KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

30.07.2018 - 18:11
KAP ***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YKFIN*** YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
159.392 118.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.392 118.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 -34.600 2 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 1.032.553 78.228 0 954.325 0 334.279 108.928 225.351 0 1.722.201
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
389.928 -34.600 2 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 1.032.553 78.228 0 954.325 0 334.279 108.928 225.351 0 1.722.201
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.084 0 118.084 0 118.084
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.425 0 0 205.425 0 -205.425 19.926 -225.351 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.425 0 0 205.425 0 -205.425 0 -205.425 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.926 -19.926 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 -34.600 2 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 1.237.978 78.228 0 1.159.750 0 246.938 128.854 118.084 0 1.840.285
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
389.928 -34.600 2 0 0 0 -1.726 0 0 0 0 0 0 1.237.978 78.228 0 1.159.750 0 375.023 128.854 246.169 0 1.966.605
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.854 246.169 0 1.966.605
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.392 0 159.392 0 159.392
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 231.000 0 -231.000 15.169 -246.169 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.000 0 0 231.000 0 -231.000 0 -231.000 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.169 -15.169 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
389.928 -34.600 2 0 0 0 -1.726 0 0 0 0 0 0 1.468.978 78.228 0 1.390.750 0 303.415 144.023 159.392 0 2.125.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
251.670 150.068
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
415.487 276.617
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-192.397 -103.077
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
12 27.898 26.904
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.502 27.905
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 6.611 12.325
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.670 -14.074
Ödenen Vergiler
-17.221 -30.975
Diğer
-7.540 -45.557
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.071 -227.641
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.388.432 -752.536
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
55.968 21.105
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.356.648 424.923
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-27.255 78.867
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
248.599 -77.573
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.070 -1.966
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 42
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.070 -1.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
593.289 587.954
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-864.266 -527.184
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-270.977 60.770
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.817 1.384
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-22.631 -17.343
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.092 95.768
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.461 78.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
425.619 301.252 224.684 151.847
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
425.619 301.252 224.684 151.847
Finansal Kiralama Gelirleri
425.593 301.231 224.670 151.837
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
26 21 14 10
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-217.482 -154.602 -115.714 -78.542
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-150.586 -104.407 -84.246 -52.315
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-65.441 -49.880 -30.796 -26.008
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.455 -315 -672 -219
BRÜT KAR (ZARAR)
208.137 146.650 108.970 73.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.887 -20.629 -12.502 -10.767
Personel Giderleri
-15.180 -13.294 -7.995 -6.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-157 0 -152 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.650 -6.555 -3.945 -3.414
Diğer
-900 -780 -410 -354
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
184.250 126.021 96.468 62.538
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
91.880 92.233 60.061 34.925
Bankalardan Alınan Faizler
6.809 1.111 2.765 829
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
1 5 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
28.221 61.952 21.473 36.402
Türev Finansal İşlemlerden
28.221 61.952 21.473 36.402
Diğer
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
27.326 1.930 18.831 -18.056
Diğer
29.523 27.235 16.992 15.750
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -40.375 -34.131 -30.031 -21.675
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-40.353 -37.625 -33.781 -3.048
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-36.524 -36.303 -30.818 -3.248
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Diğer
-3.829 -1.322 -2.963 200
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
195.402 146.498 92.717 72.740
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
195.402 146.498 92.717 72.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -36.010 -28.414 -16.416 -12.291
Cari Vergi Karşılığı
-58.572 -23.951 -25.363 -15.522
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -4.463 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.562 0 8.947 3.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
159.392 118.084 76.301 60.449
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
159.392 118.084 76.301 60.449
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0 0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
159.392 118.084 76.301 60.449
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,40880000 0,30280000 0,19570000 0,15500000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 6.228 0 6.228 22.289 0 22.289
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
6.228 0 6.228 22.289 0 22.289
BANKALAR
3.957 9.504 13.461 23.294 12.816 36.110
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
140 0 140 140 0 140
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 2.280.271 9.840.388 12.120.659 2.228.979 8.546.958 10.775.937
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
2.232.881 9.277.981 11.510.862 2.098.786 8.090.015 10.188.801
Finansal Kiralama Alacakları
2.842.707 10.702.726 13.545.433 2.684.190 9.379.751 12.063.941
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-609.826 -1.424.745 -2.034.571 -585.404 -1.289.736 -1.875.140
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.590 49.803 77.393 59.587 116.485 176.072
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
19.800 512.604 532.404 70.606 340.458 411.064
DİĞER ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 110.950 38.950 149.900 83.070 39.985 123.055
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
325.259 72.247 397.506 287.365 53.403 340.768
Özel Karşılıklar (-)
-214.309 -33.297 -247.606 -204.295 -13.418 -217.713
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
7 237.106 0 237.106 242.641 0 242.641
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
822 0 822 977 0 977
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7.508 0 7.508 6.092 0 6.092
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.508 0 7.508 6.092 0 6.092
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
66.680 0 66.680 73.398 0 73.398
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 14.766 0 14.766
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 71.174 0 71.174 48.612 0 48.612
DİĞER AKTİFLER
353 0 353 34.488 0 34.488
ARA TOPLAM
2.785.189 9.888.842 12.674.031 2.778.746 8.599.759 11.378.505
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
1.680 0 1.680 2.029 0 2.029
Satış Amaçlı
1.680 0 1.680 2.029 0 2.029
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
2.786.869 9.888.842 12.675.711 2.780.775 8.599.759 11.380.534
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 2.685 0 2.685 0 0 0
ALINAN KREDİLER
4 159.964 9.015.976 9.175.940 195.790 7.607.427 7.803.217
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 732.177 0 732.177 995.600 0 995.600
Bonolar
602.065 0 602.065 732.152 0 732.152
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
130.112 0 130.112 263.448 0 263.448
DİĞER BORÇLAR
17.348 217.607 234.955 37.316 321.211 358.527
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
59.147 205.569 264.716 38.115 121.671 159.786
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
6.710 0 6.710 1.392 0 1.392
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
104.772 1.174 105.946 94.458 949 95.407
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.227 0 5.227 4.672 0 4.672
Diğer Karşılıklar
8 99.545 1.174 100.719 89.786 949 90.735
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
11 26.585 0 26.585 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.109.388 9.440.326 10.549.714 1.362.671 8.051.258 9.413.929
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
10 2.125.997 0 2.125.997 1.966.605 0 1.966.605
Ödenmiş Sermaye
389.928 0 389.928 389.928 0 389.928
Sermaye Yedekleri
-34.598 0 -34.598 -34.598 0 -34.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
2 0 2 2 0 2
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-34.600 0 -34.600 -34.600 0 -34.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.726 0 -1.726 -1.726 0 -1.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
1.468.978 0 1.468.978 1.237.978 0 1.237.978
Yasal Yedekler
78.228 0 78.228 78.228 0 78.228
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.390.750 0 1.390.750 1.159.750 0 1.159.750
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
303.415 0 303.415 375.023 0 375.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.023 0 144.023 128.854 0 128.854
Net Dönem Karı veya Zararı
159.392 0 159.392 246.169 0 246.169
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
3.235.385 9.440.326 12.675.711 3.329.276 8.051.258 11.380.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
9 9.754.567 22.566.517 32.321.084 6.900.057 15.093.724 21.993.781
VERİLEN TEMİNATLAR
9 540.815 0 540.815 476.267 0 476.267
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3,9 365.758 345.700 711.458 583.324 551.120 1.134.444
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
365.758 345.700 711.458 583.324 551.120 1.134.444
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
365.758 345.700 711.458 583.324 551.120 1.134.444
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
6.115.243 16.069.125 22.184.368 5.557.867 13.162.057 18.719.924
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.776.383 38.981.342 55.757.725 13.517.515 28.806.901 42.324.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698718


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 0,00% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,6003 Değişim: 0,31%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7696 Değişim: 0,23%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.485,46 Değişim: -0,56%
Düşük 2.484,42 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.