KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

05.05.2022 - 20:16
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 375.744.222 88.016.483
Satışların Maliyeti
31 -283.251.534 -70.906.434
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.492.688 17.110.049
BRÜT KAR (ZARAR)
92.492.688 17.110.049
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -3.709.503 -2.313.335
Pazarlama Giderleri
28,33 -8.865.448 -2.392.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.841.254 8.447.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -13.834.641 -2.539.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.924.350 18.312.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 49.248
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-923.769 -129.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.000.581 18.232.165
Finansman Gelirleri
37 1.359.901 1.513.382
Finansman Giderleri
37 -16.034.931 -2.642.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.325.551 17.103.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.831.423 -3.439.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -18.581.049 -2.138.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 5.749.626 -1.301.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.494.128 13.663.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.494.128 13.663.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 51.494.128 13.663.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,41190000 0,10930000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.781.853 -17.697.137
Dönem Karı (Zararı)
51.494.128 13.663.516
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 51.494.128 13.663.516
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.424.591 5.442.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 905.050 1.106.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
923.769 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 923.769 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
882.956 40.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 882.956 40.063
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.386.740 856.725
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -61.081 -29.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 435.146 1.610.437
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.429.965 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -11.190.770 -724.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -5.749.626 3.439.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-120.851.390 -34.622.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.005.794 -47.550.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-129.005.794 -47.550.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.737 -3.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.737 -3.462
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
314.706 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 36.957.077 2.361.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -38.348.074 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.265.933 1.035.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -27.265.933 1.035.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 674.641 331.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.368.961 -522.574
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.368.961 -522.574
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 21.105.046 4.234.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.316.243 5.491.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-193.210 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.509.453 5.491.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-81.781.853 -15.516.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -2.180.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.065 -1.574.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.006 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.006 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.071 -1.604.009
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -100.091 -1.604.009
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.980 0
Alınan Faiz
0 29.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.650.715 19.840.843
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.350.027 30.819.155
Kredilerden Nakit Girişleri
47 102.350.027 30.819.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.467.513 -9.138.057
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -8.467.513 -9.138.057
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 0 -229.818
Ödenen Faiz
37 -11.292.880 -1.610.437
Alınan Faiz
37 61.081 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
763.797 568.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
763.797 568.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.741.655 1.170.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.505.452 1.739.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 2.505.452 1.722.654
Finansal Yatırımlar
47 0 19.050
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
19.050
Ticari Alacaklar
7 457.310.416 318.037.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 457.310.416 318.037.621
Diğer Alacaklar
9 4.010 35.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.010 35.747
Türev Araçlar
0 314.706
Stoklar
10 95.505.509 132.462.586
Peşin Ödenmiş Giderler
12 88.585.026 50.142.368
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 88.585.026 50.142.368
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.054 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 50 0
ARA TOPLAM
643.913.517 502.734.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
643.913.517 502.734.732
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13.402 0
Maddi Duran Varlıklar
14 27.249.230 33.030.984
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 9.028.896 3.866.377
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 227.062 231.058
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 227.062 231.058
Peşin Ödenmiş Giderler
12.711 107.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.711 107.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.531.301 37.235.714
TOPLAM VARLIKLAR
680.444.818 539.970.446
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
187.384.208 110.150.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 187.384.208 110.150.577
Banka Kredileri
187.261.463 110.050.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.745 100.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.393.553 16.328.592
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.803.829 806.673
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.803.829 806.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 39.589.724 15.521.919
Banka Kredileri
38.672.476 15.085.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 917.248 436.296
Ticari Borçlar
57.230.398 83.069.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.230.398 83.069.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 853.463 496.215
Diğer Borçlar
14.763.144 6.076.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.763.144 6.076.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.725.879 6.620.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 27.725.879 6.620.831
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 18.581.049 11.731.117
Kısa Vadeli Karşılıklar
272.617 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
272.617 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
348.204.311 234.473.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
348.204.311 234.473.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.294.068 24.632.400
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.146.499 1.131.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 4.146.499 1.131.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.147.569 23.500.475
Banka Kredileri
0 20.760.331
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 1.147.569 2.740.144
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.186.886 576.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.186.886 576.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
7.226.826 13.031.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.707.780 38.239.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.912.091 272.713.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.532.727 267.256.907
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 125.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -328.849 -110.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -328.849 -110.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.849 -110.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.311.728 4.227.673
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 139.055.720 28.998.589
Net Dönem Karı veya Zararı
51.494.128 109.141.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.532.727 267.256.907
TOPLAM KAYNAKLAR
680.444.818 539.970.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 -2.305.632 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 -2.305.632 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Transferler
30 0 0 0 0 12.661.446 -12.661.446 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 121.789 0 0 13.363.516 13.785.305 13.785.305
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 13.563.516 13.663.516 13.663.516
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 121.789 0 0 0 121.789 121.789
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 -2.305.632 -119.054 2.395.783 29.135.561 13.663.516 167.770.174 167.770.174
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
125.000.000 0 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.186 267.256.905 267.256.905
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
125.000.000 0 -110.543 4.227.673 28.998.589 109.141.186 267.256.905 267.256.905
Transferler
30 0 0 0 -915.945 110.057.131 -109.141.186 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 -218.306 0 0 51.494.128 51.275.822 51.275.822
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 51.494.128 51.494.128 51.494.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -218.306 0 0 0 -218.306 -218.306
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 0 -328.849 3.311.728 19.055.720 51.494.128 318.532.727 318.532.727


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.494.128 13.663.516
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-218.306 121.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.883 152.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.577 -30.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
54.577 -30.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-218.306 121.789
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.275.822 13.785.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
51.275.822 13.785.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026956


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.