KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:41
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -173.970.545 68.490.395 68.490.395
Transferler
27 -173.970.545 173.970.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.308.697 -61.308.697 -61.308.697
Dönem Karı (Zararı)
27 -61.308.697 -61.308.697 -61.308.697
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.223.069 -195.223.069 -195.223.069
Dönem Karı (Zararı)
27 -195.223.069 -195.223.069 -195.223.069
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -195.223.069 -188.041.371 -188.041.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.159.259 -141.923.556
Dönem Karı (Zararı)
-195.223.069 -61.308.697
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-195.223.069 -61.308.697
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
177.334.732 96.017.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 188.372 201.744
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.225.456 -16.932.869
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 573.599 1.290.408
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.799.055 -18.223.277
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.296.321 22.554.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 244.933 206.977
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 22.347.240
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 27.051.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.641.355 151.494.964
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 81.640.407 153.618.512
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -540.160 -1.733.940
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -458.892 -389.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.308.604 -67.174.134
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.308.604 -67.174.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
72.771.081 25.611.958
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 72.771.081 25.611.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -19.738.816
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -19.738.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
212.047.596 -176.631.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 222.961.139 -154.883.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -15.202.195 -6.834.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.823.282 -2.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -75.634.015 10.846.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.287.373 99.152.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 20.299 1.504.105
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 93.785.307 -159.875.902
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -437.666 -3.140.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.018.818 36.600.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.018.818 36.600.819
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
194.159.259 -141.923.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.260.695 171.143.335
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-130.849.032 37.332.085
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.588.337 133.811.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.151.906 -25.663.793
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.107.344 -21.424.273
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.066.544 -22.203.959
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 959.200 779.686
Ödenen Faiz
8 -1.044.562 -4.239.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.253.342 3.555.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.253.342 3.555.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.243.389 1.687.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
990.047 5.243.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 990.047 5.243.389
Ticari Alacaklar
10 49.951.174 269.144.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 2.025.059 220.185.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.926.115 48.958.922
Diğer Alacaklar
11 33.193.766 17.991.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 16.535.950 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.657.816 13.164.253
Stoklar
13 1.043.269.353 1.044.293.580
Peşin Ödenmiş Giderler
15 83.724.963 5.508.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 25.978.818 31.997.636
ARA TOPLAM
1.237.159.309 1.374.229.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.237.159.309 1.374.229.825
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
323.537.554 192.688.522
Diğer Finansal Yatırımlar
7 323.537.554 192.688.522
Ticari Alacaklar
10 11.658.441 15.541.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.658.441 15.541.296
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 48.970.914 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 211.586.017 212.837.413
Maddi Duran Varlıklar
18 924.022 943.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.644 8.729
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.644 8.729
Peşin Ödenmiş Giderler
15 242.750.869 245.333.521
Diğer Duran Varlıklar
26 7.672.964 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
852.707.623 802.532.812
TOPLAM VARLIKLAR
2.089.866.932 2.176.762.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.193.684 19.070.681
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 493.102.115 396.920.555
Ticari Borçlar
10 271.305.702 293.430.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 254.666.980 264.193.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.638.722 29.237.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.681.345 2.661.046
Diğer Borçlar
11 122.578.873 32.746.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 110.404.072 12.647.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 12.174.801 20.098.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 288.486 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.979.010 3.188.885
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 91.810.691 64.699.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 273.708 214.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 91.536.983 64.485.595
ARA TOPLAM
1.002.939.906 813.004.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.939.906 813.004.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 384.111.253 468.927.315
Ticari Borçlar
10 7.378.950 8.081.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 7.378.950 8.081.244
Diğer Borçlar
11 3.952.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.952.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 879.242.613 879.470.404
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 775.095.684 775.323.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 282.947 97.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 282.947 97.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.274.968.397 1.356.576.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.277.908.303 2.169.580.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-188.041.371 7.181.698
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -224.727.776 -163.419.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -195.223.069 -61.308.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-188.041.371 7.181.698
TOPLAM KAYNAKLAR
2.089.866.932 2.176.762.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 13.055.496 12.336.483
Satışların Maliyeti
28 -2.475.811 -697.472
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.579.685 11.639.011
BRÜT KAR (ZARAR)
10.579.685 11.639.011
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.488.876 -6.365.090
Pazarlama Giderleri
29 -116.279 -657.316
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 26.860.328 114.357.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -102.992.328 -24.978.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-71.157.470 93.995.091
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -13.532 -37.332.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-72.771.081 -25.611.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-143.942.083 31.051.048
Finansman Gelirleri
33 30.359.421 61.258.767
Finansman Giderleri
33 -81.640.407 -153.618.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-195.223.069 -61.308.697
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.223.069 -61.308.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.223.069 -61.308.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-195.223.069 -61.308.697
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,83030000 -0,26080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.223.069 -61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-195.223.069 -61.308.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917440


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5114 Değişim: 0,00%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9684 Değişim: 0,24%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.433,98 Değişim: -0,06%
Düşük 2.430,81 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.