KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 21:02
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -17.645.608 236.262.858 236.262.858
Transferler
27 -17.645.608 17.645.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.198.082 6.198.082 6.198.082
Dönem Karı (Zararı)
27 6.198.082 6.198.082 6.198.082
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 0 242.460.940
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 0 0 0 0 0 6.198.082 -6.198.082 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.905.615 -129.905.615 -129.905.615
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 -129.905.615 -129.905.615 -129.905.615
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 0 112.555.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.114.130 -22.402.033
Dönem Karı (Zararı)
-129.905.615 6.198.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-129.905.615 6.198.082
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.066.930 -8.180.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 196.558 186.991
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.121.760 961.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 387.787 62.787
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 18.733.973 898.867
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-188.356 5.115.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -188.356 190.490
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 4.924.677
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.992.523 8.611.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -33.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 106.727.047 7.193.910
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.086.799 98.786
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -647.725 1.351.631
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.041.163 -21.457.466
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -13.041.163 -22.945.545
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.467.622 1.093.047
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 11.467.622 1.093.047
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.412 -2.691.326
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -215.412 -2.691.326
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.602 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.275.445 -20.330.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.476.322 63.311.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.733.599 -1.238.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -98.696.042 -97.744.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -16.043.865 -78.577.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.221.437 1.382.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 148.891 15.929
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 141.302.884 44.285.707
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -22.942.950 60.712.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.613.005 -12.478.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.613.005 -12.657.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 179.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.114.130 -22.312.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-89.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.551.413 10.763.271
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
55.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -941.542
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.058.413 18.624.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -6.919.628
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.011.838 11.004.250
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 213.340.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 205.120.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.295.935 -151.010.198
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.474.413 -148.430.909
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -821.522 -2.579.289
Ödenen Faiz
8 -15.715.903 -51.326.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.425.445 -634.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.425.445 -634.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 261.958 896.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.687.403 261.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.687.403 261.958
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 106.925.400 64.434.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 55.905.601 1.026.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 51.019.799 63.407.765
Diğer Alacaklar
11 11.204.613 4.493.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.204.613 4.493.659
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.026.067.803 946.105.734
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 69.907.600 78.657.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 68.598.455 64.985.450
ARA TOPLAM
1.284.442.462 1.158.989.395
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.284.442.462 1.158.989.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 230.020.607 283.254.005
Ticari Alacaklar
10 23.742.610 60.497.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.742.610 60.497.431
Diğer Alacaklar
11 5.589.364 5.566.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.589.364 5.566.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 147.342.972 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 208.720.480 196.522.318
Maddi Duran Varlıklar
18 970.934 1.012.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.024 44.157
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 19.024 44.157
Peşin Ödenmiş Giderler
15 191.781.149 166.987.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.001.788 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
816.188.928 880.719.565
TOPLAM VARLIKLAR
2.100.631.390 2.039.708.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 339.491.137 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 189.173.412 158.129.813
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 204.093.392 208.401.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 165.940.086 186.122.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 38.153.306 22.279.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.156.941 1.008.050
Diğer Borçlar
11 192.622.102 15.097.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 170.856.857 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.765.245 15.097.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 277.505 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 6.517.302 6.047.016
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.439.203 8.537.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 57.608 155.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.381.595 8.381.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
941.770.994 712.873.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.770.994 712.873.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 166.975.880 145.320.327
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 879.282.054 902.695.290
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 775.135.125 798.548.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 47.137 137.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 47.137 137.169
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.305.071 1.084.374.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.988.076.065 1.797.248.020
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 112.555.325 242.460.940
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.551.466 4.353.384
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -129.905
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.