KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:30
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.665 3.509.310 3.432.645 3.432.645
Dönem Karı (Zararı)
0 3.509.310 3.509.310 3.509.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.665 0 -76.665 -76.665
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.526 1.227.900 1.266.426 1.266.426
Dönem Karı (Zararı)
0 1.227.900 1.227.900 1.227.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.526 0 38.526 38.526
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -293.513 5.228.249 -66.693.355 1.227.900 80.353.804 80.353.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.081.041 -16.725.647
Dönem Karı (Zararı)
1.227.900 3.509.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.321.945 -4.932.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 67.625 66.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.265.649 1.445.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 158.332 192.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 104.972 74.645
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.002.345 1.178.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -843.327 -1.526.601
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.048.924 -3.521.060
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9, 21 -3.048.924 -3.521.060
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.438 -1.044.869
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -136.824 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -593.614 -1.044.869
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -32.530 -351.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
934.306 -12.576.562
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.113.110 -14.059.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
227.335 1.247.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.470 533.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -218.787 -231.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.081 -59.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.801 17.502
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -24.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.159.739 -13.999.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -195.125 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.726.177 -2.726.177
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.275.438 16.415.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 136.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -32.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 16.448.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
900.098 1.556.612
Alınan Faiz
900.098 1.556.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.495 1.246.206
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.495 1.246.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.142.287 6.896.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.236.782 8.142.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.244.381 8.206.656
Finansal Yatırımlar
5 13.912.376 15.025.486
Ticari Alacaklar
380.457 391.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 380.457 391.848
Diğer Alacaklar
1.184.691 823.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 285.026 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 899.665 823.891
Stoklar
7 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
15 496.257 527.132
Diğer Dönen Varlıklar
8 638.522 783.475
ARA TOPLAM
27.813.267 28.715.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.813.267 28.715.071
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
507.446 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 507.446 795.832
Diğer Alacaklar
21.869 36.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.869 36.113
Stoklar
7 1.425.097 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 56.811.924 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.252.417 1.318.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 3.889 5.594
Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.227.983 59.898.785
TOPLAM VARLIKLAR
88.041.250 88.613.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
622.749 627.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 17 556.798 535.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.951 92.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 141.660 125.771
Diğer Borçlar
143.816 194.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 143.816 194.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.568.802 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.568.802 2.566.644
ARA TOPLAM
3.477.027 3.514.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.477.027 3.514.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.210.419 6.011.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.091.805 1.167.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.118.614 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.210.419 6.011.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.687.446 9.526.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.353.804 79.087.378
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-293.513 -332.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-293.513 -332.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -293.513 -332.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.693.355 -70.202.665
Net Dönem Karı veya Zararı
1.227.900 3.509.310
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.353.804 79.087.378
TOPLAM KAYNAKLAR
88.041.250 88.613.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.707.585 3.697.912
Satışların Maliyeti
19, 20 -210.147 -432.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.497.438 3.265.649
BRÜT KAR (ZARAR)
2.497.438 3.265.649
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.348.748 -4.234.012
Pazarlama Giderleri
20 -1.040.956 -1.177.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.718.068 5.659.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.484.506 -2.745.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.658.704 768.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.498.671 1.217.292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-160.033 1.985.750
Finansman Gelirleri
23 2.399.060 1.526.755
Finansman Giderleri
23 -1.011.127 -3.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.227.900 3.509.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.227.900 3.509.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.227.900 3.509.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.227.900 3.509.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 24 0,03070000 0,08770000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38.526 -76.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 38.526 -76.665
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.526 -76.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.266.426 3.432.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.266.426 3.432.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906354


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.655 Değişim: -1,05% Hacim : 39.076 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 10.650 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
33,0024 Değişim: 0,32%
Düşük 32,8613 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,4540 Değişim: 0,25%
Düşük 35,3089 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.475,87 Değişim: 0,26%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.