KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 21:43
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 6.887.957.039 6.004.452.956 834.242.729 2.030.294.661
Satışların Maliyeti
23 -6.794.614.725 -5.940.190.794 -792.214.383 -2.008.875.181
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.342.314 64.262.162 42.028.346 21.419.480
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
24 55.263.049 51.548.188 17.488.843 18.322.199
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
24 -7.563.074 -5.883.603 -2.550.146 -2.160.000
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.699.975 45.664.585 14.938.697 16.162.199
BRÜT KAR (ZARAR)
141.042.289 109.926.747 56.967.043 37.581.679
Genel Yönetim Giderleri
25 -90.862.119 -78.723.969 -30.650.409 -24.666.594
Pazarlama Giderleri
25 -26.681.692 -9.935.119 -10.546.854 -3.632.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 801.662.095 524.448.905 335.281.067 161.432.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -704.009.967 -455.699.801 -306.210.570 -143.098.528
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.150.606 90.016.763 44.840.277 27.616.128
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
121.150.606 90.016.763 44.840.277 27.616.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.150.606 90.016.763 44.840.277 27.616.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.825.425 -17.176.742 -9.964.047 -5.797.319
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -60.460.275 -18.835.179 -50.000.221 -13.527.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 35.634.850 1.658.437 40.036.174 7.729.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.325.181 72.840.021 34.876.230 21.818.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.325.181 72.840.021 34.876.230 21.818.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 3.161.367 3.052.551 935.989 1.147.805
Ana Ortaklık Payları
93.163.814 69.787.470 33.940.241 20.671.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 291.196 291.196 291.196 -12.139.553 -12.139.553 -12.139.553 236.738.667 55.545.320 66.470.179 508.901.893 6.847.426 515.749.319
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.470.179 -66.470.179 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -195.647 -195.647 -195.647 70.199 70.199 70.199 0 0 69.787.470 69.662.022 3.052.551 72.714.573
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.787.470 69.787.470 3.052.551 72.840.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -195.647 -195.647 -195.647 70.199 70.199 70.199 0 0 0 -125.448 0 -125.448
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.999 -66.467.001 0 -66.670.000 -3.422.646 -70.092.646
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 95.549 95.549 95.549 -12.069.354 -12.069.354 -12.069.354 236.535.668 55.548.498 69.787.470 511.893.915 6.477.331 518.371.246
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 0 -2.500.064 -2.500.064 -2.500.064 27.235 27.235 27.235 236.535.668 55.548.498 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 12.136.493 0 0 0 -12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 0 -14.219.180 0 -14.219.180 0 -14.219.180
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 12.136.493 0 0 0 -12.136.493 -12.136.493 -12.136.493 0 -14.219.180 0 -14.219.180 0 -14.219.180
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
98.918.083 63.078.001 12.136.493 -2.500.064 -2.500.064 9.636.429 -12.109.258 -12.109.258 -12.109.258 236.535.668 41.329.318 97.326.500 534.714.741 8.263.813 542.978.554
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.326.500 -97.326.500 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.844.856 -128.561 -128.561 1.716.295 4.043.931 4.043.931 4.043.931 0 0 93.163.814 98.922.841 3.161.367 102.084.208
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.163.814 93.163.814 3.161.367 96.325.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.844.856 -128.561 -128.561 1.716.295 4.043.932 4.043.932 4.043.932 0 0 0 5.758.227 0 5.758.227
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.258.001 -41.831.999 0 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 13.981.349 -2.628.625 -2.628.625 11.352.724 -8.067.326 -8.067.326 -8.067.326 234.277.667 96.823.819 93.163.814 589.546.782 7.115.181 596.661.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.405.791 5.046.895
Dönem Karı (Zararı)
96.325.181 72.840.021
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.325.181 72.840.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-44.022.106 -54.839.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.464.847 1.982.250
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.701.066 9.500.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.875.321 9.025.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-174.255 474.787
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
424.711.715 161.263.295
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-134.956.971 -218.944.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
559.668.686 380.207.817
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.950.246 2.776.336
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-510.354.948 -247.538.395
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.161.505 1.594.394
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-511.516.453 -249.132.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 34.504.968 17.176.742
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
434.147.413 -155.098.813
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
14.668.831 -99.670.803
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
223.663.161 -66.104.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
466.555 20.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
223.196.606 -66.125.005
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
5.842.378 3.777.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.302.847 -48.423.236
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.817.229 -18.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.514.382 -48.405.021
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
52.726.254 1.428.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-411.629 197.166
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.852.609 18.724.618
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.230.360 602.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.622.249 18.122.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
179.655 346.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.345.045 4.745.975
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
162.004 575.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.183.041 4.170.425
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
118.894.815 -1.610.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.394.359 31.489.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.394.359 31.489.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
486.450.488 -137.097.824
Alınan Temettüler
5.233.794 8.092.784
Alınan Faiz
129.723.177 210.851.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.799.437 -12.090.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.923.245 -64.671.633
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.278.986 -37.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.811.861 -2.919.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.811.861 -2.919.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -210.329 -380.845
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.601.532 -2.538.240
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-643.450.645 306.104.181
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.386.970.252 44.243.360.290
Kredilerden Nakit Girişleri
60.741.328.135 40.359.363.050
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.645.642.117 3.883.997.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.892.253.214 -43.729.717.395
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.592.304.000 -40.234.943.058
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.299.949.214 -3.494.774.337
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
628.398.257 301.734.482
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-116.881.804 -52.601.693
Ödenen Temettüler
21 -48.399.999 -70.092.646
Ödenen Faiz
-559.668.687 -380.207.817
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.615.450 -6.371.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85.856.715 308.231.991
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.950.246 -2.776.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-87.806.961 305.455.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.101.828.110 4.029.683.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.014.021.149 4.335.139.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.325.181 72.840.021 34.876.230 21.818.809
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.716.295 -195.647 426.835 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
2.365.200 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.822 -244.559 547.225 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-484.083 48.912 -120.390 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
22 -520.344 48.912 -120.390 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 36.261 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.041.932 70.199 4.041.694 52.739
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.181.964 87.748 5.181.659 65.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.181.964 87.748 5.181.659 65.923
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.140.032 -17.549 -1.139.965 -13.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
22 -1.140.032 -17.549 -1.139.965 -13.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.758.227 -125.448 4.468.529 52.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.083.408 72.714.573 39.344.759 21.871.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.161.367 3.052.551 935.989 1.147.805
Ana Ortaklık Payları
98.922.041 69.662.022 38.408.770 20.723.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.087.483.456 4.133.674.967
Finansal Yatırımlar
7 56.733.896 84.626.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.635.011 45.582.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.638.830 16.276.067
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
34.460.055 22.768.209
Ticari Alacaklar
10 243.834.887 467.498.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 126.305 592.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
243.708.582 466.905.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.209.656 13.052.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
28 6.045.833 13.001.319
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.163.823 50.715
Diğer Alacaklar
12 115.817.229 77.514.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
115.817.229 77.514.382
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
16 11.118.168 63.844.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
11.118.168 63.844.422
Peşin Ödenmiş Giderler
19 5.210.453 4.798.824
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 0 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.210.453 4.691.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 58.299.605
Diğer Dönen Varlıklar
31.548 14.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
31.548 14.237
ARA TOPLAM
4.527.439.293 4.903.323.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.527.439.293 4.903.323.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 76.249.554 68.947.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.249.554 68.947.495
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 7.204.095 8.226.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.355.800 26.986.668
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 29.078.541 748.648
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.887.990 104.909.025
TOPLAM VARLIKLAR
4.668.327.283 5.008.232.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.658.698.443 4.164.699.945
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.658.698.443 4.164.699.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 198.578.152 203.430.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 6.441.021 7.671.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
192.137.131 195.759.380
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.910.073 2.730.418
Diğer Borçlar
12 33.925.260 21.955.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 162.004 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.763.256 21.955.019
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
16 126.219.796 7.324.981
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
126.219.796 7.324.981
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 12.916.275 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.353.690 20.853.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.537.000 18.862.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.816.690 1.990.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 12.515.908 7.141.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.515.908 7.141.104
ARA TOPLAM
4.060.117.597 4.431.372.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.060.117.597 4.431.372.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.547.723 9.970.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.547.723 9.970.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 9.691.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.547.723 19.662.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.071.665.320 4.451.034.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
589.546.782 548.933.921
Ödenmiş Sermaye
21 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
21 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.352.724 -2.500.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.628.625 -2.500.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.628.625 -2.500.064
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.981.349 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.067.326 27.235
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-8.067.326 27.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-8.067.326 27.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 234.277.667 236.535.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.823.819 55.548.498
Net Dönem Karı veya Zararı
93.163.814 97.326.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 7.115.181 8.263.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
596.661.963 557.197.734
TOPLAM KAYNAKLAR
4.668.327.283 5.008.232.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: 0,00% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5701 Değişim: 0,07%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5772
Açılış: 32,5468
34,9068 Değişim: 0,12%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.432,58 Değişim: 0,10%
Düşük 2.422,33 24.04.2024 Yüksek 2.439,15
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.