KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:20
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325
Transferler
27 -129.905.615 129.905.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.312.795 -12.312.795 -12.312.795
Dönem Karı (Zararı)
27 -12.312.795 -12.312.795 -12.312.795
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 -12.312.795 100.242.530 100.242.530
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -163.419.079 -61.308.697 7.181.698 7.181.698
Transferler
27 -61.308.697 61.308.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.719.203 -114.719.203 -114.719.203
Dönem Karı (Zararı)
27 -114.719.203 -114.719.203 -114.719.203
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -224.727.776 -114.719.203 -107.537.505 -107.537.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.481.723 -107.678.643
Dönem Karı (Zararı)
-114.719.203 -12.312.795
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-114.719.203 -12.312.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.200.144 23.709.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 94.462 82.618
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
867.159 1.166.849
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 867.159 1.166.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.635.741 19.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 110.046 19.710
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 13.525.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.412.558 25.722.779
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 10.691
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 41.673.267 23.225.309
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 1.550.809 1.497.926
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -822.209 999.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
38.218.561 7.832.184
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 38.218.561 7.832.184
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.337 -11.114.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -28.337 -11.114.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
72.000.782 -119.075.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 97.246.286 -5.094.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.777.652 -2.676.619
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.593.282 -104.063.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.482.386 19.717.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.319.518 -722.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -2.428.807 -402.550
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.270.615 -30.758.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -94.453 -2.624.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.993.415 7.548.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.993.415 7.548.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.481.723 -107.678.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.588.337 22.811.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 3.588.337 22.811.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.087.305 89.769.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.983.900 93.884.603
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.442 8 458.625 895.228
Ödenen Faiz
8 -103.405 -4.114.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.017.245 4.902.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.017.245 4.902.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.243.389 1.687.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.226.144 6.589.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 4.226.144 5.243.389
Ticari Alacaklar
10 174.085.165 269.144.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 125.541.667 220.185.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 48.543.498 48.958.922
Diğer Alacaklar
11 25.282.645 17.991.571
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 8.213.512 4.827.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.069.133 13.164.253
Stoklar
13 1.041.700.298 1.044.293.580
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.085.999 5.508.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 29.004.221 31.997.636
ARA TOPLAM
1.278.435.660 1.374.229.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.278.435.660 1.374.229.825
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
192.688.522 192.688.522
Diğer Finansal Yatırımlar
7 192.688.522 192.688.522
Ticari Alacaklar
10 13.795.638 15.541.296
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 13.795.638 15.541.296
Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.602.198 5.602.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 83.522.284 121.739.860
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 209.277.413 212.837.413
Maddi Duran Varlıklar
18 933.870 943.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.500 8.729
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.500 8.729
Peşin Ödenmiş Giderler
15 248.238.204 245.333.521
Diğer Duran Varlıklar
26 7.755.170 7.837.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
761.819.799 802.532.812
TOPLAM VARLIKLAR
2.040.255.459 2.176.762.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 18.005.332 19.070.681
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 453.386.203 396.920.555
Ticari Borçlar
10 272.493.231 293.430.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 248.207.216 264.193.866
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.286.015 29.237.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 232.239 2.661.046
Diğer Borçlar
11 35.016.815 32.746.200
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 12.193.522 12.647.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.823.293 20.098.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 287.336 286.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.087.310 3.188.885
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 78.219.585 64.699.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 208.295 214.284
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 78.011.290 64.485.595
ARA TOPLAM
860.728.051 813.004.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
860.728.051 813.004.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 398.123.669 468.927.315
Ticari Borçlar
9.250.245 8.081.244
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 9.250.245 8.081.244
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 879.477.526 879.470.404
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 775.330.597 775.323.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 213.473 97.438
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 213.473 97.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.287.064.913 1.356.576.401
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.147.792.964 2.169.580.939
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-107.537.505 7.181.698
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -224.727.776 -163.419.079
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -114.719.203 -61.308.697
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-107.537.505 7.181.698
TOPLAM KAYNAKLAR
2.040.255.459 2.176.762.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.479.903 6.261.383 5.341.783 2.640.105
Satışların Maliyeti
28 -2.098.992 -309.152 -1.915.952 -165.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745
BRÜT KAR (ZARAR)
5.380.911 5.952.231 3.425.831 2.474.745
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.858.468 -2.449.037 -616.853 -1.357.792
Pazarlama Giderleri
29 -59.688 -160.614 -9.944 -50.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.899.873 14.686.806 -870.620 5.027.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -64.500.646 -19.309.253 -21.927.244 -7.649.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.138.018 -1.279.867 -19.998.830 -1.555.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-38.218.561 -7.832.184 -21.713.515 -2.174.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-94.356.579 -9.112.051 -41.712.345 -3.730.332
Finansman Gelirleri
33 21.310.643 20.024.565 14.723.218 10.205.785
Finansman Giderleri
33 -41.673.267 -23.225.309 -33.976.701 -1.799.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,48790000 -0,05240000 -0,25930000 0,01990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-114.719.203 -12.312.795 -60.965.828 4.675.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870125


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7240 Değişim: 0,05%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3658 Değişim: -0,30%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,50 Değişim: -0,13%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.