" />

KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 23:06
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Dönem Karı (Zararı)
27 -120.885.480 -120.885.480 -120.885.480
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -120.885.480 -180.234.880 29.109.192 -151.125.688
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842
Transferler
27 -237.911.520 237.911.520
Dönem Karı (Zararı)
27 -201.130.509 -201.130.509 -1.312.115 -202.442.624
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -201.130.509 -606.768.165 1.860.699 -604.907.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.761.970 61.031.571
Dönem Karı (Zararı)
-202.442.624 -120.885.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
66.869.085 102.453.519
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 141.511 65.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.595.516 867.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.595.516 867.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 28.027.979 13.639.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 230.042 113.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 13.525.694 13.525.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.272.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.768.992 49.051.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.055.071 -124.270
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 70.731.141 48.447.654
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-176.147 1.550.809
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
269.069 -822.209
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.088.940 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -65.273.196 38.218.561
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.647.661 639.439
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.167.004 -28.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
303.452.809 79.463.532
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.628.813 115.258.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.462.126 -26.687.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105.484.764 2.537.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
240.313.365 -1.770.386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.630.758 -13.403.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.917.521 -2.441.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.019.169 3.170.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.490.556 -109.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.418.967 2.909.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.879.270 61.031.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-117.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
181.859.013 3.588.337
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
181.859.013 3.588.337
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-350.780.691 -66.226.534
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.327.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-417.676.535 -65.191.810
Ödenen Faiz
-69.432.120 -1.034.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.159.708 -1.606.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.159.708 -1.606.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.854.633 5.986.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
694.925 4.379.485


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 694.925 1.854.633
Ticari Alacaklar
10,37 57.959.106 127.143.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 8.182.465 79.210.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 49.776.641 47.932.723
Diğer Alacaklar
11,37 36.562.101 36.452.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.399.090 17.609.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.163.011 18.842.991
Stoklar
13 1.286.163.010 1.180.678.246
Peşin Ödenmiş Giderler
15 30.780.322 84.770.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.053.810 28.472.777
ARA TOPLAM
1.415.213.274 1.459.422.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.415.213.274 1.459.422.690
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10,37 9.983.745 11.658.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.983.745 11.658.441
Diğer Alacaklar
11,37 5.857.696 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.857.696 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 114.244.210 48.970.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 59.040.000 242.066.017
Maddi Duran Varlıklar
18 3.021.368 3.078.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.254 5.121
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.254 5.121
Peşin Ödenmiş Giderler
15 68.152.621 255.276.217
Diğer Duran Varlıklar
26 7.590.758 7.672.964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
267.893.652 574.567.917
TOPLAM VARLIKLAR
1.683.106.926 2.033.990.607
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 114.461.816 30.549.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 284.643.657 507.673.395
Ticari Borçlar
10,37 390.001.408 274.966.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 371.455.749 254.916.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.545.659 20.049.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.411.340 2.725.291
Diğer Borçlar
11,37 183.188.723 169.050.324
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 157.805.052 153.175.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.383.671 15.874.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.586 288.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.702.358 14.431.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.702.358 14.431.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 116.528.001 102.530.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 317.926 296.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 116.210.075 102.234.381
ARA TOPLAM
1.109.225.889 1.102.215.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.109.225.889 1.102.215.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 258.153.824 399.854.683
Ticari Borçlar
10,37 7.332.852 7.378.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.332.852 7.378.950
Diğer Borçlar
11,37 0 4.386.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.386.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 909.898.011 916.659.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 909.898.011 916.659.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 382.849 291.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 382.849 291.855
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 3.020.967 5.668.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.178.788.503 1.334.239.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.288.014.392 2.436.455.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-606.768.165 -405.637.656
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -637.547.130 -399.635.610
Net Dönem Karı veya Zararı
-201.130.509 -237.911.520
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.860.699 3.172.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-604.907.466 -402.464.842
TOPLAM KAYNAKLAR
1.683.106.926 2.033.990.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.573.143 7.479.903 1.464.035 5.341.783
Satışların Maliyeti
28 -33.302.966 -2.098.992 0 -1.915.952
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.270.177 5.380.911 1.464.035 3.425.831
BRÜT KAR (ZARAR)
21.270.177 5.380.911 1.464.035 3.425.831
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -22.587.510 -2.172.589 -18.046.021 -930.974
Pazarlama Giderleri
29,30 -445.346 -59.688 -170.690 -9.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 8.184.155 5.335.120 504.995 -435.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -73.111.568 -64.560.218 -39.796.218 -21.986.816
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-66.690.092 -56.076.464 -56.043.899 -19.937.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -70.219.383 -38.218.561 -53.918.301 -21.713.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-136.909.475 -94.295.025 -109.962.200 -41.650.791
Finansman Gelirleri
33 2.055.071 22.496.638 -1.097.592 15.909.213
Finansman Giderleri
33 -70.235.881 -48.447.654 -44.476.393 -40.751.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-205.090.285 -120.246.041 -155.536.185 -66.492.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.647.661 -639.439 2.265.098 -639.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.647.661 -639.439 2.265.098 -639.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.312.115 -2.810.589 -979.029 -2.810.589
Ana Ortaklık Payları
-201.130.509 -118.074.891 -152.292.058 -64.321.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-202.442.624 -120.885.480 -153.271.087 -67.132.105
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.312.115 -2.810.589 -979.029 -2.810.589
Ana Ortaklık Payları
-201.130.509 -118.074.891 -152.292.058 -64.321.516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959564


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.110 Değişim: -0,26% Hacim : 30.426 Mio.TL Son veri saati : 11:06
Düşük 11.107 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,1028 Değişim: 0,07%
Düşük 32,9809 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0509 Değişim: -0,30%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.576,45 Değişim: -0,94%
Düşük 2.562,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.