KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.07.2020 - 23:00
KAP ***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFKT*** YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 0 0 97.223 0 -1.386 0 -1.386 0 0 0 0 94.795 0 94.294 0 316.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -118 0 -118 0 0 0 0 0 0 60.317 0 60.199
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.294 0 -94.294 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.504 0 -1.504 0 0 0 0 189.089 0 60.317 0 377.042
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
31.917 0 0 97.223 0 -1.717 0 -1.717 0 0 0 0 189.089 0 119.117 0 435.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -341 0 -341 0 0 0 0 0 0 46.202 0 45.861
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.117 0 -119.117 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.917 0 0 97.223 0 -2.058 0 -2.058 0 0 0 0 308.206 0 46.202 0 481.490


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
165.785 237.074 79.634 123.059
FAKTORİNG GELİRLERİ
15 165.785 237.074 79.634 123.059
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
152.038 225.988 73.480 117.266
İskontolu
41.266 51.067 17.228 26.978
Diğer
110.772 174.921 56.252 90.288
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.747 11.086 6.154 5.793
İskontolu
3.260 2.727 1.535 1.600
Diğer
10.487 8.359 4.619 4.193
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-92.969 -141.788 -43.584 -78.273
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-82.187 -107.254 -40.911 -52.595
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-273 -206 -131 -97
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.415 -24.962 0 -21.699
Diğer Faiz Giderleri
0 -44 0 -17
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.094 -9.322 -2.542 -3.865
BRÜT KAR (ZARAR)
72.816 95.286 36.050 44.786
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -20.991 -19.844 -10.642 -10.127
Personel Giderleri
-14.458 -13.943 -7.956 -7.138
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-246 -128 -145 -75
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.187 -3.913 -1.729 -1.963
Diğer
-2.100 -1.860 -812 -951
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
51.825 75.442 25.408 34.659
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
280.399 213.341 118.103 101.498
Bankalardan Alınan Faizler
797 2.558 734 828
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
74 54 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.026 6.674 -8.270 5.469
Kambiyo İşlemleri Karı
269.461 202.496 122.037 94.481
Diğer
18 9.041 1.559 3.602 720
KARŞILIK GİDERLERİ
-20.265 -14.526 -18.380 -8.935
Özel Karşılıklar
-20.265 -14.526 -18.380 -8.935
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-252.775 -196.934 -107.417 -89.996
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-38.047 -11.870 -4.835 -8.166
Kambiyo İşlemleri Zararı
-213.870 -184.209 -102.264 -81.416
Diğer
18 -858 -855 -318 -414
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
59.184 77.323 17.714 37.226
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.184 77.323 17.714 37.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-12.982 -17.006 -3.903 -8.192
Cari Vergi Karşılığı
17 -14.035 -17.583 -809 -8.448
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -3.094 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
12 1.053 577 0 256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
46.202 60.317 13.811 29.034
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
46.202 60.317 13.811 29.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
46.202 60.317 13.811 29.034
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,45000000 1,89000000 0,43000000 0,91000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
58.641 71.235
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
156.047 217.546
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-86.761 -115.523
Alınan Temettüler
19 74 54
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.905 10.525
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4 5.573 819
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.046 -15.873
Ödenen Vergiler
-21.548 -16.539
Diğer
7.397 -9.774
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
277.324 -471.762
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-372.939 800.153
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.765 -3.086
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-14.743 -9.413
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
657.994 -1.257.324
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.753 -2.092
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
335.965 -400.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -1.346 -940
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.346 -940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 706.481
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-220.480 -331.300
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.380 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-221.860 375.181
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.010 10.079
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
116.769 -16.207
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.892 44.908
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 131.661 28.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.202 60.317 13.811 29.034
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-341 -118 -341 -118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-341 -118 -341 -118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -437 -151 -437 -151
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12 96 33 96 33
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.861 60.199 13.470 28.916


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 109.773 21.909 131.682 281 14.611 14.892
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 1.177 0 1.177 10.033 0 10.033
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 27 0 27 27 0 27
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.561.459 1.195.668 3.757.127 2.116.572 1.291.114 3.407.686
Faktoring Alacakları
2.524.319 1.195.668 3.719.987 2.093.552 1.291.114 3.384.666
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
486.083 162.904 648.987 755.684 102.287 857.971
Diğer Faktoring Alacakları
2.038.236 1.032.764 3.071.000 1.337.868 1.188.827 2.526.695
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
131.269 0 131.269 102.457 0 102.457
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-94.129 0 -94.129 -79.437 0 -79.437
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 4.896 0 4.896 4.692 0 4.692
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.414 0 3.414 3.585 0 3.585
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 4.823 0 4.823 3.674 0 3.674
DİĞER AKTİFLER
13 6.806 1.092 7.898 9.648 2.448 12.096
ARA TOPLAM
2.692.375 1.218.669 3.911.044 2.148.512 1.308.173 3.456.685
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.692.375 1.218.669 3.911.044 2.148.512 1.308.173 3.456.685
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
5 2.335.490 1.043.391 3.378.881 1.728.090 997.371 2.725.461
FAKTORİNG BORÇLARI
3.434 6.668 10.102 5.086 19.759 24.845
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
20 2.912 790 3.702 2.809 1.018 3.827
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 0 0 0 216.365 0 216.365
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 3.310 0 3.310 6.257 0 6.257
KARŞILIKLAR
9 23.495 0 23.495 24.639 0 24.639
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.756 0 7.756 8.900 0 8.900
Genel Karşılıklar
10.127 0 10.127 10.127 0 10.127
Diğer Karşılıklar
5.612 0 5.612 5.612 0 5.612
CARİ VERGİ BORCU
17 1.367 0 1.367 8.880 0 8.880
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 6.485 2.212 8.697 9.094 1.688 10.782
ARA TOPLAM
2.376.493 1.053.061 3.429.554 2.001.220 1.019.836 3.021.056
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 481.490 0 481.490 435.629 0 435.629
Ödenmiş Sermaye
31.917 0 31.917 31.917 0 31.917
Sermaye Yedekleri
97.223 0 97.223 97.223 0 97.223
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
97.223 0 97.223 97.223 0 97.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.058 0 -2.058 -1.717 0 -1.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
308.206 0 308.206 189.089 0 189.089
Yasal Yedekler
20.913 0 20.913 20.913 0 20.913
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
269.930 0 269.930 150.813 0 150.813
Diğer Kar Yedekleri
17.363 0 17.363 17.363 0 17.363
Kar veya Zarar
46.202 0 46.202 119.117 0 119.117
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
46.202 0 46.202 119.117 0 119.117
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.857.983 1.053.061 3.911.044 2.436.849 1.019.836 3.456.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
628.569 426.382 1.054.951 1.117.202 420.591 1.537.793
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
993.535 708.392 1.701.927 943.450 370.909 1.314.359
ALINAN TEMİNATLAR
22 33.834.208 14.266.169 48.100.377 31.180.459 11.771.281 42.951.740
VERİLEN TEMİNATLAR
22 1.258.449 0 1.258.449 1.341.047 0 1.341.047
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6,22 260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6,22 260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
260.672 259.001 519.673 415.639 431.499 847.138
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
22 1.320.336 2.481.748 3.802.084 1.421.258 2.176.720 3.597.978
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
38.295.769 18.141.692 56.437.461 36.419.055 15.171.000 51.590.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862217


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: 0,00% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,1081 Değişim: 0,01%
Düşük 8,0986 21.04.2021 Yüksek 8,1254
Açılış: 8,1072
9,7834 Değişim: 0,15%
Düşük 9,7531 21.04.2021 Yüksek 9,7941
Açılış: 9,7689
464,56 Değişim: 0,16%
Düşük 463,07 21.04.2021 Yüksek 465,00
Açılış: 463,82
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.