KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 21:21
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940
Transferler
27 6.198.082 -6.198.082
Dönem Karı (Zararı)
-2.607.744 -2.607.744 -2.607.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.607.744 -2.607.744 -2.607.744
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -2.607.744 239.853.196 239.853.196
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325
Transferler
27 -129.905.615 129.905.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.988.639 -16.988.639 -16.988.639
Dönem Karı (Zararı)
27 -16.988.639 -16.988.639 -16.988.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 -16.988.639 95.566.686 95.566.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.416 -2.262.358
Dönem Karı (Zararı)
-16.988.639 -2.607.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.988.639 -2.607.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.157.777 1.225.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 41.740 184.928
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.300 -39.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 36.300 -39.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.746 -25.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 14.746 -25.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.199.772 1.288.828
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 21.425.700 1.802.284
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.449.520 -1.747.053
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 223.592 1.233.597
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 5.657.625 -79.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.792.406 -103.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -5.792.406 -103.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.045.722 -879.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.854.224 1.711.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.370.307 -3.822.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.500 -7.947.854
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -7.474.724 -14.732.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 10.083.403 -3.724.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -400.419 171.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.449.446 26.753.186
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.110.403 -576.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.634.006 1.287.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.634.006 1.287.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
123.416 -2.262.358
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.861.250 416.615
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 423.615
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 10.861.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.892.674 1.772.248
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.744.905
Kredilerden Nakit Girişleri
8 18.235.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -490.095
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.963.947 -15.972.657
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.638.318 -11.326.160
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 674.371 -4.646.497
Ödenen Faiz
8 -1.928.727
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.091.992 -73.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.091.992 -73.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.687.403 261.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.779.395 188.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 6.779.395 1.687.403
Ticari Alacaklar
10 118.657.069 106.925.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 58.532.998 55.905.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 60.124.071 51.019.799
Diğer Alacaklar
11 12.574.920 11.204.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.574.920 11.204.613
Stoklar
13 1.026.070.303 1.026.067.803
Peşin Ödenmiş Giderler
15 74.826.317 69.907.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 64.964.349 68.598.455
ARA TOPLAM
1.303.923.541 1.284.442.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.303.923.541 1.284.442.462
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
230.020.607 230.020.607
Diğer Finansal Yatırımlar
7 230.020.607 230.020.607
Ticari Alacaklar
10 20.605.273 23.742.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.605.273 23.742.610
Diğer Alacaklar
11 5.589.364 5.589.364
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.589.364 5.589.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 141.692.190 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 203.651.636 208.720.480
Maddi Duran Varlıklar
18 963.600 970.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 15.545 19.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 15.545 19.024
Peşin Ödenmiş Giderler
15 194.337.156 191.781.149
Diğer Duran Varlıklar
26 7.970.961 8.001.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
804.846.332 816.188.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.108.769.873 2.100.631.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 340.860.200 339.491.137
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 206.535.478 189.173.412
Ticari Borçlar
10 212.727.275 204.093.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 173.135.855 165.940.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 39.591.420 38.153.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 756.522 1.156.941
Diğer Borçlar
11 196.071.548 192.622.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 174.491.178 170.856.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.580.370 21.765.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 284.348 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.384.500 6.517.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.439.203 8.439.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 57.608 57.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.381.595 8.381.595
ARA TOPLAM
972.059.074 941.770.994
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
972.059.074 941.770.994
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 163.777.777 166.975.880
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 877.304.453 879.282.054
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 773.157.524 775.135.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 61.883 47.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 61.883 47.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.144.113 1.046.305.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.013.203.187 1.988.076.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.566.686 112.555.325
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -119.354.149 10.551.466
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -16.988.639 -129.905.615
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.566.686 112.555.325
TOPLAM KAYNAKLAR
2.108.769.873 2.100.631.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.621.278 13.201.231
Satışların Maliyeti
28 -143.792 -7.224.738
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.486 5.976.493
BRÜT KAR (ZARAR)
3.477.486 5.976.493
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.091.245 -2.433.316
Pazarlama Giderleri
29 -110.508 -561.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 9.659.524 6.660.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.659.351 -10.651.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
275.906 -1.009.406
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-5.657.625 79.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.381.719 -930.073
Finansman Gelirleri
33 9.818.780 2.971.136
Finansman Giderleri
33 -21.425.700 -4.648.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.988.639 -2.607.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.988.639 -2.607.744
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.988.639 -2.607.744
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-16.988.639 -2.607.744
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,07230000 -0,01110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.988.639 -2.607.744
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-16.988.639 -2.607.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763394


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6456 Değişim: -0,01%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,6500
Açılış: 8,6468
10,1359 Değişim: -0,04%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,1604
Açılış: 10,1402
487,14 Değişim: -0,18%
Düşük 486,30 20.09.2021 Yüksek 488,04
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.