KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:01
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
250.000 -250.000 -905.966 905.966 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.007 -1.007 184.022 184.022 183.015 183.015
Dönem Karı (Zararı)
184.022 184.022 184.022 184.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 -1.007 -1.007 -1.007 -1.007
Sermaye Arttırımı
82.309 82.309 82.309
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-299 -299 -299 -299
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 190 190 82.309 -2.924.344 184.022 -2.740.322 1.092.177 1.092.177
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 -77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
350 350 630.938 630.938 631.288 631.288
Dönem Karı (Zararı)
630.938 630.938 630.938 630.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 350 350 350 350
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 5.000 5.000 5.309 -2.070.048 630.938 -1.439.110 2.321.199 2.321.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.230 -77.727
Dönem Karı (Zararı)
630.938 -156.892
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 630.938 -156.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.153 20.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 8.464 3.578
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.745 10.282
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.874 1.642
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.370 -1.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.244 3.289
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.560 5.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-553.861 58.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-812.858 -97.445
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-812.858 -97.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
106.796 107.080
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16 355.020 118.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-248.224 -10.998
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.610 -39.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.203 84.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 271 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 50.932 84.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.197 15.759
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.100 -11.163
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
139.888 946
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.788 -12.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-295 -1.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-295 -1.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.230 -77.727
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.279 -490.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -4.279 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.279
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-490.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.252 83.270
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
748 961
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
748 961
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.000 82.309
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.699 -485.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.699 -485.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.157 669.946
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.856 184.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.856 7.157
Ticari Alacaklar
1.257.599 460.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.257.599 460.985
Diğer Alacaklar
1.246.614 1.353.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 16 244.451 599.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.002.163 753.939
Peşin Ödenmiş Giderler
37.015 8.529
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 37.015 8.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.969
Diğer Dönen Varlıklar
35.511 35.216
ARA TOPLAM
2.590.595 1.867.266
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.590.595 1.867.266
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
22.391 24.609
Mobilya ve Demirbaşlar
8 22.391 24.609
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 1.968
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 1.968
Peşin Ödenmiş Giderler
124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.016 2.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.531 29.184
TOPLAM VARLIKLAR
2.616.126 1.896.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 8.024 7.276
Ticari Borçlar
105.554 64.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 16 13.645 13.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 91.909 51.347
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 15.174 16.371
Diğer Borçlar
162.771 31.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6, 16 140.579 691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 22.192 30.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.321 8.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 3.321 8.994
ARA TOPLAM
294.844 129.034
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.844 129.034
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
83 505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 83 505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83 505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.927 129.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.321.199 1.766.911
Ödenmiş Sermaye
11 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.000 4.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.000 4.650
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 5.000 4.650
Diğer Yedekler
11 5.309 82.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -2.070.048 -2.924.344
Net Dönem Karı veya Zararı
15 630.938 854.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.321.199 1.766.911
TOPLAM KAYNAKLAR
2.616.126 1.896.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.440.661 595.806 835.402 275.913
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.661 595.806 835.402 275.913
BRÜT KAR (ZARAR)
1.440.661 595.806 835.402 275.913
Genel Yönetim Giderleri
13 -734.656 -782.818 -251.480 -271.618
Pazarlama Giderleri
13 -85.832 -5.384 -38.080 -4.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
39.498 335.000 3.155 327.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-26.719 -14.369 -9.163 -7.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
632.952 128.235 539.834 320.065
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 48.271 0 14.668
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-368 0 -368
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
632.952 176.138 539.834 334.365
Finansman Gelirleri
844 4.857 237 3.446
Finansman Giderleri
-3.355 -531 -328 -455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.441 180.464 539.743 337.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
497 3.558 501 3.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 497 3.558 501 3.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
630.938 184.022 540.244 340.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
630.938 184.022 540.244 340.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
630.938 184.022 540.244 340.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
350 -1.007 342 1.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
438 -1.259 428 1.274
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-88 252 -86 83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -88 252 -86 83
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
350 -1.007 342 1.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
631.288 183.015 540.586 342.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
631.288 183.015 540.586 342.271http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795432


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.