KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.01.2024 - 20:02
KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 0 0 0 0 -16.407 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -5.346 0 0 0 0 -16.407 0 2.292.992 255.677 458.470 0 3.340.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -10.787 0 0 0 0 70.500 0 0 0 837.138 0 896.851
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 87.768 -458.470 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370.702 0 -370.702 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.768 -87.768 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -16.133 0 0 0 0 54.093 0 2.663.694 343.445 837.138 0 4.237.567
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -16.133 0 0 0 0 54.093 0 2.663.694 343.445 837.138 0 4.237.567
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -16.133 0 0 0 0 54.093 0 2.663.694 343.445 837.138 0 4.237.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -5.170 0 0 0 0 -29.852 0 0 0 1.492.392 0 1.457.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.325 158.813 -837.138 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.325 0 -678.325 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.813 -158.813 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -21.303 0 0 0 0 24.241 0 3.342.019 502.258 1.492.392 0 5.694.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.536.796 2.050.593
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
4.536.796 2.050.593
Finansal Kiralama Gelirleri
4.536.796 2.050.593
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-3.235.365 -1.252.500
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-3.145.808 -1.237.678
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.550 -1.008
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-40.004 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -3.711
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-48.003 -10.103
BRÜT KAR (ZARAR)
1.301.431 798.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -284.704 -159.003
Personel Giderleri
-193.023 -95.911
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-515 -772
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-86.057 -59.326
Diğer
-5.109 -2.994
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.016.727 639.090
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.117.420 684.349
Bankalardan Alınan Faizler
29.557 13.976
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
4 2
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
103.840 109.133
Kambiyo İşlemleri Karı
654.375 371.963
Diğer
18 329.644 189.275
KARŞILIK GİDERLERİ
-339.813 -300.305
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-286.117 -269.912
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
16 -53.696 -30.393
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-289.703 -248.715
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-289.407 -246.573
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0
Diğer
-296 -2.142
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.504.631 774.419
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
11 383.371 235.529
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.888.002 1.009.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19 -395.610 -172.810
Cari Vergi Karşılığı
-432.415 -160.729
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -12.081
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
36.805 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.492.392 837.138
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.492.392 837.138
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.492.392 837.138
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 20 3,82740000 2,14690000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
880.817 293.253
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
4.253.377 2.068.380
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-2.719.020 -1.384.013
Alınan Temettüler
109.597 76.720
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
331.347 137.577
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-153.951 -61.810
Ödenen Vergiler
-427.362 -264.019
Diğer
-513.171 -279.582
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.976.114 -2.322.529
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-3.520.466 -1.386.320
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
663.802 -1.706.643
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
880.550 770.434
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.095.297 -2.029.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-11.772 -8.597
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
430 38
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-38.194 -12.918
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-49.536 -21.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6 12.674.008 13.543.879
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
6 -11.330.208 -10.399.912
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.261 2.444
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.347.061 3.146.411
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
369.506 156.950
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
571.734 1.252.608
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.482.858 230.250
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 2.054.592 1.482.858


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.492.392 837.138
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-35.022 59.713
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.170 -10.787
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.926 -14.831
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 3.756 4.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.852 70.500
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11 -29.852 70.500
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.457.370 896.851


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 1.234.826 794.431 2.029.257 14.439 1.449.431 1.463.870
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3 0 0 0 3.649 0 3.649
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 152 0 152 152 0 152
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.863.663 20.866.132 31.729.795 6.810.711 12.976.013 19.786.724
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
8 10.931.189 21.117.735 32.048.924 6.893.581 13.158.733 20.052.314
Finansal Kiralama Alacakları
15.883.648 24.023.811 39.907.459 9.698.762 14.667.448 24.366.210
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.952.459 -2.906.076 -7.858.535 -2.805.181 -1.508.715 -4.313.896
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
267.327 134.805 402.132 476.375 24.527 500.902
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-334.853 -386.408 -721.261 -559.245 -207.247 -766.492
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11 898.891 0 898.891 654.969 0 654.969
İştirakler (Net)
898.891 0 898.891 654.969 0 654.969
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 11.702 0 11.702 8.145 0 8.145
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 52.228 0 52.228 21.781 0 21.781
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19 541 0 541 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
19 253.589 0 253.589 213.028 0 213.028
DİĞER AKTİFLER
12 1.124.152 2.156.218 3.280.370 1.356.356 2.593.925 3.950.281
ARA TOPLAM
14.439.744 23.816.781 38.256.525 9.083.230 17.019.369 26.102.599
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
27 0 27 380 0 380
Satış Amaçlı
27 0 27 380 0 380
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
14.439.771 23.816.781 38.256.552 9.083.610 17.019.369 26.102.979
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 8.776.195 20.483.854 29.260.049 4.708.132 14.736.651 19.444.783
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 8.917 26 8.943 5.615 67 5.682
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 27.495 0 27.495 145.655 0 145.655
KARŞILIKLAR
13 144.833 153.097 297.930 93.666 94.031 187.697
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13 38.906 0 38.906 27.067 0 27.067
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13 105.927 153.097 259.024 66.599 94.031 160.630
CARİ VERGİ BORCU
19 0 0 0 38.382 0 38.382
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 671.145 2.296.053 2.967.198 619.062 1.424.151 2.043.213
ARA TOPLAM
9.628.585 22.933.030 32.561.615 5.610.512 16.254.900 21.865.412
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 5.694.937 0 5.694.937 4.237.567 0 4.237.567
Ödenmiş Sermaye
389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.303 0 -21.303 -16.133 0 -16.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.241 0 24.241 54.093 0 54.093
Kar Yedekleri
3.342.019 0 3.342.019 2.663.694 0 2.663.694
Yasal Yedekler
78.229 0 78.229 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.299.369 0 3.299.369 2.621.044 0 2.621.044
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
1.994.650 0 1.994.650 1.180.583 0 1.180.583
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
502.258 0 502.258 343.445 0 343.445
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.492.392 0 1.492.392 837.138 0 837.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
15.323.522 22.933.030 38.256.552 9.848.079 16.254.900 26.102.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 118.015.059 351.630.354 469.645.413 72.952.331 207.870.543 280.822.874
VERİLEN TEMİNATLAR
24 4.186.995 0 4.186.995 2.054.079 0 2.054.079
TAAHHÜTLER
564.952 2.757.559 3.322.511 588.874 5.577.725 6.166.599
Cayılamaz Taahhütler
1.014 0 1.014 1.999 0 1.999
Cayılabilir Taahhütler
563.938 2.757.559 3.321.497 586.875 5.577.725 6.164.600
Kiralama Taahhütleri
563.938 2.757.559 3.321.497 586.875 5.577.725 6.164.600
Finansal Kiralama Taahhütleri
563.938 2.757.559 3.321.497 586.875 5.577.725 6.164.600
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,24 850.200 674.345 1.524.545 269.666 1.707.788 1.977.454
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
850.200 674.345 1.524.545 269.666 1.707.788 1.977.454
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
850.200 674.345 1.524.545 269.666 1.707.788 1.977.454
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
21.008.280 85.256.848 106.265.128 14.215.377 52.096.296 66.311.673
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
144.625.486 440.319.106 584.944.592 90.080.327 267.252.352 357.332.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244022


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0242 Değişim: 0,12%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6258 Değişim: -0,04%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.029,91 Değişim: 0,64%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.