" />

KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:20
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 166.594.550 108.517.076 78.438.361 43.421.168
Satışların Maliyeti
17 -33.292.753 -28.642.956 -15.203.877 -11.483.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.301.797 79.874.120 63.234.484 31.938.134
BRÜT KAR (ZARAR)
133.301.797 79.874.120 63.234.484 31.938.134
Genel Yönetim Giderleri
18.a -3.970.813 -3.604.284 -1.288.264 -1.423.495
Pazarlama Giderleri
18.b -3.511.424 -319.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.a 25.665.254 15.967.677 3.721.406 9.987.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.b -7.735.880 -3.478.568 -955.369 -2.521.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.748.934 88.758.945 64.392.932 37.981.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 38.077.551 27.995.367 11.066.447 6.420.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
181.826.485 116.754.312 75.459.379 44.401.903
Finansman Gelirleri
408.487 355.674
Finansman Giderleri
-49.751 -2.770 301.433 20.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 1,16500000 0,74460000 0,48670000 0,28380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
143.400.207 85.345.939
Dönem Karı (Zararı)
182.185.221 116.751.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-35.570.499 -25.649.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,12,13 206.323 214.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.127.349 -2.227.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 72.509 60.257
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.691.156 -3.597.900
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -508.702 1.310.586
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 -34.376.537 -23.605.836
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
727.064 -31.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.595.505 -6.345.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.171.958 -6.919.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.968.261 -1.226.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.244 2.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.041.445 460.884
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.541.712 518.706
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.779.240 435.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
270.279 380.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.172 2.828
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
142.019.217 84.756.572
Alınan Faiz
19 1.380.990 589.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.012.947 36.122.980
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.615 -325.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -65.615 -325.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.073.765 -901.500
Alınan Temettüler
20 4.997.513 4.922.450
Alınan Faiz
32.154.814 21.699.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.030.590 -173.544.344
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-158.400 -98.058
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-158.400 -98.058
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.382.564 -52.075.425
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.382.564 -52.075.425
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.523.790 370.730.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 367.906.354 318.654.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 367.906.354 354.523.790
Ticari Alacaklar
22.071.159 13.390.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.a 2.860.079 364.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.a 19.211.080 13.025.895
Diğer Alacaklar
1.499.981 3.663.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.a 1.499.981 3.663.520
Stoklar
8 78.185 69.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9.a 1.889.511 500.947
Diğer Dönen Varlıklar
11.670 14.842
ARA TOPLAM
393.456.860 372.163.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
393.456.860 372.163.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 2.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.857.818.721 1.856.744.956
Maddi Duran Varlıklar
12 434.858 428.664
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 204.173 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 14.122 19.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9.b 17.021.650 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.877.493.524 1.861.907.586
TOPLAM VARLIKLAR
2.270.950.384 2.234.071.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.881 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.881 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
197.881 180.662
Ticari Borçlar
25.843.474 6.301.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.b 25.843.474 6.301.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.a 134.760 129.054
Diğer Borçlar
3.738.516 1.834.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.b 2.153.228 495.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.924.085 3.653.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.c 3.924.085 3.653.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.020.176 11.679.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.b 31.517
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.a 9.988.659 11.679.815
ARA TOPLAM
43.858.892 23.779.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.858.892 23.779.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.600 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.600 168.239
Diğer Borçlar
6.551.760 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.c 6.551.760 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
247.348 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.d 247.348 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
322.392 281.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.c 322.392 281.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.139.100 6.405.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.997.992 30.185.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.219.952.392 2.203.885.571
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.755.748.039 1.825.526.840
Net Dönem Karı veya Zararı
182.185.221 110.708.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.219.952.392 2.203.885.571
TOPLAM KAYNAKLAR
2.270.950.384 2.234.071.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.009.747 320.787.509 -344.797.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.751.542 116.751.542 116.751.542
Dönem Karı (Zararı)
116.751.542 116.751.542 116.751.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 116.751.542 2.210.868.579 2.210.868.579
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.185.221 182.185.221 182.185.221
Dönem Karı (Zararı)
182.185.221 182.185.221 182.185.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 182.185.221 2.219.952.392 2.219.952.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
182.185.221 116.751.542 76.116.486 44.421.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973540


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.