KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor

17.02.2020 - 18:19
KAP ***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.  ( Finansal Rapor

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 170.677.870 123.748.089
Satışların Maliyeti
28 -137.176.634 -84.315.180
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.501.236 39.432.909
BRÜT KAR (ZARAR)
33.501.236 39.432.909
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -4.442.638 -2.943.049
Pazarlama Giderleri
29,30 -4.592.517 -4.036.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 10.342.217 17.468.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.409.842 -8.993.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.398.456 40.928.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.260.670 6.591.276
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -531.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.659.126 46.988.309
Finansman Gelirleri
33 558.486 412.933
Finansman Giderleri
33 -13.683.131 -17.156.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.534.481 30.244.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.516.542 -6.059.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.218.816 -2.127.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.702.274 -3.932.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.017.939 24.184.358
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.017.939 24.184.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.017.939 24.184.358
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.258.574 11.285.441
Dönem Karı (Zararı)
18.017.939 24.184.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.017.939 24.184.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.374.444 9.882.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 1.069.823 593.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
280.744 1.359
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 280.744 1.359
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.654 -40.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 52.654 -40.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.622.951 7.976.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -7.090.953 -11.184.253
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 15.910.950 20.133.730
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.639.181 -387.463
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -836.227 -585.275
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.465 1.351.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 0 -5.990.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -5.990.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.516.542 6.059.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.226.735 -69.697
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 -276.735 -69.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 -6.950.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.909.512 -12.484.262
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.935.242 18.039.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -42.935.242 18.039.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.408 -5.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.408 -5.554
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -19.742.282 -24.317.138
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -1.470.985 8.748.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.283.723 -18.129.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 -59.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 27.283.723 -18.070.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
94.390 213.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.279.383 2.302.083
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.566.882 2.330.616
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -712.501 -28.533
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-41.774 181.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24,26 -3.819.367 482.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.517.129 21.582.704
Ödenen Faiz
-8.982.559 -8.859.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.518 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.729.368 -1.438.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
28.611.044 -66.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 383.089 91.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.212.045 -158.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.153.395 -155.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-58.650 -2.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 33.440.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.746.011 -10.798.759
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.865.644 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 64.865.644 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.305.632 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -2.305.632 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 216.430.188 290.684.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -243.244.189 -301.129.923
Ödenen Temettüler
0 -352.942
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.098.481 420.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.098.481 420.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 684.289 263.912
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.782.770 684.289


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 33.782.770 684.289
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 80.415.040 40.446.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 80.415.040 40.446.438
Diğer Alacaklar
11 20.977 10.385
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.977 5.885
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 79.489.124 59.746.842
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.212.972 752.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.212.972 752.021
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.581.091 29.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.581.091 29.250
ARA TOPLAM
199.501.974 101.669.225
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
199.501.974 101.669.225
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 1.981 13.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.981 13.981
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 26.490.000
Maddi Duran Varlıklar
18 6.130.610 1.565.626
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.065.219 131.876
Taşıtlar
1.422.384 365.447
Mobilya ve Demirbaşlar
887.626 967.690
Özel Maliyetler
755.381 100.613
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.851.603 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.112 38.907
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 80.112 38.907
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.034 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.034 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.074.340 28.108.514
TOPLAM VARLIKLAR
208.576.314 129.777.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.720.472 10.456.877
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
273.103 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
273.103 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.447.369 10.456.877
Banka Kredileri
8 5.276.348 10.418.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 74.976 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 96.045 38.400
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.743.395 17.668.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 7.743.395 17.668.700
Banka Kredileri
7.743.395 17.668.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 41.681.997 15.234.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 41.681.997 15.234.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 218.580 124.190
Diğer Borçlar
11 47.394 4.326.777
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 3.566.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 47.394 759.895
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 375.045 463.534
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
375.045 463.534
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 3.190.478 701.030
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
58.977.361 48.975.609
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.977.361 48.975.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 6.604.052 15.706.042
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.201.840 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.201.840 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.402.212 15.706.042
Banka Kredileri
8 3.797.733 15.706.042
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 604.479 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 415.555 335.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 415.555 335.489
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.519.158 4.233.957
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.538.765 20.275.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.516.126 69.251.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 141.060.188 60.526.642
Ödenmiş Sermaye
43.310.000 30.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.305.632 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
52.055.644 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-118.134 1.050.606
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.134 1.050.606
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.124.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.134 -73.729
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
687.173 335.120
Yasal Yedekler
687.173 335.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.413.198 4.456.558
Net Dönem Karı veya Zararı
18.017.939 24.184.358
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.060.188 60.526.642
TOPLAM KAYNAKLAR
208.576.314 129.777.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -61.855 1.124.335 284.429 -4.544.788 9.498.736 36.800.857 36.800.857
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-93.757 -93.757 -93.757
Transferler
50.691 9.448.045 9.498.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -11.874 24.184.358 24.172.484 24.172.484
Dönem Karı (Zararı)
27 24.184.358 24.184.358 24.184.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -11.874 -11.874 -11.874
Kar Payları
-352.942 -352.942 -352.942
Dönem Sonu Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 30.500.000 -73.729 1.124.335 335.120 4.456.558 24.184.358 60.526.642 60.526.642
Transferler
27 -1.124.335 352.053 24.956.640 -24.184.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -44.405 18.017.939 17.973.534 17.973.534
Dönem Karı (Zararı)
27 18.017.939 18.017.939 18.017.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -44.405 -44.405 -44.405
Sermaye Arttırımı
27 12.810.000 12.810.000 12.810.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -2.305.632 -2.305.632 -2.305.632
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
52.055.644 52.055.644 52.055.644
Dönem Sonu Bakiyeler
27 43.310.000 -2.305.632 52.055.644 -118.134 687.173 29.413.198 18.017.939 141.060.188 141.060.188


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 18.017.939 24.184.358
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.405 -11.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -56.930 -15.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 12.525 3.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 12.525 3.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.405 -11.874
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.973.534 24.172.484
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.973.534 24.172.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819644


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2649 Değişim: -0,09%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0691 Değişim: 0,31%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0848
Açılış: 10,0384
487,96 Değişim: -0,11%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 488,98
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.