KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 18:28
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -174.695.823 -116.563.051 -59.349.400 29.109.192 -30.240.208
Transferler
27 -116.563.051 116.563.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Karı (Zararı)
27 -54.026.647 -54.026.647 -228.883 -54.255.530
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -291.258.874 -54.026.647 -113.376.047 28.880.309 -84.495.738
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -399.635.610 -237.911.520 -405.637.656 3.172.814 -402.464.842
Transferler
27 -237.911.520 -237.911.520
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.838.446 -48.838.446 -333.086 -49.171.532
Dönem Karı (Zararı)
27 -48.838.446 -48.838.446 -333.086 -49.171.532
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -637.547.130 -48.838.446 -454.476.102 2.839.728 -451.636.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.851.073 52.703.876
Dönem Karı (Zararı)
-49.171.532 -54.255.529
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.171.532 -54.255.529
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.941.459 25.115.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 29.875 33.125
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.335
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.335
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.157 -1.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 121.157 -1.486
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.871.908 8.209.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 25.759.488 7.830.071
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 215.927 632.413
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -103.507 -253.192
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16.301.082 16.505.046
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 16.301.082 16.505.046
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-382.563 361.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
321.081.146 81.844.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.623.893 68.078.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.280.874 -3.497.070
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -56.227.038 832.736
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 129.957.077 -3.055.242
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 74.269.932 -89.862.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -463.097 -2.315.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 83.976.855 110.872.026
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -1.229.692 -63.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.892.342 854.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.892.342 813.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
41.102
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
313.851.073 52.703.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.533.438 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
16 -135.492.579
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 183.026.017
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-361.297.724 -49.600.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-361.279.017 -49.548.934
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-361.546.771 -49.773.881
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 267.754 224.947
Ödenen Faiz
8 -18.707 -52.031
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.787 3.102.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.787 3.102.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.854.633 5.986.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.941.420 9.089.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.941.420 1.854.633
Ticari Alacaklar
10 76.257.681 127.143.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 11.354.400 79.210.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 64.903.281 47.932.723
Diğer Alacaklar
11 22.171.201 36.452.075
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 2.532.356 17.609.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.638.845 18.842.991
Stoklar
13 1.236.905.284 1.180.678.246
Peşin Ödenmiş Giderler
15 89.793.486 84.770.091
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 3.621.539 28.472.777
ARA TOPLAM
1.430.741.799 1.459.422.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.430.741.799 1.459.422.690
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
11.024.054 11.658.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.024.054 11.658.441
Diğer Alacaklar
5.839.437 5.839.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.839.437 5.839.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 168.162.511 48.970.914
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 59.040.000 242.066.017
Maddi Duran Varlıklar
18 3.049.859 3.078.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.193 5.121
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.193 5.121
Peşin Ödenmiş Giderler
15 120.295.745 255.276.217
Diğer Duran Varlıklar
26 7.631.861 7.672.964
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.047.660 574.567.917
TOPLAM VARLIKLAR
1.805.789.459 2.033.990.607
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 70.027.325 30.549.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 281.212.286 507.673.395
Ticari Borçlar
10 349.551.642 274.966.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 330.096.049 254.916.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 19.455.593 20.049.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.262.194 2.725.291
Diğer Borçlar
11 257.413.692 169.050.324
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 242.517.799 153.175.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.895.893 15.874.931
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.586 288.486
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.921.600 14.431.592
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 102.530.559 102.530.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 296.178 296.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 102.234.381 102.234.381
ARA TOPLAM
1.078.207.884 1.102.215.487
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.078.207.884 1.102.215.487
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 251.299.529 399.854.683
Ticari Borçlar
7.279.710 7.378.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 7.279.710 7.378.950
Diğer Borçlar
11 0 4.386.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.386.513
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 914.939.633 916.659.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 914.939.633 916.659.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
413.012 291.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 413.012 291.855
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.286.065 5.668.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.217.949 1.334.239.962
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.257.425.833 2.436.455.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-454.476.102 -405.637.656
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -637.547.130 -399.635.610
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -48.838.446 -237.911.520
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 2.839.728 3.172.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-451.636.374 -402.464.842
TOPLAM KAYNAKLAR
1.805.789.459 2.033.990.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.389.537 2.138.120
Satışların Maliyeti
28 -34.322.963 -183.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.066.574 1.955.080
BRÜT KAR (ZARAR)
20.066.574 1.955.080
Genel Yönetim Giderleri
29 -274.656 -49.744
Pazarlama Giderleri
29 -5.818.492 -1.403.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.418.732 5.988.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.038.346 -42.636.433
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.646.188 -36.146.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-16.301.082 -16.505.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.947.270 -52.651.067
Finansman Gelirleri
33 3.152.663 6.587.425
Finansman Giderleri
33 -25.759.488 -7.830.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-49.554.095 -53.893.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
382.563 -361.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 382.563 -361.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.171.532 -54.255.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.171.532 -54.255.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-333.086 -228.882
Ana Ortaklık Payları
-48.838.446 -54.026.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,20770000 -0,22980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.171.532 -54.255.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-333.086 -228.882
Ana Ortaklık Payları
-48.838.446 -54.026.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941493


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.