KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

03.08.2021 - 23:10
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 239.733.700 75.256.242 151.717.217 32.763.229
Satışların Maliyeti
28 -185.989.054 -64.966.625 -115.082.620 -29.266.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.744.646 10.289.617 36.634.597 3.497.124
BRÜT KAR (ZARAR)
53.744.646 10.289.617 36.634.597 3.497.124
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -4.538.082 -2.320.817 -2.224.747 -1.055.000
Pazarlama Giderleri
29-30 -5.176.318 -2.396.996 -2.783.684 -964.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.808.013 7.597.794 3.360.364 1.871.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.357.202 -9.696.062 -2.688.390 -2.838.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.481.057 3.473.536 32.298.140 510.924
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 47.798 23.677 -1.450 14.593
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.528.855 3.497.213 32.296.690 525.517
Finansman Gelirleri
33 1.717.461 1.950.131 204.079 1.208.760
Finansman Giderleri
33 -7.814.151 -1.640.322 -5.171.785 -498.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.432.165 3.807.022 27.328.984 1.235.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -12.721.240 -794.139 -9.281.575 -214.870
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.302.618 -1.694.643 -4.164.610 -1.064.220
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.418.622 900.504 -5.116.965 849.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,25370000 0,06960000 0,14440000 0,02360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.932.768 11.318.276
Dönem Karı (Zararı)
31.710.925 3.012.883
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.161.885 2.283.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,18,19 2.199.226 1.287.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
267.994 -86.455
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 267.994 -86.455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.126 32.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 80.126 32.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.893.299 256.352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -87.826 -3.513.144
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 6.115.149 3.053.432
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.134.024 1.759.168
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -1.043.104
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 12.721.240 794.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.485.882 9.820.294
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.585.017 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.688.547 8.258.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-103.688.547 8.258.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.505 -300.410
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.505 -300.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.529.673 -9.571.148
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -95.590
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.797.332 10.907.872
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.797.332 10.907.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
471.153 -44.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-522.574 -44.963
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-522.574 -44.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
277.620 764.938
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.308.329 -53.864
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.613.072 15.116.974
Ödenen Faiz
0 57.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.319.696 -3.855.738
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.593.559 -3.704.266
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 59.969
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 59.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.681.385 -3.764.235
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.512.605 -3.752.135
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -168.780 -12.100
Alınan Faiz
87.826 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.609.977 -16.302.823
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.300.550 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.263.239 65.063.252
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.155.344 -80.483.851
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-421.641 -882.224
Ödenen Faiz
-5.376.827 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.650 -8.688.813
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.650 -8.688.813
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.170.699 33.782.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.254.349 25.093.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.254.349 1.170.699
Finansal Yatırımlar
7 2.585.017 0
Ticari Alacaklar
196.080.690 92.660.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 196.080.690 92.660.137
Diğer Alacaklar
32.784 16.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 32.784 16.299
Türev Araçlar
12 0 9.142.080
Stoklar
13 124.891.254 81.361.581
Peşin Ödenmiş Giderler
15 13.987.346 20.347.389
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.456.853 222.605
ARA TOPLAM
342.288.293 204.920.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.288.293 204.920.790
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 0 1.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.980
Maddi Duran Varlıklar
18 16.902.967 14.015.109
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.567.060 4.446.335
Taşıtlar
18 1.615.495 1.709.106
Mobilya ve Demirbaşlar
18 3.768.908 1.782.621
Özel Maliyetler
18 5.951.504 6.077.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.921.471 4.248.921
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
244.798 100.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 244.798 100.941
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.129 5.610
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 102.835
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.075.365 18.475.396
TOPLAM VARLIKLAR
363.363.658 223.396.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 50.410.100 4.147.984
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
906.104 473.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 906.104 473.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.503.996 3.674.206
Banka Kredileri
8 49.431.003 3.295.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 289.622
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 72.993 89.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 439.387 591.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
439.387 591.228
Ticari Borçlar
100.205.401 44.542.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 100.205.401 44.542.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 726.381 255.228
Diğer Borçlar
4.300.000 522.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 4.300.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 522.574
Türev Araçlar
12 0 9.959.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.714.185 2.436.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.714.185 2.436.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.161.736 2.178.814
ARA TOPLAM
162.957.190 64.633.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.957.190 64.633.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.735.042 4.198.636
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.691.359 4.033.599
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.691.359 4.033.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
43.683 165.037
Banka Kredileri
43.683 165.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
501.127 579.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 501.127 579.169
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 6.347.421 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.583.590 4.777.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.540.780 69.411.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
189.822.878 153.984.869
Ödenmiş Sermaye
27 125.000.000 125.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 -2.305.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-114.309 -240.843
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114.309 -240.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -114.309 -240.843
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 3.311.728 2.395.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 29.914.534 16.474.115
Net Dönem Karı veya Zararı
27 31.710.925 12.661.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
189.822.878 153.984.869
TOPLAM KAYNAKLAR
363.363.658 223.396.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.199 18.017.939 141.060.189 141.060.189
Transferler
0 0 0 0 1.708.610 16.309.330 -18.017.940 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -30.593 0 0 3.012.883 2.982.290 2.982.290
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 3.012.883 3.012.883 3.012.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -30.593 0 0 0 -30.593 -30.593
Dönem Sonu Bakiyeler
43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -148.727 2.395.783 45.722.528 3.012.883 144.042.479 144.042.479
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 125.000.000 -2.305.632 0 -240.843 2.395.783 16.474.115 12.661.446 153.984.869 153.984.869
Transferler
27 0 0 0 0 915.945 11.745.501 -12.661.446 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 126.534 0 0 31.710.925 31.837.459 31.837.459
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 31.710.925 31.710.925 31.710.925
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 126.534 0 0 0 126.534 126.534
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.300.000 0 -4.300.000 -4.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 2.305.632 0 0 0 5.994.918 0 8.300.550 8.300.550
Dönem Sonu Bakiyeler
27 125.000.000 0 0 -114.309 3.311.728 29.914.534 31.710.925 189.822.878 189.822.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.710.925 3.012.883 18.047.409 1.020.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.534 -30.593 4.745 -83.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.168 -39.222 5.932 -106.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.634 8.629 -1.187 23.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-31.634 8.629 -1.187 23.423
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.534 -30.593 4.745 -83.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.837.459 2.982.290 18.052.154 937.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.837.459 2.982.290 18.052.154 937.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954607


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.423 Değişim: 0,32% Hacim : 9.321 Mio.TL Son veri saati : 16:46
Düşük 1.415 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6017 Değişim: 0,89%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6180
Açılış: 8,5258
10,1173 Değişim: 0,58%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1698
Açılış: 10,0589
483,88 Değişim: 0,70%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.