.333 -55.853.334.387
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.514.077.500 -53.907.245.511
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.985.848.833 -1.946.088.876
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.999.753 -4.843.796
Ödenen Temettüler
22 -42.978.638 -120.294.271
Ödenen Faiz
-511.585.670 -238.053.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
718.506.113 -820.931.352
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.811.974 76.770.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
725.318.087 -744.160.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.727.753.526 3.471.914.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.453.071.613 2.727.753.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.962.911.052 2.904.454.202
Finansal Yatırımlar
7 139.202.487 155.763.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.878.536 10.257.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
51.505.722 107.874.679
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
10.818.229 37.630.962
Ticari Alacaklar
10 1.046.784.986 858.054.117
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 78.086.817 80.052.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
968.698.169 778.001.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 40.636.404 23.165.172
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 40.360.092 23.027.448
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
276.312 137.724
Diğer Alacaklar
12 293.252.643 321.933.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
293.252.643 321.933.584
Türev Araçlar
17 2.545.966 132.958.946
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.545.966 132.958.946
Peşin Ödenmiş Giderler
20 8.842.485 7.111.784
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 113.066 557.580
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.729.419 6.554.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 109.137 21.534.869
Diğer Dönen Varlıklar
135.418 112.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
135.418 112.553
ARA TOPLAM
5.494.420.578 4.425.088.319
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.494.420.578 4.425.088.319
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 155.990.448 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
142.451.233 72.626.710
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
142.451.233 72.626.710
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
13.539.215 0
Maddi Duran Varlıklar
13 24.014.348 17.121.503
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.705.907 3.281.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 36.203.753 30.488.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 91.778.497 403.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.692.953 123.922.370
TOPLAM VARLIKLAR
5.806.113.531 4.549.010.689
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.103.079.767 2.861.847.812
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 2.781.455 102.391.251
Banka Kredileri
29 0 100.057.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.781.455 2.333.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.100.298.312 2.759.456.561
Banka Kredileri
9 0 239.130.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 171.439
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.100.298.312 2.520.154.761
Ticari Borçlar
10 848.010.635 689.176.547
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 34.563.941 152.163.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
813.446.694 537.012.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.079.367 5.200.805
Diğer Borçlar
12 109.091.449 131.554.157
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 1.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
109.091.449 131.552.789
Türev Araçlar
17 307.642.910 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
307.642.910 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 111.242.392 10.505.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.628.769 28.394.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 37.379.109 26.242.787
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.249.660 2.151.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 86.856.690 51.505.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
86.856.690 51.505.820
ARA TOPLAM
4.618.631.979 3.778.184.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.618.631.979 3.778.184.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.094.430 1.022.795
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.094.430 1.022.795
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.094.430 1.022.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 20.109.122 13.771.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.109.122 13.771.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 18.155.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.203.552 32.949.244
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.639.835.531 3.811.133.544
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.138.045.364 719.461.851
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.752.745 18.683.521
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.427.964 -3.497.188
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.427.964 -3.497.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.754.524 1.106.006
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.754.524 1.106.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 186.831.858 184.106.085
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
318.640.742 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
453.069.411 268.960.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 28.232.636 18.415.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.166.278.000 737.877.145
TOPLAM KAYNAKLAR
5.806.113.531 4.549.010.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 1.003.405 1.003.405 268.960.378 269.188.602 13.083.423 282.272.025
Dönem Karı (Zararı)
268.960.378 268.960.378 13.083.423 282.043.801
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 1.003.405 1.003.405 228.224 0 228.224
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -3.497.188 -3.497.188 18.683.521 1.106.006 1.106.006 184.106.085 84.609.777 268.960.378 719.461.851 18.415.294 737.877.145
Transferler
268.960.378 -268.960.378 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.930.776 -2.930.776 -2.930.776 648.518 648.518 453.069.411 450.787.153 20.592.340 471.379.493
Dönem Karı (Zararı)
453.069.411 453.069.411 20.592.340 473.661.751
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.930.776 -2.930.776 -2.930.776 648.518 648.518 -2.282.258 0 -2.282.258
Kar Payları
22 2.725.773 -34.929.413 -32.203.640 -10.774.998 -42.978.638
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -6.427.964 -6.427.964 15.752.745 1.754.524 1.754.524 186.831.858 318.640.742 453.069.411 1.138.045.364 28.232.636 1.166.278.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
473.661.751 282.043.801
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.930.776 -775.181
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.663.470 -959.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
732.694 184.544
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
732.694 184.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
648.518 1.003.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
861.333 1.252.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-212.815 -249.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-212.815 -249.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.282.258 228.224
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
471.379.493 282.272.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 20.592.340 13.083.423
Ana Ortaklık Payları
450.787.153 269.188.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998667


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0675 Değişim: 0,23%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0299 Değişim: 0,09%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.614,64 Değişim: 1,75%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.621,56
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.