KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:28
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -259.269 5.228.249 -60.285.056 -8.732.189 67.400.910 811.803 68.212.713
Transferler
-8.732.189 8.732.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.055 -611.059 -642.114 409.330 -232.784
Dönem Karı (Zararı)
0 -611.059 -611.059 430.914 -180.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.055 0 -31.055 -21.584 -52.639
Kar Payları
-306.378 -306.378
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -290.324 5.228.249 -69.017.245 -611.059 66.758.796 914.755 67.673.551
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.374 -171.671 -243.045 503.584 260.539
Dönem Karı (Zararı)
0 -171.671 -171.671 524.507 352.836
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.374 0 -71.374 -20.923 -92.297
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -407.453 5.228.249 -67.315.219 -171.671 68.783.081 1.236.136 70.019.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.759.819 26.541.480
Dönem Karı (Zararı)
352.836 -180.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.065.283 102.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 82.304 90.108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-178.655 271.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.450 374.637
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-261.105 -102.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.282.194 -569.592
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 313.262 310.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
904.815 27.003.941
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.095.327 17.985.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.603.682 -287.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
142.660 1.061.024
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.448.743 9.787.346
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-461.679 -465.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
580.416 36.503
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-296.970 -1.113.216
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192.368 26.926.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-78.748 -53.924
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -465.717 -330.877
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.407.722 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.418 27.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 0 49.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -77.418 -21.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
910.786 -17.983.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 669.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.699.741
Ödenen Temettüler
-301.322 -306.378
Ödenen Faiz
-367.633
Alınan Faiz
1.212.108 720.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.451 8.586.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.926.451 8.586.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.539.204 1.208.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.612.753 9.794.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.727.365 10.583.731
Finansal Yatırımlar
5 1.913.794 3.009.121
Ticari Alacaklar
6.307.687 4.704.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 18 591.517 337.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.716.170 4.366.654
Diğer Alacaklar
497.612 155.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 497.612 155.480
Stoklar
9 5.932.656 7.699.762
Peşin Ödenmiş Giderler
498.118 1.343.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 413.284 272.544
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.971.520 2.198.272
ARA TOPLAM
25.262.036 29.966.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.262.036 29.966.797
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
323.284 313.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 323.284 313.703
Stoklar
9 896.508 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 57.665.385 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
12 1.435.923 1.442.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 25.931 23.888
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 98.039 75.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.468.328 59.544.736
TOPLAM VARLIKLAR
85.730.364 89.511.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
2.665.372 3.127.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 18 420.614 506.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.244.758 2.620.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.248.821 936.545
Diğer Borçlar
547.561 295.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 547.561 295.872
Ertelenmiş Gelirler
850.105 1.147.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.071.883 5.299.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 79.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.071.883 5.219.640
ARA TOPLAM
7.383.742 10.805.648
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.383.742 10.805.648
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
307.668 291.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 307.668 291.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.019.737 8.354.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.160.913 974.774
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.858.824 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.327.405 8.645.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.711.147 19.451.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.783.081 69.026.126
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-407.453 -336.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-407.453 -336.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-407.453 -336.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.315.219 -69.017.245
Net Dönem Karı veya Zararı
-171.671 1.702.026
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.236.136 1.033.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.019.217 70.060.000
TOPLAM KAYNAKLAR
85.730.364 89.511.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31.341.926 40.661.452 10.209.490 12.533.928
Satışların Maliyeti
-24.101.260 -32.755.441 -7.800.836 -9.975.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.240.666 7.906.011 2.408.654 2.558.869
BRÜT KAR (ZARAR)
7.240.666 7.906.011 2.408.654 2.558.869
Genel Yönetim Giderleri
-6.262.733 -5.802.637 -2.009.471 -1.941.819
Pazarlama Giderleri
-933.409 -1.355.973 -231.433 -424.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 249.843 666.879 48.965 62
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.192.659 -1.782.215 -171.611 -655.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-898.292 -367.935 45.104 -462.910
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
288.682 90.444 72.592 35.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-609.610 -277.491 117.696 -427.684
Finansman Gelirleri
20 1.289.987 1.769.183 538.010 354.244
Finansman Giderleri
20 -14.279 -1.361.654 -7.191 -14.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
666.098 130.038 648.515 -87.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -313.262 -310.183 -130.499 -132.071
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -324.976 -314.748 -120.370 -121.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 11.714 4.565 -10.129 -10.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
352.836 -180.145 518.016 -219.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
352.836 -180.145 518.016 -219.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
524.507 430.914 220.942 148.224
Ana Ortaklık Payları
-171.671 -611.059 297.074 -367.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar/(zarar) -0,00430000 -0,01530000 0,00740000 -0,00920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.297 -52.639 32.066 -12.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.972 -63.651 41.670 -13.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.675 11.012 -9.604 1.303
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.675 11.012 -9.604 1.303
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.297 -52.639 32.066 -12.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.539 -232.784 550.082 -231.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
503.584 409.330 239.766 145.669
Ana Ortaklık Payları
-243.045 -642.114 310.316 -377.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715932


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.557 Değişim: 0,00% Hacim : 29.716 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 18.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4755 Değişim: 0,03%
Düşük 7,4608 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0505 Değişim: 0,16%
Düşük 9,0238 19.01.2021 Yüksek 9,0558
Açılış: 9,036
441,96 Değişim: 0,01%
Düşük 440,71 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.