" />

KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2022 - 18:54
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
15.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.348.702 -2.262.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.270.542 2.058.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.918.868 -3.495.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
129.491 -2.374.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.254.463 -297.662
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.989.379 115.744.779
Alınan Faiz
20 1.481.904 819.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.111.468 73
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -95.615
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.354.059 14.200.254
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 0 10.727.879
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -14.304.160 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.047.412 -1.450.075
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.045.253 -1.443.800
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.159 -6.275
Alınan Temettüler
21 4.997.513 4.922.450
Alınan Faiz
21 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-126.995.136 -142.364.357
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -8.513.743
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.513.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.131.852 -185.820
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.131.852 -185.820
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
Alınan Faiz
40.008.906 32.207.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.915.005 -11.599.838
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.199.911 -4.865.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
170.114.916 -16.465.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
355.675.578 372.141.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 525.790.494 355.675.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 525.790.494 355.675.578
Ticari Alacaklar
18.283.496 13.296.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24.a 33.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 18.250.277 13.296.014
Diğer Alacaklar
1.789.619 3.728.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 1.789.619 3.728.695
Stoklar
8 1.659.929 524.660
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 1.692.097 579.909
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.173 2.893
Diğer Dönen Varlıklar
1.776.276 521.813
ARA TOPLAM
550.994.084 374.329.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
550.994.084 374.329.562
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.834.080
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.070.216.870 1.705.068.110
Maddi Duran Varlıklar
12 185.009.482 152.387.470
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 157.056 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.104 42.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 16.717.471 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.283.958.063 1.860.212.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.834.952.147 2.234.541.646
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.239 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
168.239 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 168.239 180.662
Ticari Borçlar
36.146.711 6.876.169
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 36.146.711 6.876.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.a 875.078 519.694
Diğer Borçlar
6.429.067 1.864.688
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 4.843.779 525.611
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.829.364 3.699.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.829.364 3.699.873
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.251.933 11.786.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 111.819 100.751
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.a 10.140.114 11.685.315
ARA TOPLAM
57.700.392 24.927.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.700.392 24.927.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 0 168.239
Diğer Borçlar
8.363.227 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 8.363.227 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
506.364 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 506.364 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
606.156 301.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.c 606.156 301.744
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.475.747 6.426.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.176.139 31.353.431
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.767.776.008 2.203.188.215
Ödenmiş Sermaye
17.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17.b -34.005.929 -34.005.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.842.687 3.068.540
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.842.687 3.068.540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.751.982.143 1.823.595.314
Net Dönem Karı veya Zararı
699.932.046 108.873.811
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.767.776.008 2.203.188.215
TOPLAM KAYNAKLAR
2.834.952.147 2.234.541.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 1.684.299 1.684.299 115.427.085 1.671.797.378 342.865.730 2.267.562.306 2.267.562.306
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.949.394 317.916.336 -342.865.730 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.384.241 1.384.241 108.873.811 110.258.052 110.258.052
Dönem Karı (Zararı)
108.873.811 108.873.811 108.873.811
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.384.241 1.384.241 1.384.241 1.384.241
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.513.743 -8.513.743 -8.513.743
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 3.068.540 3.068.540 140.376.479 1.823.595.314 108.873.811 2.203.188.215 2.203.188.215
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 94.505.229 -108.873.811
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.774.147 30.774.147 699.932.046 730.706.193 730.706.193
Dönem Karı (Zararı)
699.932.046 699.932.046 699.932.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.774.147 30.774.147 30.774.147 30.774.147
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 33.842.687 33.842.687 154.745.061 1.751.982.143 699.932.046 2.767.776.008 2.767.776.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
699.932.046 108.873.811
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.774.147 1.384.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.774.147 1.384.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.774.147 1.384.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
730.706.193 110.258.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
730.706.193 110.258.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003550


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.218 Değişim: 0,56% Hacim : 38.489 Mio.TL Son veri saati : 11:17
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.238
Açılış: 11.183
33,0245 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
36,0043 Değişim: 0,18%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.549,78 Değişim: -0,05%
Düşük 2.533,93 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.