KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.11.2019 - 18:13
KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 1.174.944 -381.624 375.225 16.545.616 0 3.614.081 30.097.927 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 110.325 0 -62.054 0 0 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 1.174.944 -271.299 375.225 16.483.562 0 3.614.081 29.964.848 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.100.000 13.056 0 -29.467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.083.589 4.083.589
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 -6 -6
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.453 1.845.522 -202.373 1.181.950 2.607.786 -2.006.203 2.876.996 19.969.804 0 3.586.254 40.302.177 40.302.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.438.556 1.845.522 -218.070 1.177.534 2.067.517 -1.748.010 799.334 19.969.702 0 4.667.426 39.003.499 39.003.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 12.893 -19.290 10.247 140.977 606.831 -2.887.680 0 0 3.336.740 1.200.718 1.200.718
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 3.124 0 0 0 0 0 0 -362 0 0 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.667.426 0 -4.667.426 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.441.680 1.858.415 -237.360 1.187.781 2.208.494 -1.141.179 -2.088.346 24.636.766 0 3.336.740 40.206.979 40.206.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
238.984.196 372.089.303 611.073.499 216.249.011 356.444.036 572.693.047
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 27.676.145 61.529.006 89.205.151 26.421.786 59.852.965 86.274.751
Teminat Mektupları
3.1.2,2 27.430.633 41.599.601 69.030.234 26.251.027 41.182.795 67.433.822
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
403.245 594.297 997.542 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.250.981 41.005.304 45.256.285 3.909.134 39.941.853 43.850.987
Diğer Teminat Mektupları
22.776.407 0 22.776.407 21.779.102 0 21.779.102
Banka Kredileri
0 127.371 127.371 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
0 127.371 127.371 0 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
135.882 11.962.931 12.098.813 152.733 10.564.051 10.716.784
Belgeli Akreditifler
135.882 11.962.931 12.098.813 152.733 10.564.051 10.716.784
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
109.630 3.667.608 3.777.238 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.171.495 4.171.495 0 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 67.512.403 27.796.101 95.308.504 57.594.918 27.384.129 84.979.047
Cayılamaz Taahhütler
66.324.302 11.943.127 78.267.429 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.425.763 10.581.200 16.006.963 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.762.928 1.120.68kler İçin Ödeme Taahhütleri
3.365.396 0 3.365.396 2.990.824 0 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.358 0 5.358 4.551 0 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
38.585.695 0 38.585.695 35.189.895 0 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.319 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.150.843 241.247 7.392.090 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
1.188.101 15.852.974 17.041.075 835.563 18.334.637 19.170.200
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.188.101 15.852.974 17.041.075 835.563 18.334.637 19.170.200
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
143.795.648 282.764.196 426.559.844 132.232.307 269.206.942 401.439.249
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
48.622.148 51.939.141 100.561.289 48.402.801 48.037.678 96.440.479
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
870.141 2.762.468 3.632.609 270.141 3.175.835 3.445.976
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
47.752.007 49.176.673 96.928.680 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
95.173.500 230.825.055 325.998.555 83.829.506 221.169.264 304.998.770
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.236.805 8.916.445 16.153.250 8.116.786 10.730.591 18.847.377
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.743.689 4.419.181 8.162.870 3.821.115 5.862.521 9.683.636
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.493.116 4.497.264 7.990.380 4.295.671 4.868.070 9.163.741
Para ve Faiz Swap İşlemleri
83.168.723 181.562.997 264.731.720 69.858.272 174.331.835 244.190.107
Swap Para Alım İşlemleri
14.209.547 64.188.277 78.397.824 15.558.017 63.616.649 79.174.666
Swap Para Satım İşlemleri
42.507.176 36.745.506 79.252.682 47.018.255 34.011.042 81.029.297
Swap Faiz Alım İşlemleri
13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
13.226.000 40.314.607 53.540.607 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.762.844 9.129.162 12.892.006 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
1.345.476 3.235.472 4.580.948 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
2.017.368 2.663.716 4.681.084 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
200.000 2.322.075 2.522.075 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
200.000 907.899 1.107.899 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
185.128 164.425 349.553 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 164.425 164.425 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
185.128 0 185.128 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
820.000 31.052.026 31.872.026 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.811.690.121 1.666.844.529 7.478.534.650 3.144.563.530 655.742.081 3.800.305.611
EMANET KIYMETLER
398.531.995 572.215.328 970.747.323 357.170.276 530.118.288 887.288.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
375.863.482 571.565.925 947.429.407 333.178.706 529.517.839 862.696.545
Tahsile Alınan Çekler
16.544.417 42.369 16.586.786 18.324.311 55.419 18.379.730
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.065.952 523.599 6.589.551 5.609.115 464.462 6.073.577
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 66.432 66.432 0 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 17.003 75.147 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.386.527.117 1.083.512.241 6.470.039.358 2.767.738.690 115.746.850 2.883.485.540
Menkul Kıymetler
815.530 628 816.158 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
892.393 284.928 1.177.321 1.144.853 316.775 1.461.628
Emtia
15.997 0 15.997 17.430 0 17.430
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
5.175.791.362 1.040.123.673 6.215.915.035 2.589.950.921 92.780.033 2.682.730.954
Diğer Rehinli Kıymetler
209.011.835 43.092.904 252.104.739 176.375.595 22.640.019 199.015.614
Rehinli Kıymet Alanlar
0 10.108 10.108 0 9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
26.631.009 11.116.960 37.747.969 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
6.050.674.317 2.038.933.832 8.089.608.149 3.360.812.541 1.012.186.117 4.372.998.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.904.373 6.108.341
Alınan Faizler
24.686.935 18.743.011
Ödenen Faizler
-16.421.481 -12.171.666
Alınan Temettüler
191.782 65.066
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.165.259 3.851.528
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.631.597 496.053
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.187.125 1.036.871
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.422.962 -3.777.505
Ödenen Vergiler
-1.555.995 -392.509
Diğer
-557.887 -1.742.508
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-635.696 -1.953.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-403.022 -282.523
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.805.961 -982.186
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.689.288 -40.330.754
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.660.016 -8.110.896
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-5.313.690 -374.252
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.004.567 41.599.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
4.005.051 3.606.150
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.599.459 7.865.838
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.627.204 -4.944.764
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.268.677 4.154.869
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.503.516 03 14.646.847
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.023.143 -5.544.561
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 4.083.589
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-299.262 -244.093
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.889.549 8.157.616
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.450.408 21.625.384
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.821.748 21.589.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.272.156 43.215.085


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.336.740 3.586.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.136.022 2.667.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.850 467.783
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.495 545.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.730 -31.199
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.247 6.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.838 -53.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.139.872 2.199.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
140.977 1.432.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
777.989 -2.224.236
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.637.604 4.221.354
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-64.550 -1.013.954
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.841.622 40.650.085 44.491.707 16.756.292 38.758.602 55.514.894
Bankalar
1.4 2.221.227 20.535.145 22.756.372 19.297 1.658.987 1.678.284
Para Piyasalarından Alacaklar
1.999.897 407.903 2.407.800 104.913 12.056 116.969
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.930 -91.126 -104.056 -22.961 -43.910 -66.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 310.079 320.257 630.336 20.253 221.178 241.431
Devlet Borçlanma Senetleri
128.719 83.961 212.680 17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
174.199 236.296 410.495 0 170.522 170.522
Diğer Finansal Varlıklar
7.161 0 7.161 2.567 0 2.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.481.391 3.787.687 26.269.078 22.798.520 3.861.979 26.660.499
Devlet Borçlanma Senetleri
22.470.352 1.793.123 24.263.475 22.790.241 2.028.211 24.818.452
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.039 2.398 13.437 8.279 2.338 10.617
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.992.166 1.992.166 0 1.831.430 1.831.430
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.003.303 1.140.956 5.144.259 7.970.952 989.168 8.960.120
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.417.949 1.125.803 4.543.752 5.101.599 689.435 5.791.034
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
585.354 15.153 600.507 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
146.880.055 95.445.058 242.325.113 135.439.728 97.535.290 232.975.018
Krediler
1.7 142.515.101 89.207.598 231.722.699 132.642.405 92.293.060 224.935.465
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
81.472 0 81.472 95.337 0 95.337
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 16.349.275 9.771.707 26.120.982 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Devlet Borçlanma Senetleri
16.020.916 9.771.707 25.792.623 12.933.751 8.741.415 21.675.166
Diğer Finansal Varlıklar
328.359 0 328.359 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.065.793 -3.534.247 -15.600.040 -10.231.765 -3.499.185 -13.730.950
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 335.428 0 335.428 288.349 0 288.349
Satış Amaçlı
335.428 0 335.428 288.349 0 288.349
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.9 3.451.845 3.908.893 7.360.738 3.144.898 3.645.062 6.789.960
İştirakler (Net)
6.101 843.040 849.141 6.101 784.140 790.241
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
6.101 843.040 849.141 6.101 784.140 790.241
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 3.424.664 3.065.853 6.490.517 3.117.632 2.860.922 5.978.554
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
3.417.364 3.065.853 6.483.217 3.110.332 2.860.922 5.971.254
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 21.080 0 21.080 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
21.080 0 21.080 21.165 0 21.165
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.266.286 0 4.266.286 3.270.211 0 3.270.211
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.806.172 0 1.806.172 1.749.439 0 1.749.439
Şerefiye
979.493 0 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
826.679 0 826.679 769.946 0 769.946
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 1.900.517 0 1.900.517 569.635 0 569.635
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 2.927.003 10.766.056 13.693.059 2.905.219 6.390.434 9.295.653
VARLIKLAR TOPLAMI
196.411.895 176.870.914 373.282.809 195.014.745 153.028.846 348.043.591
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 94.107.101 116.836.600 210.943.701 92.782.018 109.767.118 202.549.136
ALINAN KREDİLER
2.3.1 434.747 36.428.019 36.862.766 271.691 37.077.647 37.349.338
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
92.266 1.155.078 1.247.344 330.175 1.215.446 1.545.621
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 4.967.794 17.273.368 22.241.162 2.678.882 13.706.130 16.385.012
Bonolar
2.3.4 3.224.418 0 3.224.418 1.373.498 0 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.743.376 17.273.368 19.016.744 1.305.384 13.706.130 15.011.514
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3 361.195 11.388.031 11.749.226 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.019.316 2.223.743 8.243.059 6.388.957 892.348 7.281.305
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.585.713 1.798.741 5.384.454 5.846.062 823.837 6.669.899
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.433.603 425.002 2.858.605 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 879.595 8.780 888.375 0 219 219
KARŞILIKLAR
2.6 3.302.194 220.251 3.522.445 3.000.839 306.818 3.307.657
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 687.827 0 687.827 658.112 0 658.112
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.614.367 220.251 2.834.618 2.342.727 306.818 2.649.545
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.113.620 0 1.113.620 1.091.311 0 1.091.311
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 531.463 16.982.112 17.513.575 0 13.557.153 13.557.153
Krediler
0 4.861.134 4.861.134 0 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
531.463 12.120.978 12.652.441 0 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 16.743.007 2.007.550 18.750.557 14.829.942 3.177.994 18.007.936
ÖZKAYNAKLAR
2.10 38.101.352 2.105.627 40.206.979 36.539.132 2.464.367 39.003.499
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.998.617 0 1.998.617 1.995.493 0 1.995.493
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.441.680 0 1.441.680 1.438.556 0 1.438.556
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.372.280 436.556 2.808.836 2.369.395 435.591 2.804.986
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.690.102 1.669.071 -1.021.031 -909.935 2.028.776 1.118.841
Kar Yedekleri
24.636.766 0 24.636.766 19.969.702 0 19.969.702
Yasal Yedekler
1.102.781 0 1.102.781 869.410 0 869.410
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.533.272 0 23.533.272 19.099.217 0 19.099.217
Diğer Kar Yedekle 0 3.336.740 4.667.426 0 4.667.426
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.336.740 0 3.336.740 4.667.426 0 4.667.426
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
166.653.650 206.629.159 373.282.809 158.243.857 189.799.734 348.043.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 27.732.622 22.840.497 9.159.273 9.456.240
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 21.775.019 18.139.937 7.247.509 7.170.493
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.421 3.505 223
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -16.680.147 -12.821.575 -5.332.305 -5.312.934
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -12.538.346 -9.249.230 -3.901.463 -3.787.450
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -2.472.770 -1.731.086 -858.738 -769.183
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-159.556 -715.329 -51.696 -252.310
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.336.568 -1.054.705 -477.660 -477.589
Kiralama Faiz Giderleri
-125.071 -18 -42.265 -12
Diğer Faiz Giderleri
-47.836 -71.207 -483 -26.390
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.052.475 10.018.922 3.826.968 4.143.306
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.774.186 2.956.868 1.284.800 977.425
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.165.259 3.851.528 1.789.592 1.348.560
Gayri Nakdi Kredilerden
809.548 544.666 285.687 206.095
Diğer
4.355.711 3.306.862 1.503.905 1.142.465
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.391.073 -894.660 -504.792 -371.135
Gayri Nakdi Kredilere
-244 -176 -85 -72
Diğer
-1.390.829 -894.484 -504.707 -371.063
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.636 4.863 323 667
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -1.544.173 -553.219 -761.090 198.142
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
222.703 124.240 95.692 43.316
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 -1.103.864 13.466.203 -1.548.490 10.054.344
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-663.012 -14.143.662 691.708 -9.899.518
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 966.149 1.071.856 243.342 285.648
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.257.273 13.499.290 4.594.343 5.605.188
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -5.606.290 -4.382.739 -1.825.375 -2.374.157
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -296.076 -855.759 -79.319 -516.246
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.318.749 -2.094.619 -795.950 -810.034
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -2.652.659 -2.342.359 -872.073 -781.203
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.383.499 3.823.814 1.021.626 1.123.548
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
602.701 615.299 180.471 233.033
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 3.986.200 4.439.113 1.202.097 1.356.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -649.460 -852.859 -226.304 -241.559
Cari Vergi Karşılığı
-1.333.187 -16.017 -628.682 116.959
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -836.842 0 -358.518
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
683.727 0 402.378 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022
Grubun Karı (Zararı)
3.336.740 3.586.254 975.793 1.115.022
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00400000 0,00620000 0,00120000 0,00190000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796425


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9673 Değişim: 0,18%
Düşük 15,9150 19.05.2022 Yüksek 15,9780
Açılış: 15,9384
16,8033 Değişim: 0,70%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8231
Açılış: 16,6872
932,05 Değişim: 0,20%
Düşük 929,93 19.05.2022 Yüksek 933,47
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.