KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 19:25
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -153.740 5.228.249 -70.644.489 -9.075.913 66.238.630 66.238.630
Transferler
-9.075.913 9.075.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.657 -252.775 -254.432 -254.432
Dönem Karı (Zararı)
0 -252.775 -252.775 -252.775
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.657 0 -1.657 -1.657
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -155.397 5.228.249 -79.720.402 -252.775 65.984.198 65.984.198
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Transferler
1.314.875 -1.314.875
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.246 -460.759 -504.005 -504.005
Dönem Karı (Zararı)
0 -460.759 -460.759 -460.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.246 0 -43.246 -43.246
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -222.066 5.228.249 -78.405.527 -460.759 67.024.420 67.024.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-409.716 23.614.414
Dönem Karı (Zararı)
-460.759 -252.775
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-757.871 -143.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 35.155 39.329
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-131.875 13.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.697 101.751
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-208.572 -88.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -661.151 -196.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.250.333 24.010.783
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.009.121 17.985.305
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
377.193 430.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.347 -625.125
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.468.136 6.636.981
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.982 -364.060
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.760 4.559
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-919.206 -57.226
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.031.703 23.614.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-33.697 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.407.722 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.926 49.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 49.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.926 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
654.109 -18.036.249
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 669.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.699.742
Ödenen Faiz
0 -367.633
Alınan Faiz
21 654.109 361.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.467 5.627.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
221.467 5.627.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.117.762 53.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.339.229 5.681.679


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.390.798 8.162.289
Finansal Yatırımlar
5 3.009.121
Ticari Alacaklar
195.015 572.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 195.015 572.208
Diğer Alacaklar
796.163 384.426
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 17 313.621 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 482.542 384.426
Stoklar
8 5.932.596 7.699.671
Peşin Ödenmiş Giderler
403.239 1.272.880
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.061.055 2.198.272
ARA TOPLAM
17.778.866 23.298.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.778.866 23.298.867
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Diğer Alacaklar
39.144 38.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.144 38.515
Stoklar
8 877.084 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 57.665.385 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
11 1.379.593 1.397.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.579 5.842
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
60.201.384 59.335.900
TOPLAM VARLIKLAR
77.980.250 82.634.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
728.870 504.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 17 621.175 359.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 107.695 145.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 151.674 168.913
Diğer Borçlar
162.053 70.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 162.053 70.054
Ertelenmiş Gelirler
174.738 1.093.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.068.540 5.219.640
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.068.540 5.219.640
ARA TOPLAM
3.285.875 7.057.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.285.875 7.057.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.669.955 8.048.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 755.255 669.009
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.914.700 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.669.955 8.048.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.955.830 15.106.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.024.420 67.528.425
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-222.066 -178.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-222.066 -178.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-222.066 -178.820
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.405.527 -79.720.402
Net Dönem Karı veya Zararı
-460.759 1.314.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.024.420 67.528.425
TOPLAM KAYNAKLAR
77.980.250 82.634.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.563.744 9.032.470 1.817.215 3.715.671
Satışların Maliyeti
19 -1.788.372 -6.656.838 -898.320 -2.682.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.775.372 2.375.632 918.895 1.033.075
BRÜT KAR (ZARAR)
1.775.372 2.375.632 918.895 1.033.075
Genel Yönetim Giderleri
-1.805.636 -1.595.004 -1.000.957 -794.609
Pazarlama Giderleri
-745.515 -969.570 -324.731 -517.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 200.878 636.381 20.969 102.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -979.884 -1.053.618 -467.519 -400.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.554.785 -606.179 -853.343 -577.029
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
432.875 318.884 20.616 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.121.910 -287.295 -832.727 -577.029
Finansman Gelirleri
21 661.151 1.380.263 357.754 577.581
Finansman Giderleri
21 0 -1.345.743 0 -555.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-460.759 -252.775 -474.973 -555.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-460.759 -252.775 -474.973 -555.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
-460.759 -252.775 -474.973 -555.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-460.759 -252.775 -474.973 -555.396
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar/(zarar) 22 -0,01150000 -0,00630000 -0,01190000 -0,01390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43.246 -1.657 -62.532 -24.565
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -43.246 -1.657 -62.532 -24.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-43.246 -1.657 -62.532 -24.565
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-504.005 -254.432 -537.505 -579.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-504.005 -254.432 -537.505 -579.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.