KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.02.2021 - 20:33
KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.468.977 144.024 256.980 0 2.223.169
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.579 0 0 0 -35.579
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.142 0 0 0 0 0 0 1.433.398 144.024 256.980 0 2.187.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -484 4.782 0 0 0 0 0 0 0 359.491 0 363.789
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 20.085 -256.980 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236.895 0 -236.895 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.085 -20.085 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 2 0 -34.600 0 -2.626 4.782 0 0 0 0 0 1.670.293 164.109 359.491 0 2.551.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -830 468 0 0 0 0 0 0 0 354.776 0 354.414
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 43.842 -359.491 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.649 0 -315.649 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.842 -43.842 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 2 0 -34.600 0 -3.456 5.250 0 0 0 0 0 1.985.942 207.951 354.776 0 2.905.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
872.059 929.095
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
872.059 929.095
Finansal Kiralama Gelirleri
872.059 929.045
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 50
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-343.469 -413.274
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-341.697 -356.622
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-340 -426
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2 -49.783
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.430 -6.443
BRÜT KAR (ZARAR)
528.590 515.821
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -66.929 -57.534
Personel Giderleri
-41.787 -36.301
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-268 -264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-21.874 -18.444
Diğer
-3.000 -2.525
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
461.661 458.287
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 212.348 105.558
Bankalardan Alınan Faizler
6.358 9.913
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
2 3
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
49.724 53.179
Kambiyo İşlemleri Karı
103.348 0
Diğer
52.916 42.463
KARŞILIK GİDERLERİ
-215.945 -154.869
Özel Karşılıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-205.496 -148.289
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
16 -10.449 -6.580
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-104.253 -41.085
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-104.253 -32.467
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -8.618
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
353.811 367.891
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
11 88.574 73.734
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
442.385 441.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
18 -87.609 -82.134
Cari Vergi Karşılığı
-96.337 -67.177
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -14.957
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
8.728 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
354.776 359.491
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
354.776 359.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
354.776 359.491
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Tam TL) 19 0,90990000 0,92190000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.682.040 510.699
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
852.022 972.004
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-374.175 -439.509
Alınan Temettüler
17.919 29.893
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 582
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
51.250 37.966
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-39.541 -37.900
Ödenen Vergiler
-135.407 -48.880
Diğer
2.309.972 -3.457
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-953.893 2.805.439
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-776.488 2.280.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-674.473 17.107
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
497.068 507.819
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.728.147 3.316.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.334 -2.232
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-6.998 -6.572
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.332 -8.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.511.598 5.810.522
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.868.519 -9.149.909
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-295 -878
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.357.216 -3.340.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
119.547 16.006
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
480.146 -16.925
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
92.681 109.606
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
572.827 92.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
354.776 359.491
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-362 4.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-362 4.298
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -952 -621
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 468 4.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 122 137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
354.414 363.789


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 2.821 562.697 565.518 86.770 4.724 91.494
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
3 0 0 0 4.273 0 4.273
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 140 0 140 140 0 140
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.148.127 7.255.774 10.403.901 2.056.929 7.902.154 9.959.083
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
8 3.209.244 7.333.194 10.542.438 2.000.985 7.906.669 9.907.654
Finansal Kiralama Alacakları
4.091.480 8.303.290 12.394.770 2.631.261 9.082.131 11.713.392
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-882.236 -970.096 -1.852.332 -630.276 -1.175.462 -1.805.738
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
385.937 43.497 429.434 484.046 99.284 583.330
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-447.054 -120.917 -567.971 -428.102 -103.799 -531.901
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11 359.544 0 359.544 311.352 0 311.352
İştirakler (Net)
359.544 0 359.544 311.352 0 311.352
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 3.718 0 3.718 3.834 0 3.834
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 11.829 0 11.829 11.543 0 11.543
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 343 0 343 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
18 127.759 0 127.759 118.909 0 118.909
DİĞER AKTİFLER
12 333.650 644.258 977.908 79.980 200.740 280.720
ARA TOPLAM
3.987.931 8.462.729 12.450.660 2.673.730 8.107.618 10.781.348
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
1.704 0 1.704 1.831 0 1.831
Satış Amaçlı
1.704 0 1.704 1.831 0 1.831
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.989.635 8.462.729 12.452.364 2.675.561 8.107.618 10.783.179
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 1.252.119 7.258.636 8.510.755 51.861 7.575.473 7.627.334
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 1.556 824 2.380 1.397 1.278 2.675
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 11.669 0 11.669 87 0 87
KARŞILIKLAR
13 30.834 37.266 68.100 25.536 30.072 55.608
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13 7.178 0 7.178 6.714 0 6.714
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.656 37.266 60.922 18.822 30.072 48.894
CARİ VERGİ BORCU
18 0 0 0 29.638 0 29.638
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 314.559 639.108 953.667 162.571 353.887 516.458
ARA TOPLAM
1.610.737 7.935.834 9.546.571 271.090 7.960.710 8.231.800
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 2.905.793 0 2.905.793 2.551.379 0 2.551.379
Ödenmiş Sermaye
389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.794 0 1.794 2.156 0 2.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
1.985.942 0 1.985.942 1.670.293 0 1.670.293
Yasal Yedekler
78.229 0 78.229 78.229 0 78.229
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.943.292 0 1.943.292 1.627.643 0 1.627.643
Diğer Kar Yedekleri
-35.579 0 -35.579 -35.579 0 -35.579
Kar veya Zarar
562.727 0 562.727 523.600 0 523.600
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
207.951 0 207.951 164.109 0 164.109
Dönem Net Kâr veya Zararı
354.776 0 354.776 359.491 0 359.491
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.516.530 7.935.834 12.452.364 2.822.469 7.960.710 10.783.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 27.507.445 51.822.757 79.330.202 15.736.070 36.913.952 52.650.022
VERİLEN TEMİNATLAR
23 425.065 0 425.065 232.220 0 232.220
TAAHHÜTLER
62.848 1.406.778 1.469.626 29.435 521.215 550.650
Cayılamaz Taahhütler
6.999 0 6.999 2.860 0 2.860
Cayılabilir Taahhütler
55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790
Kiralama Taahhütleri
55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790
Finansal Kiralama Taahhütleri
55.849 1.406.778 1.462.627 26.575 521.215 547.790
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3, 23 212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
212.173 214.402 426.575 43.146 1.648.444 1.691.590
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
7.013.022 21.095.880 28.108.902 5.560.432 15.626.425 21.186.857
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
35.220.553 74.539.817 109.760.370 21.601.303 54.710.036 76.311.339http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907097


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.