KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.10.2023 - 08:04
KAP ***YKB* *YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKB******YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.598.968 1.856.179 -821.555 1.163.408 7.897.524 1.458.706 -1.802.217 32.639.419 0 10.489.758 63.484.178 63.484.178
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.033.922 -236.682 -7.454 1.686.331 6.664.145 3.576.987 0 0 35.315.448 50.032.697 50.032.697
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 -359 0 0 469 469
Kar Dağıtımı
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -10.489.758 -1.000.000 -1.000.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 18.763 0 0 0 0 0 0 9.470.995 0 -9.489.758 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.618.559 4.890.101 -1.058.237 1.155.954 9.583.855 8.122.851 1.774.770 42.110.055 0 35.315.448 112.517.344 112.517.344
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.619.094 4.891.380 -2.915.774 1.198.710 10.728.134 7.796.934 58.314 41.130.921 0 52.744.689 126.256.390 126.256.390
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 0 1.619.094 4.891.380 -2.915.774 1.198.710 10.728.134 7.796.934 58.314 41.130.921 0 52.744.689 126.256.390 126.256.390
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.603.368 -90.139 57.145 6.352.089 -9.093.226 -3.688.796 0 0 48.702.204 43.842.645 43.842.645
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 15.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.547 15.547
Kar Dağıtımı
0 0 0 36.295 0 0 0 0 0 0 44.797.394 0 -52.744.689 -7.911.000 -7.911.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.911.000 -7.911.000 -7.911.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 36.295 0 0 0 0 0 0 44.797.394 0 -44.833.689 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 0 1.670.936 6.494.748 -3.005.913 1.255.855 17.080.223 -1.296.292 -3.630.482 85.928.315 0 48.702.204 162.203.582 162.203.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.034.928.381 1.149.664.476 2.184.592.857 597.166.718 818.151.810 1.415.318.528
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1,2 158.674.656 189.740.659 348.415.315 99.977.185 143.571.286 243.548.471
Teminat Mektupları
3.1.2.2 147.129.820 122.169.957 269.299.777 88.883.239 93.286.067 182.169.306
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.406.013 1.927.227 3.333.240 1.399.840 1.363.690 2.763.530
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
51.282.877 120.242.730 171.525.607 27.620.393 91.922.377 119.542.770
Diğer Teminat Mektupları
94.440.930 0 94.440.930 59.863.006 0 59.863.006
Banka Kredileri
0 1.772.732 1.772.732 0 864.879 864.879
İthalat Kabul Kredileri
0 1.772.732 1.772.732 0 864.879 864.879
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.004.710 44.699.630 45.704.340 327.114 31.836.907 32.164.021
Belgeli Akreditifler
1.004.710 44.699.630 45.704.340 327.114 31.836.907 32.164.021
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.540.126 13.088.716 23.628.842 10.766.832 9.553.300 20.320.132
Diğer Kefaletlerimizden
0 8.009.624 8.009.624 0 8.030.133 8.030.133
TAAHHÜTLER
539.335.043 77.462.363 616.797.406 240.615.994 67.851.130 308.467.124
Cayılamaz Taahhütler
515.270.837 32.212.290 547.483.127 223.708.638 36.562.938 260.271.576
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
121.690 30.329.823 30.451.513 1.733.733 33.384.992 35.118.725
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
82.275.907 837.694 83.113.601 51.038.011 2.453.898 53.491.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.434.458 0 8.434.458 5.482.867 0 5.482.867
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
955 0 955 449 0 449
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
344.757.092 0 344.757.092 136.756.258 0 136.756.258
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
60.796 0 60.796 43.402 0 43.402
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
79.619.939 1.044.773 80.664.712 28.653.918 724.048 29.377.966
Cayılabilir Taahhütler
24.064.206 45.250.073 69.314.279 16.907.356 31.288.192 48.195.548
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
24.064.206 45.250.073 69.314.279 16.907.356 31.288.192 48.195.548
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
336.918.682 882.461.454 1.219.380.136 256.573.539 606.729.394 863.302.933
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
23.750.000 60.582.936 84.332.936 28.910.141 90.807.022 119.717.163
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 270.141 1.664.564 1.934.705
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
23.750.000 60.582.936 84.332.936 28.640.000 89.142.458 117.782.458
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
313.168.682 821.878.518 1.135.047.200 227.663.398 515.922.372 743.585.770
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
17.162.567 22.671.607 39.834.174 13.499.192 16.483.400 29.982.592
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
14.050.478 6.568.042 20.618.520 12.680.315 2.810.609 15.490.924
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.112.089 16.103.565 19.215.654 818.877 13.672.791 14.491.668
Para ve Faiz Swap İşlemleri
283.171.065 581.661.202 864.832.267 158.168.698 343.884.226 502.052.924
Swap Para Alım İşlemleri
731.639 207.670.028 208.401.667 4.261.560 123.896.732 128.158.292
Swap Para Satım İşlemleri
149.936.426 62.997.306 212.933.732 101.574.138 28.084.472 129.658.610
Swap Faiz Alım İşlemleri
66.251.500 155.496.934 221.748.434 26.166.500 95.951.511 122.118.011
Swap Faiz Satım İşlemleri
66.251.500 155.496.934 221.748.434 26.166.500 95.951.511 122.118.011
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.364.395 17.057.634 18.422.029 47.884.306 63.887.163 111.771.469
Para Alım Opsiyonları
865.250 757.266 1.622.516 47.748.901 5.573.894 53.322.795
Para Satım Opsiyonları
499.145 1.120.583 1.619.728 135.405 53.338.749 53.474.154
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.476.632 9.476.632 0 3.890.663 3.890.663
Faiz Satım Opsiyonları
0 5.703.153 5.703.153 0 1.083.857 1.083.857
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
6.629.429 6.170.106 12.799.535 1.303.006 1.217.241 2.520.247
Futures Para Alım İşlemleri
6.629.429 0 6.629.429 1.015.119 229.092 1.244.211
Futures Para Satım İşlemleri
0 6.170.106 6.170.106 287.887 988.149 1.276.036
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.841.226 194.317.969 199.159.195 6.808.196 90.450.342 97.258.538
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.456.016.676 847.551.679 3.303.568.355 1.527.568.753 574.076.786 2.101.645.539
EMANET KIYMETLER
1.000.447.268 88.312.448 1.088.759.716 243.750.531 51.442.664 295.193.195
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
894.618.611 35.809.326 930.427.937 170.680.657 19.001.079 189.681.736
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.068.560 50.750.492 53.819.052 3.939.170 31.490.427 35.429.597
Tahsile Alınan Çekler
80.865.433 52.831 80.918.264 54.907.660 85.875 54.993.535
Tahsile Alınan Ticari Senetler
21.836.520 1.305.648 23.142.168 14.164.900 594.929 14.759.829
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 313.386 313.386 0 215.011 215.011
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 80.765 138.909 58.144 55.343 113.487
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.416.451.654 310.141.416 1.726.593.070 1.236.921.247 215.430.491 1.452.351.738
Menkul Kıymetler
133.992.496 771.648 134.764.144 134.030.581 527.277 134.557.858
Teminat Senetleri
22.205.176 2.722.986 24.928.162 21.997.777 1.760.582 23.758.359
Emtia
5.864 0 5.864 5.912 0 5.912
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
647.530.283 448.475 647.978.758 471.940.839 306.501 472.247.340
Diğer Rehinli Kıymetler
612.717.835 306.149.543 918.867.378 608.946.138 212.802.809 821.748.947
Rehinli Kıymet Alanlar
0 48.764 48.764 0 33.322 33.322
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
39.117.754 449.097.815 488.215.569 46.896.975 307.203.631 354.100.606
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.490.945.057 1.997.216.155 5.488.161.212 2.124.735.471 1.392.228.596 3.516.964.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
43.466.491 29.307.166
Alınan Faizler
94.549.618 55.701.699
Ödenen Faizler
-81.855.705 -30.666.511
Alınan Temettüler
370.977 237.592
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.439.126 13.355.467
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32.592.113 13.540.359
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.297.595 3.054.024
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.050.543 -11.487.061
Ödenen Vergiler
-6.350.558 -12.707.270
Diğer
-2.526.132 -1.721.133
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
112.521.690 -9.990.557
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-806.634 -175.881
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-52.916.532 -43.931.871
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-185.647.988 -156.480.462
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.400.043 -25.434.396
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
12.149.261 9.559.084
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
253.970.340 191.845.004
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
19.220.622 11.829.676
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
115.935.579 -12.189.663
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-33.982.915 14.987.952
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
155.988.181 19.316.609
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-75.700.265 -31.070.046
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -25.016
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 1.040.675
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.353.879 -777.599
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
96.221 678.023
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-20.053.050 -21.581.916
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.651.043 8.522.751
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-63.425.105 -25.760.991
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.384.505 6.834.027
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.403.899 -3.226.285
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
58.381.863 15.582.912
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-70.109.118 -17.506.616
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-7.911.000 -1.000.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-765.644 -302.581
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
31.096.963 21.909.255
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
90.980.980 6.929.533
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
113.290.783 95.207.698
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
204.271.763 102.137.231


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.702.204 35.315.448
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.859.559 14.717.249 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.570.374 2.789.786 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.748.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-406.464 -384.040
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
57.145 -7.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.919.693 -567.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.429.933 11.927.463 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.352.089 1.686.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-12.247.889 9.007.083
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-267.844 5.601.696
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.489.526 -715.580
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.223.237 -3.652.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.842.645 50.032.697 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
184.537.926 218.253.844 402.791.770 113.049.467 156.734.130 269.783.597
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 107.480.818 177.343.344 284.824.162 42.404.472 129.912.724 172.317.196
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
105.689.903 150.892.571 256.582.474 35.736.034 108.160.096 143.896.130
Bankalar
1.4.1 976 22.997.594 22.998.570 4.303.372 22.102.594 26.405.966
Para Piyasalarından Alacaklar
1.4.2 1.795.237 4.187.963 5.983.200 2.461.599 0 2.461.599
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.298 -734.784 -740.082 -96.533 -349.966 -446.499
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 1.886 2.370.204 2.372.090 31.895 1.533.562 1.565.457
Devlet Borçlanma Senetleri
0 503.141 503.141 0 365.229 365.229
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.886 1.867.063 1.868.949 31.895 1.168.333 1.200.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 64.933.344 27.378.721 92.312.065 60.355.860 16.987.893 77.343.753
Devlet Borçlanma Senetleri
62.826.577 27.369.638 90.196.215 58.487.789 16.981.656 75.469.445
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
115.685 9.083 124.768 100.138 6.237 106.375
Diğer Finansal Varlıklar
1.991.082 0 1.991.082 1.767.933 0 1.767.933
Türev Finansal Varlıklar
1.3 12.121.878 11.161.575 23.283.453 10.257.240 8.299.951 18.557.191
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.199.408 6.856.999 16.056.407 6.599.170 4.600.024 11.199.194
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.922.470 4.304.576 7.227.046 3.658.070 3.699.927 7.357.997
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
728.318.468 298.975.891 1.027.294.359 506.887.704 226.465.024 733.352.728
Krediler
1.7 572.577.830 215.161.713 787.739.543 432.703.419 171.737.805 604.441.224
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
797.072 8.967 806.039 1.671.378 1.725 1.673.103
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 181.859.516 98.369.023 280.228.539 96.448.465 66.852.133 163.300.598
Devlet Borçlanma Senetleri
179.164.568 98.369.023 277.533.591 96.117.661 66.852.133 162.969.794
Diğer Finansal Varlıklar
2.694.948 0 2.694.948 330.804 0 330.804
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-26.915.950 -14.563.812 -41.479.762 -23.935.558 -12.126.639 -36.062.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 1.034.440 0 1.034.440 1.035.873 0 1.035.873
Satış Amaçlı
1.034.440 0 1.034.440 1.035.873 0 1.035.873
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
11.248.556 21.429.611 32.678.167 7.559.181 13.289.276 20.848.457
İştirakler (Net)
1.9 38.446 4.859.140 4.897.586 38.446 2.871.962 2.910.408
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
38.446 4.859.140 4.897.586 38.446 2.871.962 2.910.408
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 11.210.110 16.570.471 27.780.581 7.520.735 10.417.314 17.938.049
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
11.177.794 16.570.471 27.748.265 7.488.419 10.417.314 17.905.733
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.316 0 32.316 32.316 0 32.316
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.259.832 0 11.259.832 9.846.677 0 9.846.677
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.560.082 0 1.560.082 1.206.951 0 1.206.951
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.560.082 0 1.560.082 1.206.951 0 1.206.951
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.967.093 0 2.967.093 5.146.976 0 5.146.976
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 50.902.383 34.301.301 85.203.684 37.935.135 28.937.199 66.872.334
VARLIKLAR TOPLAMI
991.828.780 572.960.647 1.564.789.427 682.667.964 425.425.629 1.108.093.593
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 578.149.074 368.507.514 946.656.588 387.420.825 285.344.493 672.765.318
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.732.852 108.967.349 110.700.201 1.777.296 68.271.124 70.048.420
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
35.477.717 32.358.314 67.836.031 28.114.263 7.400.223 35.514.486
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 6.768.612 55.408.889 62.177.501 8.072.854 32.467.470 40.540.324
Bonolar
6.365.683 5.919.058 12.284.741 7.407.273 2.031.595 9.438.868
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
402.929 49.489.831 49.892.760 665.581 30.435.875 31.101.456
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3.2 480.231 66.708.559 67.188.790 687.777 36.551.882 37.239.659
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.644.898 8.711.465 15.356.363 7.906.985 5.867.022 13.774.007
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.626.706 8.711.465 15.338.171 7.874.635 5.867.022 13.741.657
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
18.192 0 18.192 32.350 0 32.350
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 2.811.640 33.870 2.845.510 1.833.056 22.335 1.855.391
KARŞILIKLAR
2.6 9.778.530 1.495.199 11.273.729 9.883.862 1.200.279 11.084.141
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 3.489.738 0 3.489.738 3.181.053 0 3.181.053
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 6.288.792 1.495.199 7.783.991 6.702.809 1.200.279 7.903.088
CARİ VERGİ BORCU
2.7 5.600.993 0 5.600.993 5.598.484 0 5.598.484
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 1.051.222 39.610.820 40.662.042 725.201 38.663.031 39.388.232
Krediler
0 7.412.304 7.412.304 0 16.059.998 16.059.998
Diğer Borçlanma Araçları
1.051.222 32.198.516 33.249.738 725.201 22.603.033 23.328.234
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 60.397.099 11.890.998 72.288.097 44.251.681 9.777.060 54.028.741
ÖZKAYNAKLAR
2.10 141.681.897 20.521.685 162.203.582 112.577.247 13.679.143 126.256.390
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 0 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
2.227.873 0 2.227.873 2.176.031 0 2.176.031
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 0 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.670.936 0 1.670.936 1.619.094 0 1.619.094
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.196.179 548.511 4.744.690 2.735.650 438.666 3.174.316
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-7.819.725 19.973.174 12.153.449 5.342.905 13.240.477 18.583.382
Kar Yedekleri
85.928.315 0 85.928.315 41.130.921 0 41.130.921
Yasal Yedekler
2.496.040 0 2.496.040 1.747.175 0 1.747.175
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
83.431.233 0 83.431.233 39.383.386 0 39.383.386
Diğer Kar Yedekleri
1.042 0 1.042 360 0 360
Kar veya Zarar
48.702.204 0 48.702.204 52.744.689 0 52.744.689
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
48.702.204 0 48.702.204 52.744.689 0 52.744.689
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
850.574.765 714.214.662 1.564.789.427 608.849.531 499.244.062 1.108.093.593


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 141.633.551 81.911.933 66.118.667 35.989.449
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 82.255.116 47.332.289 33.664.239 19.409.356
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
52.881 255.955 33.865 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 2.356.273 532.136 1.041.214 298.865
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
390.952 114.083 127.554 46.210
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 56.278.598 33.522.773 31.171.121 16.161.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
87.105 34.036 37.573 17.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
15.726.491 12.231.917 8.065.475 6.407.120
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
40.465.002 21.256.820 23.068.073 9.736.962
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
299.731 154.697 80.674 73.219
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -92.501.956 -35.499.934 -38.415.306 -15.284.538
Mevduata Verilen Faizler
4.2.6 -75.643.875 -21.120.758 -31.251.437 -9.585.924
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -7.702.804 -3.446.394 -3.285.142 -1.463.418
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
4.2.4 -2.134.507 -4.047.040 -1.147.004 -1.138.167
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -6.473.673 -4.933.505 -2.615.113 -1.778.376
Kiralama Faiz Giderleri
-237.716 -163.192 -86.819 -59.811
Diğer Faiz Giderleri
4.2.5 -309.381 -1.789.045 -29.791 -1.258.842
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
49.131.595 46.411.999 27.703.361 20.704.911
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.492.518 9.622.632 9.765.461 3.840.484
Alınan Ücret ve Komisyonlar
29.439.126 13.355.467 13.646.302 5.476.602
Gayri Nakdi Kredilerden
2.341.675 1.447.448 939.501 546.071
Diğer
4.11 27.097.451 11.908.019 12.706.801 4.930.531
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.946.608 -3.732.835 -3.880.841 -1.636.118
Gayri Nakdi Kredilere
-557 -543 -145 -193
Diğer
-7.946.051 -3.732.292 -3.880.696 -1.635.925
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.899 48.910 3.437 1.669
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 23.510.112 7.711.594 5.667.271 3.656.468
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.868.590 2.236.207 1.512.235 1.258.416
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 22.188.390 15.162.784 4.474.829 5.329.621
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.546.868 -9.687.397 -319.793 -2.931.569
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 12.509.253 7.608.738 2.543.862 1.181.450
FAALİYET BRÜT KÂRI
106.649.377 71.403.873 45.683.392 29.384.982
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.4 -19.003.492 -14.836.787 -3.923.121 -3.499.432
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.4 -70.758 -275.551 -25.128 -18.007
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.618.501 -5.425.253 -4.297.395 -2.280.817
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -20.083.659 -7.699.193 -7.156.823 -3.280.983
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
56.872.967 43.167.089 30.280.925 20.305.743
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
5.785.554 2.200.384 2.356.749 902.059
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 62.658.521 45.367.473 32.637.674 21.207.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -13.956.317 -10.052.025 -8.051.941 -5.073.091
Cari Vergi Karşılığı
-5.580.082 -16.251.353 -5.539.814 -5.693.859
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.376.235 0 -2.512.127 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 6.199.328 0 620.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
48.702.204 35.315.448 24.585.733 16.134.711
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 48.702.204 35.315.448 24.585.733 16.134.711
Grubun Karı (Zararı)
48.702.204 35.315.448 24.585.733 16.134.711
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05770000 0,04180000 0,02910000 0,01910000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208795


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.194 Değişim: 1,42% Hacim : 83.552 Mio.TL Son veri saati : 17:56
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3123 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0933 Değişim: 0,89%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1165
Açılış: 34,7829
2.416,44 Değişim: 0,39%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.