KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:12
KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.893 -19.290 10.247 140.977 606.831 -2.887.680 0 0 3.336.740 1.200.718 1.200.718
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.124 0 0 0 0 0 0 -362 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.140.569 38.687.159 42.840.355 81.527.514
Swap Faiz Alım İşlemleri
18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.449.881 11.202.104 12.651.985 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
731.045 2.747.743 3.478.788 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
399.666 3.221.687 3.621.353 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.951.175 4.051.175 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.281.499 1.500.669 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
348.473 371.371 719.844 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
32.543 338.367 370.910 199.618 0 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
315.930 33.004 348.934 0 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.951.076 35.300.488 39.251.564 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
511.162.548 175.012.978 686.175.526 477.878.718 107.685.079 585.563.797
EMANET KIYMETLER
55.500.920 11.733.857 67.234.777 55.915.064 6.979.408 62.894.472
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
27.707.016 1.007.692 28.714.708 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.510.673 10.181.349 14.692.022 17.188.108 5.369.712 22.557.820
Tahsile Alınan Çekler
17.240.293 28.787 17.269.080 17.168.474 59.047 17.227.521
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.984.794 394.501 6.379.295 6.766.420 518.018 7.284.438
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 97.061 97.061 0 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 24.467 82.611 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
425.144.184 148.030.617 573.174.801 395.405.815 89.063.878 484.469.693
Menkul Kıymetler
816.801 866 817.667 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
618.132 343.163 961.295 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.297 0 6.297 6.946 0 6.946
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
138.377.126 34.263.355 172.640.481 140.794.432 36.287.424 177.081.856
Diğer Rehinli Kıymetler
285.325.828 113.409.195 398.735.023 253.053.254 52.486.841 305.540.095
Rehinli Kıymet Alanlar
0 14.038 14.038 0 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.517.444 15.248.504 45.765.948 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
756.625.055 628.495.411 1.385.120.466 720.304.146 497.154.836 1.217.458.982


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-27.480.353 -4.805.961
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-57.931.985 -10.689.288
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-9.779.698 -5.660.016
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
4.471.938 -5.313.690
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.017.875 14.004.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-46.764 4.005.051
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
23.769.984 1.599.459
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.597.799 6.627.204
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-13.874.542 9.268.677
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.680.210 -4.503.516
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-382.710 -680.417
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
254.679 212.380
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.788.934 -9.172.023
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.132.348 8.333.379
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.091.679 -3.301.123
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.196.086 104.288
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.576.000 2.795.698
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
23.478.283 15.118.103
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.734.567 -12.023.143
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-319.716 -299.262
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.869.922 1.889.549
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-19.260.830 9.450.408
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.275.596 42.821.748
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.014.766 52.272.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.314.432 3.336.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.212.327 -2.136.022 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.321 3.850 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.025 -24.730
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.204 10.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.519 3.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.268.648 -2.139.872 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.586.129 140.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
200.639 777.989
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
532.435 -3.637.604
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.140.102 -64.550
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.547 643.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.526.759 1.200.718 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.885.324 71.128.399 108.013.723 43.032.619 63.444.432 106.477.051
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.101.011 63.726.660 71.827.671 16.458.254 58.011.660 74.469.914
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.935.391 54.301.536 60.236.927 2.488.489 38.861.487 41.349.976
Bankalar
1.4 2.176.552 9.522.432 11.698.984 3.296.463 19.242.802 22.539.265
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000 0 1.000 10.703.351 0 10.703.351
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-11.932 -97.308 -109.240 -30.049 -92.629 -122.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 288.175 110.936 399.111 224.804 342.600 567.404
Devlet Borçlanma Senetleri
76.357 110.936 187.293 20.754 73.116 93.870
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
199.053 0 199.053 199.053 269.484 468.537
Diğer Finansal Varlıklar
12.765 0 12.765 4.997 0 4.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.208.102 5.431.092 27.639.194 22.721.128 3.970.178 26.691.306
Devlet Borçlanma Senetleri
22.193.476 2.733.543 24.927.019 22.710.089 1.923.370 24.633.459
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.626 377.183 391.809 11.039 2.580 13.619
Diğer Finansal Varlıklar
0 2.320.366 2.320.366 0 2.044.228 2.044.228
Türev Finansal Varlıklar
1.3 6.288.036 1.859.711 8.147.747 3.628.433 1.119.994 4.748.427
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.562.994 1.859.711 7.422.705 3.373.746 1.077.555 4.451.301
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
725.042 0 725.042 254.687 42.439 297.126
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
190.675.506 128.355.826 319.031.332 155.567.644 96.489.507 252.057.151
Krediler
1.7 179.828.050 114.130.281 293.958.331 150.539.562 89.924.281 240.463.843
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
184.474 0 184.474 647.401 0 647.401
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 27.038.009 19.761.801 46.799.810 17.970.624 10.335.035 28.305.659
Devlet Borçlanma Senetleri
26.707.205 19.761.801 46.469.006 17.639.820 10.335.035 27.974.855
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 0 330.804 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.375.027 -5.536.256 -21.911.283 -13.589.943 -3.769.809 -17.359.752
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 791.883 0 791.883 320.059 0 320.059
Satış Amaçlı
791.883 0 791.883 320.059 0 320.059
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.052.257 5.904.076 9.956.333 3.595.273 4.231.653 7.826.926
İştirakler (Net)
1.9 11.786 1.225.927 1.237.713 6.101 902.257 908.358
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
11.786 1.225.927 1.237.713 6.101 902.257 908.358
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 4.018.254 4.678.149 8.696.403 3.566.857 3.329.396 6.896.253
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.010.954 4.678.149 8.689.103 3.559.557 3.329.396 6.888.953
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.217 0 22.217 22.315 0 22.315
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.217 0 22.217 22.315 0 22.315
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.419.335 0 4.419.335 4.281.326 0 4.281.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.865.948 0 1.865.948 1.845.101 0 1.845.101
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
886.455 0 886.455 865.608 0 865.608
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.735.712 0 2.735.712 1.980.629 0 1.980.629
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 3.671.052 18.106.536 21.777.588 2.723.577 9.984.007 12.707.584
VARLIKLAR TOPLAMI
245.097.017 223.494.837 468.591.854 213.346.228 174.149.599 387.495.827
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 113.108.142 150.964.440 264.072.582 103.168.839 119.621.279 222.790.118
ALINAN KREDİLER
2.3.1 495.259 41.222.636 41.717.895 475.135 37.635.407 38.110.542
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.701.673 1.729.370 21.431.043 2.936.526 759.218 3.695.744
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 6.388.672 16.265.591 22.654.263 5.912.191 14.791.500 20.703.691
Bonolar
4.780.424 0 4.780.424 4.270.096 0 4.270.096
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.608.248 16.265.591 17.873.839 1.642.095 14.791.500 16.433.595
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 787.586 11.582.916 12.370.502 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.122.599 4.755.474 10.878.073 5.542.718 1.533.715 7.076.433
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.588.938 3.535.745 8.124.683 2.963.527 1.221.739 4.185.266
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.533.661 1.219.729 2.753.390 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 991.387 10.425 1.001.812 890.604 8.501 899.105
KARŞILIKLAR
2.6 3.947.012 386.944 4.333.956 3.357.745 262.436 3.620.181
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 772.084 0 772.084 753.110 0 753.110
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.174.928 386.944 3.561.872 2.604.635 262.436 2.867.071
CARİ VERGİ BORCU
2.7 608.623 0 608.623 838.765 0 838.765
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 799.921 23.040.557 23.840.478 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
0 6.707.026 6.707.026 0 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
799.921 16.333.531 17.133.452 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 17.377.849 1.584.679 18.962.528 15.269.130 1.539.820 16.808.950
ÖZKAYNAKLAR
2.10 43.654.879 3.065.220 46.720.099 38.553.457 2.634.197 41.187.654
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.007.489 0 2.007.489 1.998.636 0 1.998.636
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.450.552 0 1.450.552 1.441.699 0 1.441.699
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.287.311 436.694 2.724.005 2.343.632 436.694 2.780.326
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.635.044 2.628.526 993.482 -2.472.669 2.197.503 -275.166
Kar Yedekleri
28.233.640 0 28.233.640 24.636.747 0 24.636.747
Yasal Yedekler
1.282.785 0 1.282.785 1.102.781 0 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.950.777 0 26.950.777 23.533.272 0 23.533.272
Diğer Kar Yedekleri
78 0 78 694 0 694
Kar veya Zarar
4.314.432 0 4.314.432 3.600.060 0 3.600.060
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.314.432 0 4.314.432 3.600.060 0 3.600.060
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
213.983.602 254.608.252 468.591.854 178.597.379 208.898.448 387.495.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 23.260.976 27.732.622 7.960.659 9.159.273
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 18.598.079 21.775.019 6.375.553 7.247.509
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 370.562 0 108.181
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 322.658 682.922 51.696 212.561
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
78.556 422.329 4.080 52.573
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 4.218.763 4.465.594 1.526.099 1.534.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.306 9.782 2.812 6.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.002.877 2.624.704 657.587 849.675
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.207.580 1.831.108 865.700 678.563
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
29.676 16.196 3.231 3.505
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -11.324.374 -16.680.147 -3.871.698 -5.332.305
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -6.135.103 -12.538.346 -1.833.064 -3.901.463
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.603.361 -1.658.834 -500.792 -565.832
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-634.892 -159.556 -490.126 -51.696
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.497.477 -2.150.504 -898.791 -770.566
Kiralama Faiz Giderleri
-122.464 -125.071 -39.993 -42.265
Diğer Faiz Giderleri
-331.077 -47.836 -108.932 -483
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.936.602 11.052.475 4.088.961 3.826.968
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.908.490 3.774.186 1.349.842 1.284.800
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.775.694 5.165.259 1.674.916 1.789.592
Gayri Nakdi Kredilerden
744.642 809.548 261.596 285.687
Diğer
4.031.052 4.355.711 1.413.320 1.503.905
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-867.204 -1.391.073 -325.074 -504.792
Gayri Nakdi Kredilere
-471 -244 -168 -85
Diğer
-866.733 -1.390.829 -324.906 -504.707
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.008 8.636 0 323
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 1.284.852 -1.544.173 921.636 -761.090
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
348.036 222.703 47.408 95.692
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 3.825.886 -1.103.864 1.607.902 -1.548.490
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.889.070 -663.012 -733.674 691.708
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 1.068.216 966.149 429.107 243.342
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.200.168 14.257.273 6.789.546 4.594.343
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -6.992.637 -5.606.290 -2.458.044 -1.825.375
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -723.392 -296.076 -316.238 -79.319
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.564.015 -2.318.749 -858.379 -795.950
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -3.270.540 -2.652.659 -1.099.817 -872.073
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.649.584 3.383.499 2.057.068 1.021.626
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
681.488 602.701 245.614 180.471
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 5.331.072 3.986.200 2.302.682 1.202.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -1.016.640 -649.460 -449.024 -226.304
Cari Vergi Karşılığı
-1.669.657 -1.333.187 -183.509 -628.682
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 -265.515 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
653.017 683.727 0 402.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793 1.853.658 975.793
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00510000 0,00400000 0,00220000 0,00120000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883981


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.