KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

16.09.2021 - 19:31
KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -424 232 0 0 0 0 0 0 0 183.813 0 183.621
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.050 5.014 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 183.813 0 2.735.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -384 -13.235 0 0 0 0 0 0 0 223.742 0 210.123
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.052 0 -307.052 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.724 -47.724 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.840 -7.985 0 0 0 0 0 2.292.994 255.675 223.742 0 3.115.916


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
481.830 415.879 246.568 215.657
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
481.830 415.879 246.568 215.657
Finansal Kiralama Gelirleri
481.830 415.879 246.568 215.657
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-218.397 -150.157 -110.961 -81.376
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-216.621 -149.616 -109.916 -81.128
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-141 -195 -66 -87
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1 -1 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.634 -345 -979 -161
BRÜT KAR (ZARAR)
263.433 265.722 135.607 134.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.403 -30.771 -18.191 -14.902
Personel Giderleri
-22.141 -19.044 -11.119 -9.230
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
0 -283 0 -142
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.990 -9.960 -6.471 -4.835
Diğer
-1.272 -1.484 -601 -695
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
227.030 234.951 117.416 119.379
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
158.009 163.568 52.284 81.851
Bankalardan Alınan Faizler
2.092 2.403 710 1.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
1 2 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
12.520 36.637 7.081 12.431
Kambiyo İşlemleri Karı
75.014 29.592 18.390 9.337
Diğer
68.382 94.934 26.103 59.024
KARŞILIK GİDERLERİ
-139.186 -161.522 -60.794 -91.325
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-131.020 -156.585 -57.961 -89.710
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-8.166 -4.937 -2.833 -1.615
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.990 -55.925 -2.945 -20.941
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-38.851 -55.925 -2.919 -20.941
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-139 0 -26 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
206.863 181.072 105.961 88.964
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
6 63.516 42.147 23.915 22.225
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
270.379 223.219 129.876 111.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -46.637 -39.406 -26.911 -19.364
Cari Vergi Karşılığı
-38.616 -56.278 -24.687 -26.530
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.021 0 -2.224 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 16.872 0 7.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
223.742 183.813 102.965 91.825
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
223.742 183.813 102.965 91.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
223.742 183.813 102.965 91.825
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,57380000 0,47140000 0,26410000 0,23550000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
336.420 276.173
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
510.528 362.778
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-234.591 -129.852
Alınan Temettüler
11 50.814 17.920
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 66.218 94.465
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.668 -19.834
Ödenen Vergiler
-5.675 -30.093
Diğer
-29.206 -19.211
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-66.821 533.543
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.282.396 -586.509
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
26.794 -9.998
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.188.781 1.130.050
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
269.599 809.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-435 -1.089
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-6.839 -3.795
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.286 -4.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4 2.496.972 2.323.531
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
4 -3.082.787 -2.271.063
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.057 -1.025
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-586.872 51.443
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
54.076 99.695
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-270.483 955.970
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
572.827 92.471
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
302.344 1.048.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
223.742 183.813 102.965 91.825
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-13.619 -192 -18.782 2.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.619 -192 -18.782 2.044
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-480 -544 -480 -544
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-13.235 232 -18.398 2.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
96 120 96 120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.123 183.621 84.183 93.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.752 295.644 298.396 2.821 562.697 565.518
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
152 0 152 140 0 140
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.705.187 7.834.159 11.539.346 3.148.127 7.255.774 10.403.901
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 3.727.954 7.958.569 11.686.523 3.209.244 7.333.194 10.542.438
Finansal Kiralama Alacakları
4.786.738 9.018.777 13.805.515 4.091.480 8.303.290 12.394.770
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-1.058.784 -1.060.208 -2.118.992 -882.236 -970.096 -1.852.332
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
384.271 37.866 422.137 385.937 43.497 429.434
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-407.038 -162.276 -569.314 -447.054 -120.917 -567.971
ORTAKLIK YATIRIMLARI
6 359.012 0 359.012 359.544 0 359.544
İştirakler (Net)
359.012 0 359.012 359.544 0 359.544
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.359 0 2.359 3.718 0 3.718
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12.117 0 12.117 11.829 0 11.829
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 343 0 343
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 119.834 0 119.834 127.759 0 127.759
DİĞER AKTİFLER
143.452 808.598 952.050 333.650 644.258 977.908
ARA TOPLAM
4.344.865 8.938.401 13.283.266 3.987.931 8.462.729 12.450.660
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.110 0 1.110 1.704 0 1.704
Satış Amaçlı
1.110 0 1.110 1.704 0 1.704
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.345.975 8.938.401 13.284.376 3.989.635 8.462.729 12.452.364
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
4 1.221.076 7.713.224 8.934.300 1.252.119 7.258.636 8.510.755
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
9 610 713 1.323 1.556 824 2.380
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 4.649 0 4.649 11.669 0 11.669
KARŞILIKLAR
34.194 44.270 78.464 30.834 37.266 68.100
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.169 0 8.169 7.178 0 7.178
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7 26.025 44.270 70.295 23.656 37.266 60.922
CARİ VERGİ BORCU
10 34.569 0 34.569 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
411.265 703.890 1.115.155 314.559 639.108 953.667
ARA TOPLAM
1.706.363 8.462.097 10.168.460 1.610.737 7.935.834 9.546.571
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
3.115.916 0 3.115.916 2.905.793 0 2.905.793
Ödenmiş Sermaye
8 389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
8 -34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11.825 0 -11.825 1.794 0 1.794
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
2.292.994 0 2.292.994 1.985.942 0 1.985.942
Yasal Yedekler
78.229 0 78.229 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.250.344 0 2.250.344 1.943.292 0 1.943.292
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
479.417 0 479.417 562.727 0 562.727
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
255.675 0 255.675 207.951 0 207.951
Dönem Net Kâr veya Zararı
223.742 0 223.742 354.776 0 354.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.822.279 8.462.097 13.284.376 4.516.530 7.935.834 12.452.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
14 31.934.270 65.971.264 97.905.534 27.507.445 51.822.757 79.330.202
VERİLEN TEMİNATLAR
14 679.556 0 679.556 425.065 0 425.065
TAAHHÜTLER
76.314 1.778.532 1.854.846 62.848 1.406.778 1.469.626
Cayılamaz Taahhütler
6.117 0 6.117 6.999 0 6.999
Cayılabilir Taahhütler
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Kiralama Taahhütleri
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Finansal Kiralama Taahhütleri
70.197 1.778.532 1.848.729 55.849 1.406.778 1.462.627
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,14 139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
139.972 124.429 264.401 212.173 214.402 426.575
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
8.094.720 24.945.353 33.040.073 7.013.022 21.095.880 28.108.902
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
40.924.832 92.819.578 133.744.410 35.220.553 74.539.817 109.760.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964185


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,89% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7749 Değişim: 0,41%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5422 Değişim: 0,04%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
787,96 Değişim: 0,18%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.