KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:34
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.983 -267.715 -289.698 449.398 159.700
Dönem Karı (Zararı)
0 -267.715 -267.715 501.075 233.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.983 0 -21.983 -51.677 -73.660
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -764.720 5.228.249 -58.850.302 -267.715 76.794.687 1.075.075 77.869.762
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.813 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.813 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.844 -386.111 -269.267 653.416 384.149
Dönem Karı (Zararı)
0 -386.111 -386.111 630.136 244.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.844 0 116.844 23.280 140.124
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -796.930 5.228.249 -54.971.989 -386.111 80.522.394 1.429.745 81.952.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.150.607 -6.760.171
Dönem Karı (Zararı)
244.025 233.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
595.591 -343.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 96.013 82.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.309.844 1.271.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
380.519 401.100
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 154.162 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775.163 870.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -480.244 -1.211.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 452.017 373.101
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.774 -609.851
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -137.160 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -593.614 -609.851
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -51.265 -248.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-885.913 -4.520.135
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.128.898 -6.370.447
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
249.560 1.249.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.744 -586.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -181.643 393.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -438.504 541.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.491 9.544
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
635.825 242.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.297 -4.629.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-259.075 -357.816
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-482.146 -409.445
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.204.923 7.876.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 137.830 2.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -71.521 -140.780
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 8.014.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.913 875.549
Ödenen Temettüler
-91.283 -352.735
Alınan Faiz
542.196 1.228.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.229 1.991.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.505.229 1.991.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.610.125 7.853.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.115.354 9.845.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.117.771 10.674.494
Finansal Yatırımlar
5 16.154.384 15.025.486
Ticari Alacaklar
5.231.700 5.391.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 20 74.727 81.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.156.973 5.309.712
Diğer Alacaklar
581.122 441.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 581.122 441.427
Stoklar
9 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
891.891 777.566
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 674.436 697.855
Diğer Dönen Varlıklar
13 654.593 783.475
ARA TOPLAM
39.262.480 36.748.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.262.480 36.748.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
603.184 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 603.184 795.832
Diğer Alacaklar
376.061 401.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 376.061 401.197
Stoklar
9 1.387.953 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 53.763.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
12 1.445.580 1.470.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.361 16.090
Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 256.554 214.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.847.693 60.435.584
TOPLAM VARLIKLAR
97.110.173 97.183.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
3.384.985 3.823.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 20 435.406 528.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.949.579 3.295.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.065.421 1.069.392
Diğer Borçlar
604.768 272.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 273.849 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 330.919 272.455
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
909.927 274.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.413.412 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.413.412 2.566.644
ARA TOPLAM
7.378.513 8.006.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.378.513 8.006.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Borçlar
369.362 369.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.362 369.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.410.159 6.875.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.000.249 2.030.806
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.409.910 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.779.521 7.244.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.158.034 15.250.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.522.394 80.791.661
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-796.930 -913.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-796.930 -913.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-796.930 -913.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.971.989 -58.850.302
Net Dönem Karı veya Zararı
-386.111 3.878.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.429.745 1.141.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.952.139 81.933.122
TOPLAM KAYNAKLAR
97.110.173 97.183.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37.066.665 34.627.704 12.166.381 12.361.127
Satışların Maliyeti
-28.996.098 -27.144.691 -9.250.687 -10.123.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.070.567 7.483.013 2.915.694 2.237.924
BRÜT KAR (ZARAR)
8.070.567 7.483.013 2.915.694 2.237.924
Genel Yönetim Giderleri
-7.775.395 -7.202.667 -2.424.435 -1.990.658
Pazarlama Giderleri
-686.899 -742.072 -217.400 -189.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 688.035 1.022.827 -35.678 604.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.215.435 -2.073.274 -739.943 -532.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.919.127 -1.512.173 -501.762 129.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.123.153 909.808 346.543 345.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-795.974 -602.365 -155.219 475.023
Finansman Gelirleri
19 1.526.544 1.212.861 1.000.094 433.010
Finansman Giderleri
19 -34.528 -4.035 -1.451 -3.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
696.042 606.461 843.424 904.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -452.017 -373.101 -219.822 -136.416
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -505.564 -360.852 -214.893 -84.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 53.547 -12.249 -4.929 -51.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
244.025 233.360 623.602 768.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
244.025 233.360 623.602 768.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
630.136 501.075 286.026 245.863
Ana Ortaklık Payları
-386.111 -267.715 337.576 522.559
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,00970000 -0,00670000 0,00840000 0,01310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
140.125 -73.660 99.584 -179.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.002 -100.025 117.352 -224.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.877 26.365 -17.768 44.800
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.877 26.365 -17.768 44.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.125 -73.660 99.584 -179.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
384.150 159.700 723.186 588.515
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
653.416 449.398 320.853 158.054
Ana Ortaklık Payları
-269.266 -289.698 402.333 430.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883444


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,00% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1886 Değişim: 0,02%
Düşük 32,1580 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,9710 Değişim: 0,34%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0031
Açılış: 34,8528
2.451,67 Değişim: -0,41%
Düşük 2.449,03 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.