KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:33
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-171.037 3.878.313 3.707.276 515.784 4.223.060
Dönem Karı (Zararı)
0 3.878.313 3.878.313 606.456 4.484.769
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
171.037 -171.037 -90.672 -261.709
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.313 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.214 1.540.396 1.567.610 630.198 2.197.808
Dönem Karı (Zararı)
0 1.540.396 1.540.396 641.065 2.181.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.214 27.214 -10.867 16.347
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -886.560 5.228.249 -54.971.989 1.540.396 82.359.271 1.406.527 83.765.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.049.068 -14.750.025
Dönem Karı (Zararı)
2.181.461 4.484.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.069.223 -4.054.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 129.323 111.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.024.312 1.831.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
476.168 439.293
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
545.799 213.915
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.345 1.178.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -843.327 -1.540.667
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.048.924 -3.521.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9, 23 -3.048.924 -3.521.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 432.697 459.505
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.774 -1.044.869
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-137.160 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -593.614 -1.044.869
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -32.530 -351.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.515.405 -11.505.340
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.113.110 -14.059.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.337.916 1.091.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
651.318 477.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -218.787 -231.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -413.536 1.088.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-31.209 113.379
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-31.209 113.379
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 76.593 14.027
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.627.643 -11.075.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -263.645 -399.014
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-686.889 -549.481
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.726.177 -2.726.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.202.823 16.288.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 11 137.830 2.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -73.621 -161.616
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 16.448.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
808.814 1.217.944
Ödenen Temettüler
-91.283 -352.735
Alınan Faiz
900.097 1.570.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.962.569 2.756.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.962.569 2.756.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.610.125 7.853.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.572.694 10.610.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.580.293 10.674.494
Finansal Yatırımlar
5 13.912.376 15.025.486
Ticari Alacaklar
3.828.709 5.391.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 56.424 81.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.772.285 5.309.712
Diğer Alacaklar
166.160 441.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 166.160 441.427
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
14 610.103 777.566
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 804.233 697.855
Diğer Dönen Varlıklar
12 638.522 783.475
ARA TOPLAM
36.496.979 36.748.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.496.979 36.748.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
507.446 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 507.446 795.832
Diğer Alacaklar
360.820 401.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 360.820 401.197
Stoklar
8 1.425.097 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 56.811.924 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.414.466 1.470.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.265 16.090
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 368.243 214.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.903.261 60.435.584
TOPLAM VARLIKLAR
97.400.240 97.183.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.409.953 3.823.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 577.176 528.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.832.777 3.295.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.094.671 1.069.392
Diğer Borçlar
489.818 272.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 273.849 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 215.969 272.455
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 350.695 274.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.568.802 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.568.802 2.566.644
ARA TOPLAM
7.913.939 8.006.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.913.939 8.006.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0
Diğer Borçlar
369.361 369.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 369.361 369.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.351.142 6.875.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.232.528 2.030.806
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.118.614 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.720.503 7.244.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.634.442 15.250.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.359.271 80.791.661
Ödenmiş Sermaye
20 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-886.560 -913.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.560 -913.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-886.560 -913.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.971.989 -58.850.302
Net Dönem Karı veya Zararı
1.540.396 3.878.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.406.527 1.141.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.765.798 81.933.122
TOPLAM KAYNAKLAR
97.400.240 97.183.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 49.780.650 47.287.877
Satışların Maliyeti
21 -39.283.261 -36.976.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.497.389 10.310.878
BRÜT KAR (ZARAR)
10.497.389 10.310.878
Genel Yönetim Giderleri
22 -10.565.847 -9.921.519
Pazarlama Giderleri
22 -860.291 -1.069.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 3.741.250 5.690.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.076.063 -2.884.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-263.562 2.126.291
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.491.779 1.280.143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.228.217 3.406.434
Finansman Gelirleri
25 2.400.025 1.541.875
Finansman Giderleri
25 -1.014.084 -4.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.614.158 4.944.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-432.697 -459.505
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -580.511 -459.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 147.814 -463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.181.461 4.484.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.181.461 4.484.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
641.065 606.456
Ana Ortaklık Payları
1.540.396 3.878.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 26 0,03850000 0,09700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 16.347 -261.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 10.802 -307.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.545 46.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.545 46.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.347 -261.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.197.808 4.223.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
630.198 515.784
Ana Ortaklık Payları
1.567.610 3.707.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906356


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8382 Değişim: 1,03%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3099 Değişim: 0,95%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.483,80 Değişim: 2,10%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.