KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2020 - 18:28
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.115 -790.274 -720.159 291.344 -428.815
Dönem Karı (Zararı)
0 -790.274 -790.274 255.212 -535.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.115 0 70.115 36.132 106.247
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -672.622 5.228.249 -58.850.302 -790.274 76.364.226 917.021 77.281.247
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -913.774 5.228.249 -58.850.302 3.878.813 80.791.661 1.141.461 81.933.122
Transferler
3.878.313 -3.878.313 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.088 -723.687 -671.559 332.563 -338.996
Dönem Karı (Zararı)
0 -723.687 -723.687 344.110 -379.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.088 0 52.088 -11.547 40.541
Kar Payları
-365.132 -365.132
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -861.686 5.228.249 -54.971.989 -723.687 80.120.062 1.108.892 81.228.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-881.416 -3.566.064
Dönem Karı (Zararı)
-379.577 -535.062
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-42.595 227.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 62.686 51.914
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
946.833 1.004.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
390.012 440.371
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 27.260 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
529.561 564.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -447.190 -779.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 232.195 236.685
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-730.774 -239.950
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -137.160 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -593.614 -239.950
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -106.345 -46.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.372.587 -1.604.986
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -423.824 -3.247.580
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
187.384 800.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
225.697 -737.073
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -142.382 413.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 450.724 301.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
380.480 567.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
694.508 296.390
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
950.415 -1.912.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-159.477 -126.852
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-309.265 -164.074
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -1.363.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.221.531 4.368.595
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 137.830 2.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -54.913 -138.831
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.138.614 4.504.950
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
508.436 711.617
Alınan Faiz
508.436 711.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.848.551 1.514.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.848.551 1.514.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.610.125 7.853.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.458.676 9.367.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.461.799 10.674.494
Finansal Yatırımlar
5 15.449.310 15.025.486
Ticari Alacaklar
5.344.905 5.391.508
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 20 97.629 81.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.247.276 5.309.712
Diğer Alacaklar
396.099 441.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 396.099 441.427
Stoklar
9 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
751.585 777.566
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 716.448 697.855
Diğer Dönen Varlıklar
13 656.464 783.475
ARA TOPLAM
39.733.193 36.748.394
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.733.193 36.748.394
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
734.137 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 734.137 795.832
Diğer Alacaklar
397.078 401.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 397.078 401.197
Stoklar
9 1.348.692 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 53.763.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.460.130 1.470.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.530 16.090
Peşin Ödenmiş Giderler
0 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 279.251 214.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.999.818 60.435.584
TOPLAM VARLIKLAR
97.733.011 97.183.978
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
4.274.213 3.823.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 20 453.689 528.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.820.524 3.295.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.159.913 1.069.392
Diğer Borçlar
927.546 272.455
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 365.132 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 562.414 272.455
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
968.610 274.102
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.364.617 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.364.617 2.566.644
ARA TOPLAM
8.694.899 8.006.082
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.694.899 8.006.082
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0 0
Diğer Borçlar
369.364 369.364
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.364 369.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.439.794 6.875.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.226.691 2.030.806
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.213.103 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.809.158 7.244.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.504.057 15.250.856
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.120.062 80.791.661
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-861.686 -913.774
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-861.686 -913.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-861.686 -913.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.971.989 -58.850.302
Net Dönem Karı veya Zararı
-723.687 3.878.313
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.108.892 1.141.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.228.954 81.933.122
TOPLAM KAYNAKLAR
97.733.011 97.183.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.900.284 22.266.577 11.414.439 11.385.581
Satışların Maliyeti
-19.745.411 -17.021.488 -9.161.850 -8.650.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.154.873 5.245.089 2.252.589 2.735.378
BRÜT KAR (ZARAR)
5.154.873 5.245.089 2.252.589 2.735.378
Genel Yönetim Giderleri
-5.350.960 -5.212.009 -2.519.450 -2.656.354
Pazarlama Giderleri
-469.499 -552.286 -195.411 -222.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 723.713 418.112 651.379 282.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.475.492 -1.540.686 -628.652 -565.417
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.417.365 -1.641.780 -439.545 -426.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
776.610 564.392 337.078 397.478
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-640.755 -1.077.388 -102.467 -29.262
Finansman Gelirleri
526.450 779.851 294.841 392.312
Finansman Giderleri
-33.077 -840 -32.733 -840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-147.382 -298.377 159.641 362.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -232.195 -236.685 -114.986 -148.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -290.671 -276.314 -124.722 -170.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 58.476 39.629 9.736 22.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.577 -535.062 44.655 214.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
-379.577 -535.062 44.655 214.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
344.110 255.212 245.268 160.093
Ana Ortaklık Payları
-723.687 -790.274 -200.613 53.918
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01810000 -0,01980000 -0,00500000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.541 106.247 -104.297 -104.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.650 124.682 -117.246 -123.323
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.891 -18.435 12.949 19.006
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.891 -18.435 12.949 19.006
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.541 106.247 -104.297 -104.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-339.036 -428.815 -59.642 109.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
332.563 291.344 219.888 122.841
Ana Ortaklık Payları
-671.599 -720.159 -279.530 -13.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862133


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5759 Değişim: 0,31%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,7954 Değişim: 0,18%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.509,12 Değişim: 0,99%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.