KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 21:28
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-254 -254 35.872 35.872 35.618 35.618
Dönem Karı (Zararı)
34 35.472 35.472 35.472 35.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-254 -254 146 146
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 4.396 4.396 5.309 -2.070.048 35.872 -2.034.176 1.725.529 1.725.529
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 -1.287.870 2.472.266 2.472.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
782.178 -782.178 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.501 -3.501 93.975 93.975 90.474 90.474
Dönem Karı (Zararı)
34 93.975 93.975 93.975 93.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.501 -3.501 -3.501 -3.501
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 1.326 1.326 5.309 -1.287.870 93.975 -1.193.895 2.562.740 2.562.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.732 155.594
Dönem Karı (Zararı)
34 93.975 35.972
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.975 35.972
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.648 4.050
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 864 3.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.945 -1.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.711 33
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.362 -11.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 14.073 11.455
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -4.872 1.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-354.355 115.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.691
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.128 18.527
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -71.128 20.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -10.000 -1.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -157.449 -75.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.478 54.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11 143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.467 54.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 44.712 15.979
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.875 126.951
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 60.745 139.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.870 -12.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.887 -283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -209.887 -283
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-236.732 155.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-864 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-864
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -80.809
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-77.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-77.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.809
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-3.809
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.596 74.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-237.596 74.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.660 7.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.064 81.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.064 243.660
Ticari Alacaklar
1.505.906 1.276.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 1.505.906 1.276.531
Diğer Alacaklar
1.324.586 1.243.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 294.707 223.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.029.879 1.019.879
Peşin Ödenmiş Giderler
165.661 8.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 165.661 8.212
Diğer Dönen Varlıklar
36.263 35.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 36.263 35.753
ARA TOPLAM
3.038.480 2.807.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.038.480 2.807.614
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
16 19.358 20.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 8.608 2.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.966 22.971
TOPLAM VARLIKLAR
3.066.446 2.830.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.573 7.240
Ticari Borçlar
115.415 124.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.676 13.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 101.739 111.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 62.583 17.871
Diğer Borçlar
261.622 202.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 231.294 170.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 30.328 32.198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.676 5.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 12.676 5.201
ARA TOPLAM
485.869 357.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.869 357.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.837 367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 17.837 367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.837 367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.706 358.319
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.562.740 2.472.266
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.326 4.827
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.326 4.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.326 4.827
Diğer Yedekler
27 5.309 5.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.287.870 -2.070.048
Net Dönem Karı veya Zararı
35 93.975 782.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.562.740 2.472.266
TOPLAM KAYNAKLAR
3.066.446 2.830.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 495.910 300.626
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
495.910 300.626
BRÜT KAR (ZARAR)
495.910 300.626
Genel Yönetim Giderleri
29 -277.382 -244.424
Pazarlama Giderleri
29 -126.676 -29.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 20.040 23.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -23.885 -14.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.007 35.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 607 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.614 35.745
Finansman Gelirleri
513 340
Finansman Giderleri
32 -24 -162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.103 35.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.872 49
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 4.872 49
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.975 35.972
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.975 35.972
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 93.975 35.972
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.488 -318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.488 -318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.488 -318
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
987 64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
987 64
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
987 64
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.501 -254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.474 35.718
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.474 35.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848363


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.