KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 18:12
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.616 -468.745 -553.361 263.818 -289.543
Dönem Karı (Zararı)
0 -468.745 -468.745 303.565 -165.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-84.616 0 -84.616 -39.747 -124.363
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -420.695 5.228.249 -67.315.219 -468.745 68.472.765 996.370 69.469.135
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -742.737 5.228.249 -67.315.219 8.464.917 77.084.385 978.412 78.062.797
Transferler
8.464.917 -8.464.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.115 -790.274 -720.159 291.344 -428.815
Dönem Karı (Zararı)
0 -790.274 -790.274 255.212 -535.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.115 0 70.115 36.132 106.247
Kar Payları
-352.735 -352.735
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -672.622 5.228.249 -58.850.302 -790.274 76.364.226 917.021 77.281.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.566.064 -1.539.876
Dönem Karı (Zararı)
-535.062 -165.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
227.999 -596.910
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 51.914
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.004.891 -82.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
440.371 125.649
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
564.520 -208.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -779.527 -749.830
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 236.685 182.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-239.950 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -239.950 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -46.014 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.604.986 3.012.655
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.247.580 3.009.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
800.624 -1.333.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-737.073 88.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
413.731 1.468.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.730 -111.259
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
567.192 680.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
296.390 -789.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.912.049 2.250.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-126.852 -75.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.074 -306.899
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.363.089 -3.407.722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.368.595 -57.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 2.476 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -138.831 -57.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.504.950 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
711.617 742.788
Alınan Faiz
711.617 742.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.514.148 -854.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.514.148 -854.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.853.327 10.539.204
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.367.475 9.685.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.529.766 7.947.707
Finansal Yatırımlar
4.213.666 966.086
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 4.213.666 966.086
Ticari Alacaklar
5.717.669 6.322.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 18 44.947 520.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.672.722 5.802.287
Diğer Alacaklar
550.323 240.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 550.323 240.864
Stoklar
9 2.956.643 2.956.643
Peşin Ödenmiş Giderler
620.168 600.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 495.177 607.416
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.496.528 1.666.406
ARA TOPLAM
25.579.940 21.307.993
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.579.940 21.307.993
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
669.332 819.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 669.332 819.139
Diğer Alacaklar
372.984 373.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 372.984 373.407
Stoklar
1.139.264 974.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 63.925.090 68.190.090
Maddi Duran Varlıklar
12 1.494.931 1.415.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 28.462 23.570
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 190.280 169.086
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.843.601 71.988.781
TOPLAM VARLIKLAR
93.423.541 93.296.774
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
3.036.399 2.734.669
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 18 372.933 494.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.663.466 2.240.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.445.903 949.424
Diğer Borçlar
702.494 287.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 352.735 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 349.759 287.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
556.465 260.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.546.412 2.623.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.546.412 2.623.154
ARA TOPLAM
8.287.673 6.855.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.287.673 6.855.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Diğer Borçlar
369.362 360.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 369.362 360.613
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.485.259 8.018.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.871.394 1.682.556
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.613.865 6.335.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.854.621 8.378.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.142.294 15.233.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.364.226 77.084.385
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-672.622 -742.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-672.622 -742.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-672.622 -742.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-58.850.302 -67.315.219
Net Dönem Karı veya Zararı
-790.274 8.464.917
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
917.021 978.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.281.247 78.062.797
TOPLAM KAYNAKLAR
93.423.541 93.296.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.266.577 21.132.436 11.385.581 10.299.679
Satışların Maliyeti
-17.021.488 -16.300.424 -8.650.203 -7.786.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.245.089 4.832.012 2.735.378 2.513.318
BRÜT KAR (ZARAR)
5.245.089 4.832.012 2.735.378 2.513.318
Genel Yönetim Giderleri
-5.212.009 -4.253.262 -2.656.354 -2.222.563
Pazarlama Giderleri
-552.286 -701.976 -222.785 -303.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 418.112 200.878 282.438 20.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.540.686 -1.021.048 -565.417 -431.084
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.641.780 -943.396 -426.740 -423.197
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
564.392 216.090 397.478 75.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.077.388 -727.306 -29.262 -347.934
Finansman Gelirleri
20 779.851 751.977 392.312 395.003
Finansman Giderleri
20 -840 -7.088 -840 -7.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-298.377 17.583 362.210 40.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -236.685 -182.763 -148.199 -101.999
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -276.314 -204.606 -170.803 -113.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 39.629 21.843 22.604 11.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-535.062 -165.180 214.011 -61.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
-535.062 -165.180 214.011 -61.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
255.212 303.565 160.093 202.371
Ana Ortaklık Payları
-790.274 -468.745 53.918 -264.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(zarar) -0,01980000 -0,01170000 0,00130000 -0,00660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.247 -124.363 -104.317 -158.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124.682 -144.642 -123.323 -182.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.435 20.279 19.006 24.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.435 20.279 19.006 24.032
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.247 -124.363 -104.317 -158.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-428.815 -289.543 109.694 -220.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291.344 263.818 122.841 155.269
Ana Ortaklık Payları
-720.159 -553.361 -13.147 -375.899http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777965


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.