KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 21:07
KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 6.053.714.310 3.974.158.295 2.346.462.161 2.096.033.253
Satışların Maliyeti
23 -6.002.400.343 -3.931.315.611 -2.328.106.329 -2.072.559.311
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.313.967 42.842.684 18.355.832 23.473.942
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
24 37.774.206 33.225.989 18.791.555 18.035.330
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
24 -5.012.928 -3.723.603 -2.804.134 -1.947.240
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.761.278 29.502.386 15.987.421 16.088.090
BRÜT KAR (ZARAR)
84.075.245 72.345.070 34.343.253 39.562.032
Genel Yönetim Giderleri
25 -60.211.710 -54.057.375 -31.125.532 -26.592.594
Pazarlama Giderleri
25 -16.134.838 -6.302.170 -10.134.341 -3.084.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 466.381.028 363.016.385 145.099.793 128.490.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -397.799.397 -312.601.275 -95.563.823 -98.421.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.310.328 62.400.635 42.619.350 39.954.368
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
76.310.328 62.400.635 42.619.350 39.954.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.310.328 62.400.635 42.619.350 39.954.368
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.861.378 -11.379.423 -8.064.974 -6.375.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -10.460.054 -5.308.085 21.596.070 -3.471.072
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.401.324 -6.071.338 -29.661.044 -2.904.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.448.950 51.021.212 34.554.376 33.579.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.448.950 51.021.212 34.554.376 33.579.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 2.225.378 1.904.746 1.011.712 1.082.158
Ana Ortaklık Payları
59.223.572 49.116.466 33.542.664 32.496.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 291.196 291.196 291.196 -12.139.553 -12.139.553 -12.139.553 236.738.667 55.545.320 66.470.179 508.901.893 6.847.426 515.749.319
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.470.179 -66.470.179 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -195.647 -195.647 -195.647 17.460 17.460 17.460 0 0 49.116.466 48.938.279 1.904.746 50.843.025
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.116.466 49.116.466 1.904.746 51.021.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -195.647 -195.647 -195.647 17.460 17.460 17.460 0 0 0 -178.187 0 -178.187
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.999 -66.467.001 0 -66.670.000 -3.422.646 -70.092.646
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 95.549 95.549 95.549 -12.122.093 -12.122.093 -12.122.093 236.535.668 55.548.498 49.116.466 491.170.172 5.329.526 496.499.698
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 -2.500.064 27.235 27.235 27.235 236.535.668 55.548.498 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.219.180 0 -14.219.180 0 -14.219.180
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.219.180 0 -14.219.180 0 -14.219.180
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 -2.500.064 27.235 27.235 27.235 236.535.668 41.329.318 97.326.500 534.714.741 8.263.813 542.978.554
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.326.500 -97.326.500 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -555.396 -555.396 -555.396 1.845.094 1.845.094 1.845.094 0 0 59.223.572 60.513.270 2.225.378 62.738.648
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.223.572 59.223.572 2.225.378 61.448.950
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -555.396 -555.396 -555.396 1.845.094 1.845.094 1.845.094 0 0 0 1.289.698 0 1.289.698
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.258.001 -41.831.999 0 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 -3.055.460 -3.055.460 -3.055.460 1.872.329 1.872.329 1.872.329 234.277.667 96.823.819 59.223.572 551.138.011 6.179.192 557.317.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.483.377 -84.508.445
Dönem Karı (Zararı)
61.448.950 51.021.212
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
61.448.950 51.021.212
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.501.700 -86.913.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.233.737 1.492.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.029.871 5.635.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.042.571 5.478.206
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.700 156.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
238.068.065 103.071.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.898.353 -136.398.929
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
301.966.418 239.470.629
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.238.735 1.158.669
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-297.933.486 -209.650.128
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.296.371 231.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-305.229.857 -209.881.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 14.861.378 11.379.423
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.299.314 -125.029.558
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.786.253 -46.162.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.276.414 -11.213.095
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
592.860 -163.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.683.554 -11.049.570
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
5.085.319 3.414.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.598.975 -82.157.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.598.975 -18.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -82.139.194
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.381.934 5.720.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
637.879 194.008
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.705.534 22.533.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.253.591 227.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.959.125 22.306.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
173.971 82.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.535.569 -7.487.667
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.812 31.699
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.425.757 -7.519.366
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.159.527 -41.461.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.919.757 31.507.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.919.757 31.507.009
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
127.246.564 -160.921.390
Alınan Temettüler
3.069.681 8.064.543
Alınan Faiz
60.828.672 128.334.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.178.358 -12.057.635
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.483.182 -47.771.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -156.361
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.871.424 -2.289.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.871.424 -2.289.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -160.969 -238.288
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.710.455 -2.050.899
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.119.186 227.849.843
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.783.637.014 27.169.558.288
Kredilerden Nakit Girişleri
19.872.208.250 25.978.842.255
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.911.428.764 1.190.716.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.004.000.114 -26.841.337.651
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.756.254.956 -25.839.332.758
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.247.745.158 -1.002.004.893
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
382.186.938 222.631.830
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-76.957.081 -12.750.402
Ödenen Temettüler
21 -48.399.999 -70.092.646
Ödenen Faiz
-298.585.944 -239.470.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -688.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.507.233 141.052.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.238.735 -1.158.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-150.745.968 139.893.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.101.828.110 4.029.683.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.951.082.142 4.169.577.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.448.950 51.021.212 34.554.376 33.579.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-555.396 -195.647 -555.396 -195.647
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-712.047 -244.559 -712.047 -244.559
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
156.651 48.912 156.651 48.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 156.651 48.912 156.651 48.912
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.845.094 17.460 -147.337 3.667
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.365.505 21.826 -188.894 4.584
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
2.365.505 21.826 -188.894 4.584
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-520.411 -4.366 41.557 -917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -520.411 -4.366 41.557 -917
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.289.698 -178.187 -702.733 -191.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.738.648 50.843.025 33.851.643 33.387.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.225.378 1.904.746 1.011.712 1.082.158
Ana Ortaklık Payları
60.513.270 48.938.279 32.839.931 32.304.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.985.830.023 4.133.674.967
Finansal Yatırımlar
7 69.859.226 84.626.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.395.088 45.582.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.466.795 16.276.067
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
34.997.343 22.768.209
Ticari Alacaklar
10 440.221.634 467.498.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 592.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
440.221.634 466.905.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.966.715 13.052.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
28 6.486.373 13.001.319
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.480.342 50.715
Diğer Alacaklar
12 129.113.357 77.514.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
129.113.357 77.514.382
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
16 77.226.356 63.844.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
77.226.356 63.844.422
Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.160.945 4.798.824
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 0 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.160.945 4.691.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 40.430.210 58.299.605
Diğer Dönen Varlıklar
40.491 14.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
40.491 14.237
ARA TOPLAM
4.754.848.957 4.903.323.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.754.848.957 4.903.323.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 76.028.853 68.947.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.028.853 68.947.495
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 7.593.142 8.226.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.257.427 26.986.668
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.010.346 748.648
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.889.768 104.909.025
TOPLAM VARLIKLAR
4.867.738.725 5.008.232.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.953.367.784 4.164.699.945
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.953.367.784 4.164.699.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 262.136.295 203.430.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 6.417.790 7.671.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
255.718.505 195.759.380
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.904.389 2.730.418
Diğer Borçlar
12 30.490.588 21.955.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
109.812 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
30.380.776 21.955.019
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
16 16.484.508 7.324.981
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16.484.508 7.324.981
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.023.058 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.174.690 20.853.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 8.358.000 18.862.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.816.690 1.990.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 10.080.300 7.141.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.080.300 7.141.104
ARA TOPLAM
4.287.661.612 4.431.372.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.287.661.612 4.431.372.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.052.286 9.970.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.052.286 9.970.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 10.707.624 9.691.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.759.910 19.662.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.310.421.522 4.451.034.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
551.138.011 548.933.921
Ödenmiş Sermaye
21 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
21 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.055.460 -2.500.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.055.460 -2.500.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.055.460 -2.500.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.872.329 27.235
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.872.329 27.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.872.329 27.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 234.277.667 236.535.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.823.819 55.548.498
Net Dönem Karı veya Zararı
59.223.572 97.326.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 6.179.192 8.263.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
557.317.203 557.197.734
TOPLAM KAYNAKLAR
4.867.738.725 5.008.232.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698448


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.544 Değişim: 0,24% Hacim : 28.808 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3420 Değişim: -0,85%
Düşük 7,3348 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9304 Değişim: -0,77%
Düşük 8,9163 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
437,90 Değişim: -0,88%
Düşük 437,53 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.