KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2019 - 21:00
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -13.409.359 240.499.107 26.838.728 267.337.835
Transferler
27 -13.409.359 13.409.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758
Dönem Karı (Zararı)
27 -5.392.174 -5.392.174 -5.010.584 -10.402.758
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.633 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Transferler
27 -5.392.174 5.392.174
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.800.020 -157.800.020 -4.288.509 -162.088.529
Dönem Karı (Zararı)
27 -157.800.020 -157.800.020 -4.288.509 -162.088.529
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.042.241 18.042.241 8.126.932 26.169.173
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.239.701 -157.800.020 95.349.155 25.666.567 121.015.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.241.226 -24.906.708
Dönem Karı (Zararı)
-162.088.529 -10.402.758
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-162.088.529 -10.402.758
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.217.326 11.349.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 238.256 380.503
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.289.109 3.405.986
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 766.023 407.323
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 35.523.086 898.867
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.099.796
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.777.856 5.315.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -212.016 243.407
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 12.989.872 5.072.524
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.066.566 17.207.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -33.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 106.818.768 15.168.116
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.080.807 774.558
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -671.395 1.298.300
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.933.141 -13.155.859
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -15.933.141 -14.643.938
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.467.622 1.093.047
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 11.467.622 1.093.047
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.473.530 -207.051
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-215.412 -2.691.326
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -215.412 -2.691.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.370.023 -25.637.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.362.073 63.906.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.758.303 -1.567.855
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -111.493.076 -109.352.333
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -12.769.520 -80.267.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.047.272 3.498.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -1.339.023 377.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 150.027.081 50.042.587
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -27.498.416 58.416.772
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.223.965 -10.691.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.347.274 -11.960.006
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
123.309 1.268.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.241.226 -24.691.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -215.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.551.413 11.544.188
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
55.500.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.092.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -1.253.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.058.413 18.624.441
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -6.919.628
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.017.755 12.829.759
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 226.813.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 218.593.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.301.852 -155.432.401
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.480.330 -152.853.112
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -821.522 -2.579.289
Ödenen Faiz
8 -15.715.903 -58.551.431
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.292.432 -532.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.292.432 -532.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 424.034 956.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.716.466 424.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.716.466 424.034
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 108.454.284 65.350.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 57.313.252 1.539.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 51.141.032 63.811.071
Diğer Alacaklar
11 12.844.709 6.109.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.844.709 6.109.051
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.306.193.213 1.250.759.910
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 69.950.309 78.675.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 84.411.803 82.064.529
ARA TOPLAM
1.583.621.972 1.483.434.315
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.583.621.972 1.483.434.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 23.742.610 60.578.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 23.742.610 60.578.963
Diğer Alacaklar
11 5.826.603 5.803.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.826.603 5.803.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 147.342.972 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 227.774.351 212.684.211
Maddi Duran Varlıklar
18 3.345.377 3.546.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.078.110 69.902.696
Şerefiye
19 61.058.003 69.852.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 20.107 50.553
Peşin Ödenmiş Giderler
15 204.306.497 182.812.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.001.788 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
681.418.308 702.163.272
TOPLAM VARLIKLAR
2.265.040.280 2.185.597.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 339.491.137 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 208.615.803 175.072.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 210.079.361 205.112.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 168.196.893 176.212.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 41.882.468 28.900.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.260.089 2.599.112
Diğer Borçlar
11 208.523.091 22.274.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 183.243.691 6.515.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 25.279.400 15.759.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 277.505 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 20.407.283 7.016.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.683.762 10.789.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 75.492 171.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 23.608.270 10.618.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.012.338.031 738.516.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.012.338.031 738.516.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 200.880.262 179.638.845
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 919.794.626 960.683.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 919.794.626 960.683.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 62.397 178.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 62.397 178.624
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 10.949.242 13.422.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.131.686.527 1.190.145.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.024.558 1.928.662.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 95.349.155 235.106.934
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 21.239.701 8.589.634
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -157.800.020 -5.392.174
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 25.666.567 21.828.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.015.722 256.935.078
TOPLAM KAYNAKLAR
2.265.040.280 2.185.597.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 17.260.711 73.376.927
Satışların Maliyeti
28 -3.576.147 -46.724.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.684.564 26.652.501
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.530 Değişim: -0,18% Hacim : 98.654 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.504 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,4689 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6820 Değişim: 0,40%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.477,02 Değişim: -0,38%
Düşük 2.465,83 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.