KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:23
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733
Transferler
8.202.862 -8.202.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 -680.988 -620.187 -620.187
Dönem Karı (Zararı)
0 -680.988 -680.988 -680.988
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.801 0 60.801 60.801
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -194.573 5.228.249 -70.202.665 -680.988 75.034.546 75.034.546
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -332.039 5.228.249 -70.202.665 3.509.310 79.087.378 79.087.378
Transferler
3.509.310 -3.509.310 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 -271.215 -154.608 -154.608
Dönem Karı (Zararı)
0 -271.215 -271.215 -271.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.607 0 116.607 116.607
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -215.432 5.228.249 -66.693.355 -271.215 78.932.770 78.932.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.415.446 -2.063.979
Dönem Karı (Zararı)
-271.215 -680.988
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.249 -62.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 17.815 18.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
404.032 358.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.769 81.817
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 27.260 0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
274.003 276.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -231.609 -383.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-136.824 -67.723
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -136.824 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -67.723
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -57.663 12.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.017.867 -1.320.909
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -1.037.193 -2.264.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 100.526 933.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.417 -934.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -39.435 471.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 158.132 192.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.480 13.831
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
70.000 266.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.293.331 -2.063.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-122.115 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
136.824 2.223.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 136.824 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -4.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.227.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.605 419.964
Alınan Faiz
238.605 419.964
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.040.017 579.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.040.017 579.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.142.287 6.896.081
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.102.270 7.475.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.159.643 8.206.656
Finansal Yatırımlar
5 16.062.679 15.025.486
Ticari Alacaklar
348.080 391.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 348.080 391.848
Diğer Alacaklar
1.207.562 823.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 16 380.035 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 827.527 823.891
Stoklar
8 2.956.583 2.956.583
Peşin Ödenmiş Giderler
490.289 527.132
Diğer Dönen Varlıklar
9 701.503 783.475
ARA TOPLAM
28.926.339 28.715.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.926.339 28.715.071
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
769.479 795.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 769.479 795.832
Diğer Alacaklar
31.674 36.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.674 36.113
Stoklar
8 1.245.745 1.206.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 56.308.000 56.308.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.300.945 1.318.337
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.170 5.594
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.889.612 59.898.785
TOPLAM VARLIKLAR
88.815.951 88.613.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
785.962 627.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 16 693.088 535.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 92.874 92.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
120.195 125.771
Diğer Borçlar
190.602 194.506
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 190.602 194.506
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 70.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.776 2.566.644
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.659.776 2.566.644
ARA TOPLAM
3.826.535 3.514.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.826.535 3.514.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.056.646 6.011.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.031.171 1.167.123
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.025.475 4.844.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.056.646 6.011.727
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.883.181 9.526.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.932.770 79.087.378
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.432 -332.039
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.432 -332.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.432 -332.039
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-66.693.355 -70.202.665
Net Dönem Karı veya Zararı
-271.215 3.509.310
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.932.770 79.087.378
TOPLAM KAYNAKLAR
88.815.951 88.613.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
838.440 856.169
Satışların Maliyeti
-11.379 -50.513
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.061 805.656
BRÜT KAR (ZARAR)
827.061 805.656
Genel Yönetim Giderleri
-1.110.073 -1.107.527
Pazarlama Giderleri
-322.430 -360.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 71.725 117.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -725.451 -975.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.259.168 -1.520.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 756.344 456.330
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-502.824 -1.064.251
Finansman Gelirleri
19 231.609 383.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-271.215 -680.988
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.215 -680.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.215 -680.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-271.215 -680.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç (zarar) -0,00680000 -0,01700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
116.607 60.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
116.607 60.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.607 60.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-154.608 -620.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-154.608 -620.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840917


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8684 Değişim: 0,41%
Düşük 12,7823 30.11.2021 Yüksek 12,8758
Açılış: 12,8163
14,5366 Değişim: 0,47%
Düşük 14,4531 30.11.2021 Yüksek 14,5417
Açılış: 14,4689
735,57 Değişim: 0,08%
Düşük 733,51 30.11.2021 Yüksek 738,90
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.