KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 18:27
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-527.036 -495.234 -495.234
Dönem Karı (Zararı)
-527.036 -527.036 -527.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.802 0 31.802 31.802
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -223.572 5.228.249 -70.202.665 -527.036 75.159.499 75.159.499
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.615 -687.234 -594.619 -594.619
Dönem Karı (Zararı)
0 -687.234 -687.234 -687.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.615 0 92.615 92.615
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -239.424 5.228.249 -66.693.355 -687.234 78.492.759 78.492.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.022.370 -8.247.305
Dönem Karı (Zararı)
-687.234 -527.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-308.213 -1.036.620
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 51.010 50.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
902.724 974.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.401 103.435
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 77.160 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775.163 870.596
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -480.244 -1.202.342
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.438 -609.851
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -136.824 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -593.614 -609.851
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -51.265 -248.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.468.709 -5.320.560
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.128.898 -6.370.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
176.345 1.118.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.378 -523.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -181.643 393.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -113.838 -99.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.297 56.325
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 104.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.464.156 -6.884.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-195.125 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.275.438 8.000.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 136.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -14.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 8.014.851
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
542.196 1.218.971
Alınan Faiz
542.196 1.218.971
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-204.736 971.716
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-204.736 971.716
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.142.287 6.896.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.937.551 7.867.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.939.968 8.206.656
Finansal Yatırımlar
5 16.154.384 15.025.486
Ticari Alacaklar
382.255 391.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 382.255 391.848
Diğer Alacaklar
1.180.721 823.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 15 285.026 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 895.695 823.891
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
485.014 527.132
Diğer Dönen Varlıklar
9 654.593 783.475
ARA TOPLAM
29.753.518 28.715.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.753.518 28.715.071
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
603.184 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 603.184 795.832
Diğer Alacaklar
13.919 36.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.919 36.113
Stoklar
8 1.387.953 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 53.763.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.268.603 1.318.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.318 5.594
Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.246.318 59.898.785
TOPLAM VARLIKLAR
86.999.836 88.613.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
513.992 627.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 15 426.684 535.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 87.308 92.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
116.612 125.771
Diğer Borçlar
123.366 194.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 123.366 194.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.413.412 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.413.412 2.566.644
ARA TOPLAM
2.167.382 3.514.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.167.382 3.514.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.339.695 6.011.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
929.785 1.167.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.409.910 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.339.695 6.011.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.507.077 9.526.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.492.759 79.087.378
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-239.424 -332.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.424 -332.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-239.424 -332.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.693.355 -70.202.665
Net Dönem Karı veya Zararı
-687.234 3.509.310
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.492.759 79.087.378
TOPLAM KAYNAKLAR
86.999.836 88.613.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.962.692 2.695.682 718.527 882.474
Satışların Maliyeti
-183.596 -323.714 -52.928 -147.260
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.779.096 2.371.968 665.599 735.214
BRÜT KAR (ZARAR)
1.779.096 2.371.968 665.599 735.214
Genel Yönetim Giderleri
-3.120.858 -3.136.691 -924.670 -976.434
Pazarlama Giderleri
-823.893 -823.346 -261.835 -215.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 674.586 991.889 -41.401 605.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.989.784 -2.073.274 -662.941 -532.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.480.853 -2.669.454 -1.225.248 -383.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.300.319 943.119 265.841 221.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.180.534 -1.726.335 -959.407 -162.274
Finansman Gelirleri
17 1.525.732 1.202.494 999.282 432.129
Finansman Giderleri
17 -32.432 -3.195 0 -3.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-687.234 -527.036 39.875 266.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.234 -527.036 39.875 266.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.234 -527.036 39.875 266.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-687.234 -527.036 39.875 266.660
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01710000 -0,01320000 0,00100000 0,00670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.615 31.802 28.508 -705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.615 31.802 28.508 -705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.615 31.802 28.508 -705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-594.619 -495.234 68.383 265.955
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-594.619 -495.234 68.383 265.955http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883438


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: -1,28% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.