KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2023 - 20:36
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 609.915.580 277.696.323
Satışların Maliyeti
18 -181.628.419 -70.306.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
428.287.161 207.390.095
BRÜT KAR (ZARAR)
428.287.161 207.390.095
Genel Yönetim Giderleri
19.a -13.798.982 -7.226.562
Pazarlama Giderleri
19.b -6.175.090 -5.228.562
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.a 14.608.890 6.775.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.b -14.379.022 -22.418.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
408.542.957 179.291.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.a 2.460.639.384 370.252.253
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.b -1.586.180 -2.586.856
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.853.443 -3.064.954
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.864.742.718 543.891.946
Finansman Gelirleri
22.a 321.495.756 227.323.440
Finansman Giderleri
22.b -95.509.083 -71.283.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.090.729.391 699.932.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.559.383 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.559.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.087.170.008 699.932.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.087.170.008 699.932.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.087.170.008 699.932.046
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
606.287.997 172.264.200
Dönem Karı (Zararı)
3.087.170.008 699.932.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.463.993.177 -538.102.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12,13 722.592 407.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-413.933 361.070
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.a -413.933 361.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.220.091 -1.134.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.124.506 411.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.095.585 -1.545.201
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.807.728 -42.446.408
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -30.807.728 -42.446.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.350.941 -132.611.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.428.922.641 -362.678.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -2.428.922.641 -362.678.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.559.383 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.164.041 10.159.614
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.228.267 -5.348.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.228.267 -5.348.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.465.049 -2.072.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.465.049 -2.072.301
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.835.019 -1.135.269
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-811.940 -14.348.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.567.488 29.270.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.567.488 29.270.542
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.762.454 4.918.868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.762.454 4.918.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15.244.012 129.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
737.256 -1.254.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
737.256 -1.254.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
606.012.790 171.989.379
Alınan Faiz
20 3.263.053 1.481.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -109.635 -95.615
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.878.211 -1.111.468
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.288.893 -11.354.059
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -9.451.993 -14.304.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.347.031 -2.047.412
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.093.273 -2.045.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -253.758 -2.159
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.592.909
Alınan Temettüler
21 8.103.040 4.997.513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.530.453 -126.995.136
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.093.337 0
Kredilerden Nakit Girişleri
2.093.337
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.359.154 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.359.154
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-170.473 -1.131.852
Ödenen Temettüler
-241.561.440 -165.872.190
Ödenen Faiz
-172.081
Alınan Faiz
19 27.671.008 40.008.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.031.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
370.468.651 33.915.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.389.844 136.199.911
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
380.858.495 170.114.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
525.790.494 355.675.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 906.648.989 525.790.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 906.648.989 525.790.494
Finansal Yatırımlar
53.293.493 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 53.293.493
Ticari Alacaklar
42.925.696 18.283.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.a 35.345 33.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 42.890.351 18.250.277
Diğer Alacaklar
5.198.328 1.789.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 5.198.328 1.789.619
Stoklar
8 4.494.948 1.659.929
Peşin Ödenmiş Giderler
2.302.172 1.692.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 2.302.172 1.692.097
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.094.646 2.173
Diğer Dönen Varlıklar
1.039.020 1.776.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.039.020 1.776.276
ARA TOPLAM
1.016.997.292 550.994.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.016.997.292 550.994.084
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 11.834.080
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11.834.080
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
5 100.000
Diğer Alacaklar
15.033.239 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24.b 15.031.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.b 1.589
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.468.625.000 2.070.216.870
Maddi Duran Varlıklar
12 464.819.687 185.009.482
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 117.239 157.056
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 194.736 23.104
Peşin Ödenmiş Giderler
17.529.411 16.717.471
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 17.529.411 16.717.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.966.419.312 2.283.958.063
TOPLAM VARLIKLAR
5.983.416.604 2.834.952.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.907 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.907 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.681 168.239
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 21.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.583 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
705.583 0
Banka Kredileri
14 705.583
Ticari Borçlar
33.603.925 36.146.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 33.603.925 36.146.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 2.815.869 875.078
Diğer Borçlar
11.582.017 6.429.067
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24.c 1.943.848 1.585.288
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 9.638.169 4.843.779
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.073.376 3.829.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 19.073.376 3.829.364
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.383.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.556.491 10.251.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 320.792 111.819
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 11.235.699 10.140.114
ARA TOPLAM
81.749.888 57.700.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.749.888 57.700.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
10.036.322 8.363.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.d 10.036.322 8.363.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
874.743 506.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 874.743 506.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.412.054 606.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.c 1.412.054 606.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.323.119 9.475.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.073.007 67.176.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.889.343.597 2.767.776.008
Ödenmiş Sermaye
17.a 241.920.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -36.431.906 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
310.160.268 33.842.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
310.160.268 33.842.687
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
310.160.268 33.842.687
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.135.125 154.745.061
Yasal Yedekler
17.c 117.135.125 154.745.061
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.169.390.102 1.751.982.143
Net Dönem Karı veya Zararı
3.087.170.008 699.932.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.889.343.597 2.767.776.008
TOPLAM KAYNAKLAR
5.983.416.604 2.834.952.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
699.932.046 699.932.046 699.932.046
Dönem Karı (Zararı)
699.932.046 699.932.046 699.932.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.774.147
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008
Transferler
23.444.087 676.487.959 -699.932.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.087.170.008 3.087.170.008 3.087.170.008
Dönem Karı (Zararı)
3.087.170.008 3.087.170.008 3.087.170.008
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
276.317.581
Sermaye Arttırımı
80.640.000 -2.425.977 -61.054.023 -17.160.000
Sermaye Avansı
0
Kar Payları
-241.920.000 -241.920.000 -241.920.000
Dönem Sonu Bakiyeler
241.920.000 -36.431.906 310.160.268 117.135.125 2.169.390.102 3.087.170.008 5.889.343.597 5.889.343.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.087.170.008 699.932.046
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
276.317.581 30.774.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.317.581 30.774.147
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.363.487.589 730.706.193
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.363.487.589 730.706.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116181


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.404 Değişim: 0,32% Hacim : 110.732 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1261 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0180 26.02.2024 Yüksek 31,3383
Açılış: 31,0391
33,8025 Değişim: 0,54%
Düşük 33,6235 26.02.2024 Yüksek 33,9189
Açılış: 33,6235
2.034,28 Değişim: 0,08%
Düşük 2.028,08 26.02.2024 Yüksek 2.048,61
Açılış: 2.032,57
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.