KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:14
KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397 -52.045 -4.015 1.586.129 157.355 -473.980 4.314.432 5.526.479 125 5.526.604
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.302 -616 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.878.031 -329.264 36.588 4.048.624 -16.256 -3.352.280 28.059.029 1.639.954 4.314.432 46.723.058 767 46.723.825
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.440.212 1.875.000 -387.243 41.071 3.943.493 187.668 -3.289.808 28.033.706 1.639.954 5.079.518 47.567.559 807 47.568.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.624 -41.325 -7.645 884.896 -280.455 1.219.743 6.932.090 8.708.928 189 8.709.117
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
78 -78
Kar Dağıtımı
148.338 4.431.180 -5.079.518 -500.000 -47 -500.047
Dağıtılan Temettü
-500.000 -500.000 -47 -500.047
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
148.338 4.431.180 -4.579.518
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.588.628 1.876.624 -428.568 33.426 4.828.389 -92.787 -2.070.065 32.464.808 1.639.954 6.932.090 55.776.487 949 55.777.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
301.361.802 446.936.233 748.298.035 261.534.384 401.606.068 663.140.452
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 37.765.345 90.320.868 128.086.213 32.512.146 68.363.259 100.875.405
Teminat Mektupları
3.1.2.2 37.380.238 60.447.580 97.827.818 31.993.113 49.321.654 81.314.767
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
669.993 722.499 1.392.492 545.671 641.351 1.187.022
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
5.799.529 59.422.782 65.222.311 5.328.968 48.420.099 53.749.067
Diğer Teminat Mektupları
30.910.716 302.299 31.213.015 26.118.474 260.204 26.378.678
Banka Kredileri
0 340.517 340.517 0 238.025 238.025
İthalat Kabul Kredileri
340.517 340.517 238.025 238.025
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
85.397 18.725.726 18.811.123 37.184 9.303.137 9.340.321
Belgeli Akreditifler
85.397 18.725.211 18.810.608 37.184 9.302.688 9.339.872
Diğer Akreditifler
515 515 449 449
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
15.114 15.114 0
Diğer Garantilerimizden
299.710 5.580.364 5.880.074 481.849 4.613.529 5.095.378
Diğer Kefaletlerimizden
5.211.567 5.211.567 4.886.914 4.886.914
TAAHHÜTLER
101.380.709 34.543.610 135.924.319 81.424.789 33.279.511 114.704.300
Cayılamaz Taahhütler
3.1.1 100.251.366 19.200.961 119.452.327 79.209.005 13.218.499 92.427.504
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.829.624 18.360.652 25.190.276 2.905.074 11.632.591 14.537.665
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
22.671.904 495.303 23.167.207 17.187.740 788.342 17.976.082
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.228.227 4.228.227 3.437.866 3.437.866
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
773 773 6.476 6.476
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
55.532.847 55.532.847 48.016.964 48.016.964
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
52.116 52.116 51.868 51.868
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
10.935.875 345.006 11.280.881 7.603.017 797.566 8.400.583
Cayılabilir Taahhütler
1.129.343 15.342.649 16.471.992 2.215.784 20.061.012 22.276.796
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.129.343 15.219.472 16.348.815 2.215.784 19.944.462 22.160.246
Diğer Cayılabilir Taahhütler
123.177 123.177 116.550 116.550
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
162.215.748 322.071.755 484.287.503 147.597.449 299.963.298 447.560.747
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
38.712.750 54.364.196 93.076.946 43.621.565 52.431.773 96.053.338
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
272.750 2.274.859 2.547.609 318.865 4.427.669 4.746.534
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
38.440.000 52.089.337 90.529.337 43.302.700 48.004.104 91.306.804
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
123.502.998 267.707.559 391.210.557 103.975.884 247.531.525 351.507.409
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.470.795 11.726.951 21.197.746 6.892.761 9.227.149 16.119.910
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.194.632 3.640.037 10.834.669 4.454.063 3.835.866 8.289.929
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.276.163 8.086.914 10.363.077 2.438.698 5.391.283 7.829.981
Para ve Faiz Swap İşlemleri
104.371.056 205.561.365 309.932.421 89.808.942 191.444.737 281.253.679
Swap Para Alım İşlemleri
9.384.981 76.891.270 86.276.251 6.493.097 61.048.315 67.541.412
Swap Para Satım İşlemleri
53.663.175 33.923.521 87.586.696 46.465.945 24.297.424 70.763.369
Swap Faiz Alım İşlemleri
20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Swap Faiz Satım İşlemleri
20.661.450 47.373.287 68.034.737 18.424.950 53.049.499 71.474.449
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.762.371 9.865.179 11.627.550 1.575.674 12.640.133 14.215.807
Para Alım Opsiyonları
350.824 3.638.213 3.989.037 531.763 4.198.665 4.730.428
Para Satım Opsiyonları
511.547 3.645.420 4.156.967 324.741 4.555.975 4.880.716
Faiz Alım Opsiyonları
450.000 2.080.952 2.530.952 300.000 3.372.515 3.672.515
Faiz Satım Opsiyonları
450.000 500.594 950.594 419.170 512.978 932.148
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
212.626 209.383 422.009 212.403 201.864 414.267
Futures Para Alım İşlemleri
206.925 5.545 212.470 201.864 201.864
Futures Para Satım İşlemleri
5.701 203.838 209.539 212.403 212.403
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
7.686.150 40.344.681 48.030.831 5.486.104 34.017.642 39.503.746
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
609.115.651 218.307.204 827.422.855 541.247.833 179.885.824 721.133.657
EMANET KIYMETLER
84.116.277 21.373.683 105.489.960 73.585.527 14.137.671 87.723.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
30.901.566 3.965.114 34.866.680 33.024.406 825.231 33.849.637
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.020.985 16.581.548 33.602.533 15.649.302 12.802.992 28.452.294
Tahsile Alınan Çekler
28.509.250 41.641 28.550.891 19.137.763 29.949 19.167.712
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.626.332 648.006 8.274.338 5.715.912 360.665 6.076.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
109.705 109.705 95.112 95.112
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 27.669 85.813 58.144 23.722 81.866
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
498.705.213 177.348.566 676.053.779 437.496.682 147.188.920 584.685.602
Menkul Kıymetler
818.977 981 819.958 824.223 814 825.037
Teminat Senetleri
537.779 444.533 982.312 585.521 365.529 951.050
Emtia
5.912 5.912 6.297 6.297
Varant
0 0
Gayrimenkul
165.205.437 36.057.104 201.262.541 144.638.689 33.225.285 177.863.974
Diğer Rehinli Kıymetler
332.137.108 140.830.053 472.967.161 291.441.952 113.584.029 405.025.981
Rehinli Kıymet Alanlar
15.895 15.895 13.263 13.263
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
26.294.161 19.584.955 45.879.116 30.165.624 18.559.233 48.724.857
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
910.477.453 665.243.437 1.575.720.890 802.782.217 581.491.892 1.384.274.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.983.609 15.779.371
Alınan Faizler
29.115.616 23.818.945
Ödenen Faizler
-21.077.725 -11.880.870
Alınan Temettüler
15.685 16.006
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.655.996 5.235.107
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-4.780.804 3.490.477
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.951.182 1.532.081
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.008.501 -6.007.293
Ödenen Vergiler
-2.042.516 -2.224.019
Diğer
154.676 1.798.937
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
16.395.871 -32.716.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
16.192 -228.653
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-14.441.211 -28.959.411
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-58.400.698 -60.578.608
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-607.555 -10.900.901
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.901.961 3.783.443
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
58.146.255 37.672.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
2.163.570 -46.764
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
21.686.104 24.077.188
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.931.253 2.465.309
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
20.379.480 -16.936.697
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.044.692 -14.742.043
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
18.270
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-504.897 -402.665
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
326.153 257.941
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.419.074 -13.609.697
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.187.633 13.864.548
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.906.559 -17.432.911
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.253.782 2.580.741
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.140.800 -1.022.278
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
19.888.991 25.520.356
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.927.256 -26.221.847
Temettü Ödemeleri
-500.047 -45
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-320.888 -320.742
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
7.998.286 12.006.396
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.473.874 -20.694.622
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
51.583.220 66.218.297
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
69.057.094 45.523.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.932.279 4.314.557
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.776.838 1.212.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.346 -57.457
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.656 -66.724
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-7.645 -4.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.955 12.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.824.184 1.269.504
Yabancı Para Çevrim Farkları
884.896 1.586.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-350.519 201.737
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.118.636 532.435
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-625.739 -1.140.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-203.090 89.305
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.709.117 5.526.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.540.489 91.619.400 136.159.889 40.188.276 67.055.054 107.243.330
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 13.384.651 86.381.524 99.766.175 15.922.081 59.773.824 75.695.905
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
10.039.589 63.625.389 73.664.978 10.500.301 47.182.253 57.682.554
Bankalar
1.4 3.366.324 22.950.538 26.316.862 3.753.221 12.732.753 16.485.974
Para Piyasalarından Alacaklar
2.084 2.084 1.700.842 1.700.842
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-23.346 -194.403 -217.749 -32.283 -141.182 -173.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 310.778 331.330 642.108 345.122 331.643 676.765
Devlet Borçlanma Senetleri
68.164 135.858 204.022 106.399 170.315 276.714
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
242.551 242.551 238.703 238.703
Diğer Finansal Varlıklar
63 195.472 195.535 20 161.328 161.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 25.030.933 3.478.052 28.508.985 19.844.401 5.256.159 25.100.560
Devlet Borçlanma Senetleri
24.887.402 2.885.060 27.772.462 19.689.965 3.302.506 22.992.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
84.348 4.687 89.035 84.336 3.942 88.278
Diğer Finansal Varlıklar
59.183 588.305 647.488 70.100 1.949.711 2.019.811
Türev Finansal Varlıklar
1.3 5.814.127 1.428.494 7.242.621 4.076.672 1.693.428 5.770.100
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.493.428 1.420.399 5.913.827 3.530.014 1.693.428 5.223.442
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.320.699 8.095 1.328.794 546.658 546.658
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
260.245.961 159.655.926 419.901.887 206.258.377 139.122.693 345.381.070
Krediler
1.7 227.604.570 126.539.201 354.143.771 186.069.018 114.800.880 300.869.898
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 4.408.210 7.491.605 11.899.815 3.597.171 7.374.687 10.971.858
Faktoring Alacakları
3.616.318 1.483.166 5.099.484 4.288.548 1.081.451 5.369.999
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 43.147.934 31.324.474 74.472.408 30.901.217 22.127.007 53.028.224
Devlet Borçlanma Senetleri
42.817.130 28.860.929 71.678.059 30.570.413 20.390.612 50.961.025
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 2.463.545 2.794.349 330.804 1.736.395 2.067.199
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.531.071 -7.182.520 -25.713.591 -18.597.577 -6.261.332 -24.858.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.305.989 17.239 1.323.228 711.573 12.634 724.207
Satış Amaçlı
1.305.989 17.239 1.323.228 711.573 12.634 724.207
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
416.158 1.378.883 1.795.041 401.504 1.203.097 1.604.601
İştirakler (Net)
1.9 408.858 1.378.883 1.787.741 371.330 1.203.097 1.574.427
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
397.072 1.378.883 1.775.955 359.544 1.203.097 1.562.641
Konsolide Edilmeyenler
11.786 11.786 11.786 11.786
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 22.874 0 22.874
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 22.874 22.874
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.598.382 55.111 4.653.493 4.514.773 39.606 4.554.379
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.004.931 46.038 2.050.969 1.963.354 40.172 2.003.526
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
1.025.438 46.038 1.071.476 983.861 40.172 1.024.033
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.139 1.139 3.212 1.649 4.861
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 3.022.571 3.022.571 3.702.058 3.702.058
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 8.344.461 13.990.544 22.335.005 5.701.379 15.570.268 21.271.647
VARLIKLAR TOPLAMI
324.478.942 266.764.280 591.243.222 263.444.506 223.045.173 486.489.679
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 138.089.764 186.693.934 324.783.698 108.173.940 156.236.328 264.410.268
ALINAN KREDİLER
2.3.1 4.497.112 47.571.918 52.069.030 4.078.528 42.346.165 46.424.693
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
41.253.327 3.315.262 44.568.589 27.546.206 2.814.458 30.360.664
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 8.481.092 21.383.120 29.864.212 5.906.063 18.722.298 24.628.361
Bonolar
7.009.144 7.009.144 4.295.582 4.295.582
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.039.473 3.039.473 3.511.774 3.511.774
Tahviller
1.471.948 18.343.647 19.815.595 1.610.481 15.210.524 16.821.005
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 750.546 13.375.002 14.125.548 806.619 11.749.170 12.555.789
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 4.875.196 2.852.822 7.728.018 7.551.423 3.041.756 10.593.179
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.795.320 2.135.315 6.930.635 5.969.935 2.000.316 7.970.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
79.876 717.507 797.383 1.581.488 1.041.440 2.622.928
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 1.096.807 32.000 1.128.807 1.073.794 16.626 1.090.420
KARŞILIKLAR
2.6 4.420.557 709.281 5.129.838 4.078.213 464.314 4.542.527
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 903.596 3.137 906.733 830.720 2.915 833.635
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.516.961 706.144 4.223.105 3.247.493 461.399 3.708.892
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.732.388 8.838 1.741.226 1.951.276 5.006 1.956.282
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
16.242 16.242 18.480 11.472 29.952
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 851.881 26.146.975 26.998.856 838.459 21.816.595 22.655.054
Krediler
7.595.319 7.595.319 6.305.871 6.305.871
Diğer Borçlanma Araçları
851.881 18.551.656 19.403.537 838.459 15.510.724 16.349.183
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 23.487.049 3.824.673 27.311.722 17.465.562 2.208.562 19.674.124
ÖZKAYNAKLAR
2.10 56.515.049 -737.613 55.777.436 48.519.246 -950.880 47.568.366
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.145.565 0 2.145.565 1.997.149 0 1.997.149
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.588.628 1.588.628 1.440.212 1.440.212
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.473.231 8.251 1.481.482 1.521.513 7.315 1.528.828
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.369.994 -704.457 2.665.537 1.758.141 -916.788 841.353
Kar Yedekleri
32.506.215 -41.407 32.464.808 28.075.113 -41.407 28.033.706
Yasal Yedekler
1.544.526 1.544.526 1.282.785 1.282.785
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
30.954.950 -41.407 30.913.543 26.785.511 -41.407 26.744.104
Diğer Kar Yedekleri
6.739 6.739 6.817 6.817
Kar veya Zarar
8.572.044 0 8.572.044 6.719.472 0 6.719.472
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.932.090 6.932.090 5.079.518 5.079.518
Azınlık Payları
949 949 807 807
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
286.050.768 305.192.454 591.243.222 228.007.809 258.481.870 486.489.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 37.059.913 24.649.209 14.419.378 8.425.338
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 25.886.810 18.910.833 9.558.836 6.462.972
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
559.199 13.244 238.458
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 350.980 470.515 119.137 103.942
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.359 78.563 121 4.083
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 8.944.506 4.246.544 4.025.176 1.537.038
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
18.257 8.306 7.349 2.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.908.048 2.009.854 1.283.796 661.040
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.018.201 2.228.384 2.734.031 873.186
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
757.432 644.184 275.608 228.334
Diğer Faiz Gelirleri
544.627 285.326 202.042 88.969
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -21.531.183 -11.937.036 -7.833.216 -4.075.097
Mevduata Verilen Faizler
4.2.5 -11.258.337 -6.210.019 -4.036.407 -1.851.008
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.620.283 -1.424.434 -586.816 -441.443
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -4.828.306 -758.441 -1.905.815 -533.319
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -3.670.362 -3.072.088 -1.255.194 -1.094.788
Kiralama Faiz Giderleri
-123.216 -124.671 -42.960 -40.564
Diğer Faiz Giderleri
-30.679 -347.383 -6.024 -113.975
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.528.730 12.712.173 6.586.162 4.350.241
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.703.146 4.249.799 2.070.913 1.483.073
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.655.996 5.235.107 2.889.501 1.853.704
Gayri Nakdi Kredilerden
867.162 749.738 297.134 263.086
Diğer
4.12 6.788.834 4.485.369 2.592.367 1.590.618
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.952.850 -985.308 -818.588 -370.631
Gayri Nakdi Kredilere
-13.997 -14.060 -4.773 -3.971
Diğer
-1.938.853 -971.248 -813.815 -366.660
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.685 16.006 755 406
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -2.582.941 1.408.278 -1.493.818 990.819
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
160.892 359.824 61.636 53.806
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 3.337.653 3.809.480 -735.623 1.523.620
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-6.081.486 -2.761.026 -819.831 -586.607
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.691.400 1.210.878 520.613 446.667
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.356.020 19.597.134 7.684.625 7.271.206
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -4.048.482 -7.236.429 -851.389 -2.518.211
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -193.267 -734.896 -66.133 -322.055
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -3.082.562 -2.757.505 -1.066.329 -925.505
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -4.139.809 -3.421.951 -1.421.061 -1.156.620
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.891.900 5.446.353 4.279.713 2.348.815
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
96.721 61.785 33.159 19.871
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 8.988.621 5.508.138 4.312.872 2.368.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -2.056.342 -1.193.581 -1.066.088 -514.986
Cari Vergi Karşılığı
-1.584.317 -1.883.880 -1.194.004 -286.025
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-472.025 -228.961
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
690.299 127.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.932.279 4.314.557 3.246.784 1.853.700
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 6.932.279 4.314.557 3.246.784 1.853.700
Grubun Karı (Zararı)
6.932.090 4.314.432 3.246.726 1.853.658
Azınlık Payları Karı (Zararı)
189 125 58 42
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına kar(zarar) 0,00820000 0,00510000 0,00380000 0,00220000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.142 Değişim: -0,41% Hacim : 96.624 Mio.TL Son veri saati : 16:03
Düşük 9.111 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,1887 Değişim: 0,14%
Düşük 31,0687 28.02.2024 Yüksek 31,3872
Açılış: 31,1437
33,7592 Değişim: -0,15%
Düşük 33,6740 28.02.2024 Yüksek 34,0887
Açılış: 33,8085
2.035,22 Değişim: 0,11%
Düşük 2.026,25 28.02.2024 Yüksek 2.049,92
Açılış: 2.033,01
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.