KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.02.2020 - 18:12
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -410.701 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 25.785 1.144.663 -300.376 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.503 -40.645 1.840 892.573 -1.475.929 424.109 4.667.426 4.954.877 112 4.954.989
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 -29.472 4.083.584 4.083.584
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
108 -108 0
Kar Dağıtımı
127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42
Dağıtılan Temettü
-42 -42
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
127.833 3.486.248 -3.614.081 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.897 -52.090 12.978 425.259 1.602.694 -3.420.334 3.600.060 2.181.464 126 2.181.590
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.143 -381 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
241.782.716 388.539.643 630.322.359 216.053.385 358.751.820 574.805.205
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 26.946.770 62.617.711 89.564.481 26.281.959 59.503.230 85.785.189
Teminat Mektupları
3.1.2.2 26.817.178 42.085.180 68.902.358 26.111.200 40.357.031 66.468.231
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
367.229 604.813 972.042 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.017.924 41.279.296 45.297.220 3.768.512 38.962.053 42.730.565
Diğer Teminat Mektupları
22.432.025 201.071 22.633.096 21.779.897 154.036 21.933.933
Banka Kredileri
0 156.431 156.431 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
156.431 156.431 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
77.354 12.409.018 12.486.372 152.733 11.040.080 11.192.813
Belgeli Akreditifler
77.354 12.408.686 12.486.040 152.733 11.039.517 11.192.250
Diğer Akreditifler
332 332 563 563
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
106.400 106.400 0
Diğer Garantilerimizden
52.238 3.781.228 3.833.466 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
4.079.454 4.079.454 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 70.587.105 24.614.354 95.201.459 57.594.918 27.612.945 85.207.863
Cayılamaz Taahhütler
65.878.662 7.437.359 73.316.021 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.494.732 6.254.891 7.749.623 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.708.914 960.251 13.669.165 10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.389.714 3.389.714 2.990.824 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.074 4.074 4.551 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
41.380.895 41.380.895 35.189.895 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
30.190 30.190 27.510 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.870.143 222.217 7.092.360 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
4.708.443 17.176.995 21.885.438 835.563 18.563.453 19.399.016
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.708.443 17.069.512 21.777.955 835.563 18.472.473 19.308.036
Diğer Cayılabilir Taahhütler
107.483 107.483 90.980 90.980
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
144.248.841 301.307.578 445.556.419 132.176.508 271.635.645 403.812.153
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
50.023.902 53.444.098 103.468.000 48.681.680 48.579.047 97.260.727
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
606.305 3.280.042 3.886.347 549.020 3.717.204 4.266.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
49.417.597 50.164.056 99.581.653 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.224.939 247.863.480 342.088.419 83.494.828 223.056.598 306.551.426
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.093.113 17.786.742 25.879.855 8.163.952 11.115.016 19.278.968
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.364.739 9.641.611 13.006.350 3.862.433 6.037.224 9.899.657
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.728.374 8.145.131 12.873.505 4.301.519 5.077.792 9.379.311
Para ve Faiz Swap İşlemleri
80.570.889 195.610.573 276.181.462 69.476.428 175.834.744 245.311.172
Swap Para Alım İşlemleri
11.352.683 69.003.550 80.356.233 15.933.191 63.810.780 79.743.971
Swap Para Satım İşlemleri
37.468.206 43.134.867 80.603.073 46.261.237 35.319.820 81.581.057
Swap Faiz Alım İşlemleri
15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
15.875.000 41.736.078 57.611.078 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.741.319 8.349.687 12.091.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
2.043.723 2.136.917 4.180.640 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
1.497.596 2.736.368 4.233.964 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 2.584.853 2.684.853 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 891.549 991.549 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
199.618 198.789 398.407 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
199.618 199.618 0
Futures Para Satım İşlemleri
198.789 198.789 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
1.620.000 25.917.689 27.537.689 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
849.240.622 763.404.510 1.612.645.132 681.102.121 594.748.523 1.275.850.644
EMANET KIYMETLER
427.276.968 661.765.075 1.089.042.043 363.119.243 531.619.754 894.738.997
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
403.266.572 661.038.762 1.064.305.334 339.110.318 530.965.211 870.075.529
Tahsile Alınan Çekler
17.179.886 68.572 17.248.458 18.335.720 63.956 18.399.676
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.772.366 568.443 7.340.809 5.615.061 510.019 6.125.080
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
71.180 71.180 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 18.118 76.262 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
395.405.815 89.997.642 485.403.457 298.328.314 53.251.826 351.580.140
Menkul Kıymetler
831.183 659 831.842 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
720.000 278.319 998.319 1.144.853 317.023 1.461.876
Emtia
6.946 6.946 17.430 17.430
Varant
0 0
Gayrimenkul
140.794.432 37.026.755 177.821.187 120.540.545 30.105.856 150.646.401
Diğer Rehinli Kıymetler
253.053.254 52.681.274 305.734.528 176.375.595 22.818.924 199.194.519
Rehinli Kıymet Alanlar
10.635 10.635 9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
26.557.839 11.641.793 38.199.632 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.091.023.338 1.151.944.153 2.242.967.491 897.155.506 953.500.343 1.850.655.849


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.242.759 10.051.749
Alınan Faizler
35.898.867 28.860.286
Ödenen Faizler
-22.054.837 -20.355.110
Alınan Temettüler
16.972 14.567
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.367.158 5.630.813
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.113.365 2.121.212
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.971.303 1.380.367
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.462.604 -6.390.993
Ödenen Vergiler
-2.458.913 -642.045
Diğer
6.3 851.448 -567.348
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.804.419 -6.471.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-157.170 -145.539
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.303.416 -6.785.334
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.140.448 -27.307.429
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.630.547 -5.951.381
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.321.815 950.497
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
26.610.741 35.336.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
5.198.149 3.736.167
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
6.080.578 -6.284.391
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.3 3.468.347 -20.044
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.047.178 3.580.338
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.044.435 -1.866.239
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-571.614 -554.845
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
194.769 75.760
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.834.071 -13.723.476
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.017.695 14.415.812
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.269.230 -4.065.376
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
418.016 1.985.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.898.927 5.612.483
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.466.345 13.263.606
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-34.965.104 -11.734.665
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.083.584
Temettü Ödemeleri
-50 -42
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-400.118
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.3 4.621.998 15.321.623
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
19.725.814 22.648.205
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 46.492.483 23.844.278
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.1 66.218.297 46.492.483


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.600.186 4.667.538
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.418.596 287.451
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.215 446.698
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.291 545.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.783 -52.110
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15.715 2.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.562 -49.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.392.381 -159.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
425.259 892.573
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.054.824 -1.892.583
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.110.380 1.162.325
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-274.663 -618.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
512.579 297.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.181.590 4.954.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.735.439 69.827.929 113.563.368 47.957.841 50.343.713 98.301.554
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 17.120.068 64.219.910 81.339.978 17.073.953 45.027.781 62.101.734
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.488.632 40.997.298 43.485.930 16.756.471 40.074.837 56.831.308
Bankalar
1.4 3.862.439 23.349.349 27.211.788 237.598 5.032.042 5.269.640
Para Piyasalarından Alacaklar
10.803.630 10.803.630 105.175 12.056 117.231
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-34.633 -126.737 -161.370 -25.291 -91.154 -116.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 230.597 342.600 573.197 26.978 221.178 248.156
Devlet Borçlanma Senetleri
20.754 73.116 93.870 17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
204.846 269.484 474.330 6.640 170.522 177.162
Diğer Finansal Varlıklar
4.997 4.997 2.652 2.652
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.802.626 4.097.986 26.900.612 22.881.613 4.002.067 26.883.680
Devlet Borçlanma Senetleri
22.710.089 2.050.829 24.760.918 22.790.241 2.167.987 24.958.228
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
77.416 2.929 80.345 64.144 2.650 66.794
Diğer Finansal Varlıklar
15.121 2.044.228 2.059.349 27.228 1.831.430 1.858.658
Türev Finansal Varlıklar
1.3 3.582.148 1.167.433 4.749.581 7.975.297 1.092.687 9.067.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.327.461 1.124.994 4.452.455 5.105.944 792.954 5.898.898
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
254.687 42.439 297.126 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
161.098.247 112.948.931 274.047.178 140.831.209 116.899.465 257.730.674
Krediler
1.7 152.024.450 96.025.148 248.049.598 133.996.637 99.138.357 233.134.994
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.487.469 8.008.303 10.495.772 2.699.972 10.075.491 12.775.463
Faktoring Alacakları
2.713.491 1.394.366 4.107.857 1.973.574 1.615.493 3.589.067
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 18.017.793 11.590.344 29.608.137 12.967.307 9.838.372 22.805.679
Devlet Borçlanma Senetleri
17.686.989 10.704.522 28.391.511 12.967.307 9.077.343 22.044.650
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 885.822 1.216.626 761.029 761.029
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.144.956 -4.069.230 -18.214.186 -10.806.281 -3.768.248 -14.574.529
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.17 321.890 9.445 331.335 289.796 8.674 298.470
Satış Amaçlı
321.890 9.445 331.335 289.796 8.674 298.470
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
347.068 902.257 1.249.325 297.293 784.140 1.081.433
İştirakler (Net)
1.9 317.453 902.257 1.219.710 268.828 784.140 1.052.968
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
311.352 902.257 1.213.609 262.727 784.140 1.046.867
Konsolide Edilmeyenler
6.101 6.101 6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.315 0 22.315 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.315 22.315 21.165 21.165
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.13 4.313.414 45.485 4.358.899 3.293.383 18.792 3.312.175
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.14 1.889.731 31.093 1.920.824 1.791.184 25.928 1.817.112
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
910.238 31.093 941.331 811.691 25.928 837.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.15 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3.090 3.090 5.851 3.653 9.504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.16 2.129.358 2.129.358 712.891 712.891
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.18 3.387.621 10.204.022 13.591.643 3.393.959 6.718.482 10.112.441
VARLIKLAR TOPLAMI
217.222.768 193.972.252 411.195.020 198.573.407 174.802.847 373.376.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 102.994.590 128.077.107 231.071.697 92.742.975 117.548.498 210.291.473
ALINAN KREDİLER
2.3.1 2.452.375 42.921.120 45.373.495 1.329.596 45.742.406 47.072.002
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.519.024 789.864 6.308.888 2.205.920 1.314.293 3.520.213
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 6.740.946 18.480.245 25.221.191 3.900.361 17.541.842 21.442.203
Bonolar
5.098.851 5.098.851 1.373.498 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.746.311 3.746.311 3.835.712 3.835.712
Tahviller
1.642.095 14.733.934 16.376.029 2.526.863 13.706.130 16.232.993
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 830.929 12.353.676 13.184.605 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.568.959 1.536.323 7.105.282 6.383.398 904.351 7.287.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.989.768 1.224.347 4.214.115 5.840.503 835.840 6.676.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.579.191 311.976 2.891.167 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 897.433 29.790 927.223 0
KARŞILIKLAR
2.6 3.441.735 300.496 3.742.231 3.114.494 344.691 3.459.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 778.583 2.509 781.092 680.071 2.197 682.268
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.663.152 297.987 2.961.139 2.434.423 342.494 2.776.917
CARİ VERGİ BORCU
2.7 932.503 1.336 933.839 1.121.246 1.186 1.122.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8.359 8.359 2.401 8.265 10.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 821.340 17.758.699 18.580.039 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
5.102.941 5.102.941 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
821.340 12.655.758 13.477.098 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 15.471.432 2.075.159 17.546.591 15.046.590 3.593.906 18.640.496
ÖZKAYNAKLAR
2.10 41.548.897 -357.317 41.191.580 39.109.703 -102.425 39.007.278
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.988.296 0 1.988.296 1.985.153 0 1.985.153
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.431.359 1.431.359 1.428.216 1.428.216
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.635.497 7.315 1.642.812 1.661.712 7.315 1.669.027
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-266.191 -323.225 -589.416 871.298 -68.333 802.965
Kar Yedekleri
24.503.543 -41.407 24.462.136 19.836.498 -41.407 19.795.091
Yasal Yedekler
1.102.781 1.102.781 869.410 869.410
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
23.393.329 -41.407 23.351.922 18.959.274 -41.407 18.917.867
Diğer Kar Yedekleri
7.433 7.433 7.814 7.814
Kar veya Zarar
5.240.014 0 5.240.014 6.307.380 0 6.307.380
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.600.060 3.600.060 4.667.426 4.667.426
Azınlık Payları
687 687 611 611
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
187.220.163 223.974.857 411.195.020 165.287.594 208.088.660 373.376.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 37.851.770 35.508.387
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 29.046.377 25.681.345
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
375.844 415.131
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 1.059.517 773.117
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
516.515 58.739
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 5.447.042 7.182.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.299 11.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.134.692 4.535.722
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.300.051 2.635.438
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
929.016 930.218
Diğer Faiz Gelirleri
477.459 467.491
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -22.320.754 -21.011.923
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -15.484.106 -14.331.588
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -3.194.571 -2.446.396
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-664.161 -1.506.986
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -2.730.885 -2.174.148
Kiralama Faiz Giderleri
-164.792
Diğer Faiz Giderleri
-82.239 -552.805
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.531.016 14.496.464
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.528.746 4.236.344
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.367.158 5.630.813
Gayri Nakdi Kredilerden
1.070.187 798.094
Diğer
6.296.971 4.832.719
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.838.412 -1.394.469
Gayri Nakdi Kredilere
-30.063 -28.293
Diğer
-1.808.349 -1.366.176
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.3 16.972 14.567
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.4 -1.434.837 -81.168
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
279.666 129.989
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 -407.971 11.895.305
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.306.532 -12.106.462
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.7 1.493.314 1.255.118
FAALİYET BRÜT KÂRI
21.135.211 19.921.325
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.6 -8.983.811 -7.131.834
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.6 -47.914 -172.432
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.394.078 -3.051.597
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.8 -4.269.580 -3.633.384
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.439.828 5.932.078
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
93.952 115.817
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.9 4.533.780 6.047.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.10 -933.594 -1.380.357
Cari Vergi Karşılığı
-1.829.227 -1.025.376
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-354.981
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
895.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.600.186 4.667.538
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.11 3.600.186 4.667.538
Grubun Karı (Zararı)
4.12 3.600.060 4.667.426
Azınlık Payları Karı (Zararı)
126 112
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00430000 0,00730000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817026


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.426 Değişim: 0,86% Hacim : 5.562 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.409
16,7189 Değişim: 0,12%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7454
Açılış: 16,6984
17,4717 Değişim: -0,32%
Düşük 17,4341 01.07.2022 Yüksek 17,5231
Açılış: 17,5231
965,60 Değişim: -0,45%
Düşük 963,11 01.07.2022 Yüksek 971,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.