KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 19:00
KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 1.000.000 -885.839 -1.132.539 -2.018.378 -18.378 981.622
Transferler
1.000.000 -1.000.000 -1.132.539 1.132.539 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 3.448 3.448 0 0 -744.310 -744.310 -740.862 -740.862
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -744.310 -744.310 -744.310 -744.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 0 3.448 3.448 0 0 0 0 3.448 3.448
Sermaye Arttırımı
12 500.000 0 0 15.000 0 0 0 515.000 515.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 3.448 3.448 15.000 -2.018.378 -744.310 -2.762.688 755.760 755.760
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Transferler
250.000 0 0 -250.000 -905.966 905.966 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.007 -1.007 0 0 184.022 184.022 183.015 183.015
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 184.022 184.022 184.022 184.022
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 0 -1.007 -1.007 0 0 0 0 -1.007 -1.007
Sermaye Arttırımı
12 0 0 0 0 82.309 0 0 0 82.309 82.309
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -299 -299 0 0 0 0 -299 -299
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 190 190 82.309 -2.924.344 184.022 -2.740.322 1.092.177 1.092.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.011 -919.348
Dönem Karı (Zararı)
17 184.022 -744.310
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
184.022 -744.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.827 13.861
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.418 5.638
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.871 11.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.871 11.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 604 -131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.976 -141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.580 10
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.934 -3.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-112.838 -188.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -76.397 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.397 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
128.346 -293.835
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
139.344 -294.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.998 500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -21.468 -14.092
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -160.150 121.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,18 0 -10
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -160.150 121.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 34.732 -1.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.482 -50
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
840 488
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.322 -538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.419 -1.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.419 -1.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
92.011 -919.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-496.588 -4.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.644 -4.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.644 -4.684
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-491.944 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.153 514.211
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 500.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
82.309 15.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.844 -362
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.844 -362
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -427
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.424 -409.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.424 -409.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 669.946 1.107.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 354.522 697.933


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 354.522 669.946
Finansal Yatırımlar
4 491.944 0
Ticari Alacaklar
166.372 93.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 166.372 93.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
186.658 315.004
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,18 171.606 310.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.052 4.054
Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.825 3.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 24.825 3.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.969 7.414
Diğer Dönen Varlıklar
35.793 33.374
ARA TOPLAM
1.262.083 1.122.650
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.262.083 1.122.650
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7.515 5.249
Mobilya ve Demirbaşlar
9 7.515 5.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.951 5.991
Diğer Haklar
10 2.951 5.991
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 3.511 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.977 11.240
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.060 1.133.890
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.985 141
Ticari Borçlar
71.051 234.177
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 71.051 234.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 47.696 12.964
Diğer Borçlar
40.561 56.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,18 14.024 13.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 26.537 42.859
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.875 1.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 13.875 1.900
ARA TOPLAM
180.168 305.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.168 305.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.715 1.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 3.715 1.513
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.715 1.513
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
183.883 306.738
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.092.177 827.152
Ödenmiş Sermaye
12 3.750.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190 1.496
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190 1.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 190 1.496
Diğer Yedekler
12 82.309 250.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -2.924.344 -2.018.378
Net Dönem Karı veya Zararı
16 184.022 -905.966
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.092.177 827.152
TOPLAM KAYNAKLAR
1.276.060 1.133.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 595.806 0 460.308 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
595.806 0 460.308 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
595.806 0 460.308 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -782.818 -741.108 -271.618 -238.719
Pazarlama Giderleri
14 -5.384 -18.008 -4.055 -535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 335.000 527 327.772 -549
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -14.369 -887 -7.947 391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.235 -759.476 504.460 -239.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.271 20.789 14.668 4.266
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-368 0 -368 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.138 -738.687 518.760 -235.146
Finansman Gelirleri
4.857 365 3.446 98
Finansman Giderleri
-531 -5.988 -455 -2.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
180.464 -744.310 521.751 -237.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.558 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 3.558 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.022 -744.310 521.751 -237.974
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 184.022 -744.310 521.751 -237.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.022 -744.310 521.751 -237.974
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.007 3.448 -161 -398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.259 3.448 -413 -394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
252 0 252 -4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
252 0 252 -4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.007 3.448 -161 -398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.015 -740.862 521.590 -238.372
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
183.015 -740.862 521.590 -238.372http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715612


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.640 Değişim: 1,21% Hacim : 63.526 Mio.TL Son veri saati : 15:45
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.655
Açılış: 9.431
32,5935 Değişim: 0,37%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8493 Değişim: 0,34%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.497,46 Değişim: 0,52%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.