" />

KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:36
KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -259.269 5.228.249 -60.285.056 -8.732.189 67.400.910 811.803 68.212.713
Transferler
-8.732.189 8.732.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.386 158.951 179.337 133.085 312.422
Dönem Karı (Zararı)
0 158.951 158.951 135.509 294.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.386 0 20.386 -2.424 17.962
Kar Payları
-306.378 -306.378
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -238.883 5.228.249 -69.017.245 158.951 67.580.247 638.510 68.218.757
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -336.079 5.228.249 -69.017.245 1.702.026 69.026.126 1.033.874 70.060.000
Transferler
1.702.026 -1.702.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.942 -204.404 -177.462 108.549 -68.913
Dönem Karı (Zararı)
0 -204.404 -204.404 101.194 -103.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.942 0 26.942 7.355 34.297
Kar Payları
-301.322 -301.322
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.449.175 -309.137 5.228.249 -67.315.219 -204.404 68.848.664 841.101 69.689.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
602.201 5.804.249
Dönem Karı (Zararı)
-103.210 294.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-709.158 31.757
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 26.274 33.562
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-460.111 34.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.798 81.649
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-479.909 -46.737
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -356.085 -19.056
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-117.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.764 99.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.558.600 5.501.187
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-98.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.487.084 -1.561.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
772.556 -151.214
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
78.535 3.969.498
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
245.819 3.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.090.404 299.447
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
957.008 2.941.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
746.232 5.827.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-15.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-128.047 -23.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.828 44.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12, 13 49.565
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -10.828 -5.364
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.146 -275.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-245.000
Ödenen Temettüler
-301.322 -306.378
Ödenen Faiz
-538
Alınan Faiz
309.468 176.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.519 5.572.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
599.519 5.572.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.583.731 1.208.871
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.183.250 6.781.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.229.867 10.583.731
Finansal Yatırımlar
5 3.107.759 3.009.121
Ticari Alacaklar
6.191.087 4.704.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 19 440.761 337.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.750.326 4.366.654
Diğer Alacaklar
218.864 155.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 218.864 155.480
Stoklar
9 7.621.227 7.699.762
Peşin Ödenmiş Giderler
567.615 1.343.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 309.897 272.544
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.136.733 2.198.272
ARA TOPLAM
31.383.049 29.966.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.383.049 29.966.797
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
315.571 313.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 315.571 313.703
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 57.665.385 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
12 1.428.859 1.442.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.436 23.888
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 81.827 75.650
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.537.336 59.544.736
TOPLAM VARLIKLAR
90.920.385 89.511.533
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
3.372.870 3.127.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 707.984 506.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.664.886 2.620.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.374.798 936.545
Diğer Borçlar
931.570 295.872
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 301.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 630.248 295.872
Ertelenmiş Gelirler
16 2.104.083 1.147.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.473.988 5.299.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
79.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.473.988 5.219.640
ARA TOPLAM
12.257.309 10.805.648
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.257.309 10.805.648
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 307.670 291.217
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.665.641 8.354.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.020.004 974.774
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.645.637 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.973.311 8.645.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.230.620 19.451.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.848.664 69.026.126
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
91.449.175 91.449.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-309.137 -336.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-309.137 -336.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-309.137 -336.079
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.315.219 -69.017.245
Net Dönem Karı veya Zararı
-204.404 1.702.026
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
841.101 1.033.874
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.689.765 70.060.000
TOPLAM KAYNAKLAR
90.920.385 89.511.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.832.757 14.125.412
Satışların Maliyeti
-8.514.063 -11.277.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.318.694 2.848.242
BRÜT KAR (ZARAR)
2.318.694 2.848.242
Pazarlama Giderleri
-2.030.699 -1.878.074
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-398.452 -431.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 180.222 460.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -589.964 -653.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-520.199 345.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
140.827 26.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-379.372 371.804
Finansman Gelirleri
21 356.974 812.651
Finansman Giderleri
21 -48 -790.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.446 394.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.764 -99.736
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -90.694 -105.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 9.930 5.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.210 294.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
-103.210 294.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
101.194 135.509
Ana Ortaklık Payları
-204.404 158.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar / (zarar) -0,00510000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.297 17.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.050 16.725
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.753 1.237
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.753 1.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.297 17.962
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-68.913 312.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
108.549 133.085
Ana Ortaklık Payları
-177.462 179.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8269 Değişim: -0,07%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6535 Değişim: -0,09%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.551,01 Değişim: 0,23%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.553,03
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.