KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 19:22
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 4.368.911.170 2.987.220.359 2.344.743.920 1.095.556.060
Satışların Maliyeti
24 -4.090.598.776 -2.878.462.938 -2.223.618.007 -1.052.567.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
278.312.394 108.757.421 121.125.913 42.988.546
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 107.370.979 59.088.510 40.353.588 22.601.746
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -2.767.381 -4.658.993 -798.704 -1.415.935
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.603.598 54.429.517 39.554.884 21.185.811
BRÜT KAR (ZARAR)
382.915.992 163.186.938 160.680.797 64.174.357
Genel Yönetim Giderleri
26 -125.619.024 -109.216.952 -45.941.564 -35.786.327
Pazarlama Giderleri
26 -68.118.042 -32.304.015 -29.922.147 -10.940.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 379.122.187 763.773.856 176.928.641 183.931.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -313.928.337 -660.586.816 -162.700.012 -178.055.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
254.372.776 124.853.011 99.045.715 23.323.088
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -52.752.482 -25.363.277 -21.405.489 -4.575.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -46.381.453 -10.999.106 -28.069.750 2.434.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -6.371.029 -14.364.171 6.664.261 -7.009.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.015.529 3.635.204 3.094.350 1.495.240
Ana Ortaklık Payları
193.604.765 95.854.530 74.545.876 17.252.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,02038255 0,01005779 0,00784894 0,00189531
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.641.900 445.725.999
Dönem Karı (Zararı)
201.620.294 99.489.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.571.164 379.197.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.775.365 6.649.782
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.673.918 -18.411.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.218.088 16.009.361
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
544.170 -34.420.392
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -15.066.248 -8.095.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.631.525 352.332.103
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-152.429.094 -158.105.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
175.060.619 510.437.347
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.593.059 27.884.970
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-920.962 -6.598.903
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-920.962 -6.598.903
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 63.276.133 25.435.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-325.058.937 -161.394.517
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-114.484.576 45.981.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.740.523 -224.037.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.923.869 -1.814.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.664.392 -222.223.429
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
62.173 2.320.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.758.783 -127.503.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.758.783 -127.503.192
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-601.955 -34.540.158
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-143.415 377.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.272.676 184.064.808
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.487.862 1.264.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
180.760.538 182.800.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.198.174 -165.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.078.442 10.057.077
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
93.369 242.309
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
82.985.073 9.814.768
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.756.473 -1.148.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.788.329 -16.800.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-213.788.329 -16.800.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.009.807 317.292.298
Alınan Temettüler
27 15.066.248 8.095.333
Alınan Faiz
152.429.094 158.105.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-21.638.308 -20.990.284
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.489.127 -16.776.592
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.067.572 -3.423.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.164
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 17.726
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 8.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.067.572 -3.449.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.119.947 -867.140
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -2.947.625 -2.582.744
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.621.934.836 115.477.426
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.021.274.604 29.709.790.819
Kredilerden Nakit Girişleri
47.686.395.052 27.591.126.870
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.334.879.552 2.118.663.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.344.864.246 -28.913.197.318
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.684.340.250 -26.610.120.127
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.660.523.996 -2.303.077.191
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.990.304 -3.139.070
Ödenen Temettüler
29 -120.294.271 -167.539.658
Ödenen Faiz
-175.060.619 -510.437.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.641.644.308 557.779.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
76.593.059 -27.884.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.565.051.249 529.894.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.471.914.401 2.830.984.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.906.863.152 3.360.879.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.083.246.648 3.548.582.985
Finansal Yatırımlar
7 179.607.585 48.229.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.494.234 5.792.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
105.675.675 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
59.437.676 42.437.300
Ticari Alacaklar
10 709.880.989 617.140.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 69.429.249 77.353.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
640.451.740 539.787.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 14.749.156 14.811.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 13.780.925 14.745.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
968.231 65.336
Diğer Alacaklar
12 275.635.167 171.876.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
275.635.167 171.876.384
Türev Araçlar
17 601.955 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
601.955 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 5.929.696 5.786.281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 410.340 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.519.356 5.786.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 5.144.165
Diğer Dönen Varlıklar
40.885 2.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.885 2.440
ARA TOPLAM
3.269.692.081 4.411.573.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.269.692.081 4.411.573.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 63.359.003 80.252.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
63.359.003 75.768.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
63.359.003 75.768.427
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 4.484.024
Maddi Duran Varlıklar
13 10.001.512 8.364.898
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.117.651 3.194.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 29.246.053 29.514.832
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 12.146.972 18.731.203
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.871.191 140.057.914
TOPLAM VARLIKLAR
3.386.563.272 4.551.631.525
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.954.337.514 3.407.195.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 7.310.524 2.189.680
Banka Kredileri
6.102.626 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.207.898 2.189.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.947.026.990 3.405.005.601
Banka Kredileri
9 7.892.100 209.943.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310.306 174.210
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.938.824.584 3.194.888.127
Ticari Borçlar
10 547.665.489 400.392.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 31.535.751 65.023.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
516.129.738 335.369.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.353.772 4.551.946
Diğer Borçlar
12 89.961.887 43.625.638
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 132.919 39.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.828.968 43.586.088
Türev Araçlar
17 32.317.851 61.074.324
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
32.317.851 61.074.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 14.819.391 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.941.868 21.623.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 16.107.169 19.210.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.834.699 2.412.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 54.305.511 17.563.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.305.511 17.563.318
ARA TOPLAM
2.714.703.283 3.960.322.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.714.703.283 3.960.322.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 860.907 1.112.401
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 853.791 1.089.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
853.791 1.089.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.116 22.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.116 22.804
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.017.767 14.297.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.017.767 14.297.584
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.878.674 15.409.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.728.581.957 3.975.732.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
644.633.915 565.496.933
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.293.641 19.458.702
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.887.068 -2.722.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.887.068 -2.722.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.023.563 102.601
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.023.563 102.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 184.106.085 173.078.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.609.777 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
193.604.765 126.251.462
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 13.347.400 10.402.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
657.981.315 575.899.391
TOPLAM KAYNAKLAR
3.386.563.272 4.551.631.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 13.981.349 -2.439.748 -2.439.748 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Transferler
102.284.058 -102.284.058 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.199.360 572.365 572.365 8.771.725 292.656 292.656 95.854.530 104.918.911 3.635.204 108.554.115
Dönem Karı (Zararı)
95.854.530 95.854.530 3.635.204 99.489.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.199.360 572.365 572.365 8.771.725 292.656 292.656 9.064.381 0 9.064.381
Kar Payları
22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -1.867.383 -1.867.383 20.313.326 363.979 363.979 173.078.307 84.609.777 95.854.530 536.216.003 8.056.829 544.272.832
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.722.007 -2.722.007 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 193.604.765 194.360.666 8.015.529 202.376.195
Dönem Karı (Zararı)
193.604.765 193.604.765 8.015.529 201.620.294
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-165.061 -165.061 -165.061 920.962 920.962 755.901 0 755.901
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 22.180.709 -2.887.068 -2.887.068 19.293.641 1.023.563 1.023.563 184.106.085 84.609.777 193.604.765 644.633.915 13.347.400 657.981.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
201.620.294 99.489.734 77.640.226 18.748.059
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-165.061 8.771.725 -39.083 248.634
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 10.512.000 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -211.617 733.801 -50.107 318.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.556 -2.474.076 11.024 -70.127
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -2.312.640 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
46.556 -161.436 11.024 -70.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
920.962 292.656 19.657 172.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.180.720 375.200 25.201 220.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.180.720 375.200 25.201 220.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-259.758 -82.544 -5.544 -48.597
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-259.758 -82.544 -5.544 -48.597
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
755.901 9.064.381 -19.426 420.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.376.195 108.554.115 77.620.800 19.168.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 8.015.529 3.635.204 3.094.350 1.495.240
Ana Ortaklık Payları
194.360.666 104.918.911 74.526.450 17.673.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883475


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2987 Değişim: 0,23%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0765 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
489,92 Değişim: 0,16%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.