KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:11
KAP ***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGGYO*** YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 88.156.189 65.095.908 44.805.488 13.637.059
Satışların Maliyeti
17 -18.088.876 -17.159.922 -9.406.532 -5.694.779
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.067.313 47.935.986 35.398.956 7.942.280
BRÜT KAR (ZARAR)
70.067.313 47.935.986 35.398.956 7.942.280
Genel Yönetim Giderleri
18.a -2.682.549 -2.180.789 -1.254.881 -983.184
Pazarlama Giderleri
18.b -3.192.099 -512.859
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.943.848 5.979.714 5.882.921 2.757.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -6.780.511 -957.147 839.756 -437.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.356.002 50.777.764 40.353.893 9.279.222
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 27.011.104 21.574.645 13.473.826 11.346.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.367.106 72.352.409 53.827.719 20.625.380
Finansman Gelirleri
52.813 52.813
Finansman Giderleri
-351.184 -22.796 -293.616 -18.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 22 0,67820000 0,46130000 0,34270000 0,13170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.013.561 49.308.189
Dönem Karı (Zararı)
106.068.735 72.329.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-24.179.775 -16.892.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 12, 13 140.996 141.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.135.780 -56.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14, 15 78.359 32.379
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.661.466 107.417
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -552.673 -196.697
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19, 20 -22.607.603 -16.997.183
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
422.612 20.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.452.350 -6.974.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.750.212 -2.338.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.156.449 -4.294.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.206 2.239
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.817.750 -248.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.168.319 -828.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.037.067 202.373
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
74.050 520.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
831 9.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.436.610 48.462.590
Alınan Faiz
19 678.503 386.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.101.552 458.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.579.120 31.083.515
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 10.727.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.051 -325.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -42.051 -325.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -888.546 -112.500
Alınan Temettüler
20 4.997.513 4.922.450
Alınan Faiz
20.512.204 15.870.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.977.790 -173.547.785
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-7.574.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.600 -101.499
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-105.600 -101.499
Ödenen Temettüler
-165.872.190 -165.872.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.385.109 -93.156.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-62.385.109 -93.156.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
354.523.790 370.730.029
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 292.138.681 277.573.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 292.138.681 354.523.790
Ticari Alacaklar
20.693.384 13.390.499
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.586.582 364.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.106.802 13.025.895
Diğer Alacaklar
4.257.361 3.663.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.257.361 3.663.520
Stoklar
8 78.147 69.941
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.602.499 500.947
Diğer Dönen Varlıklar
14.011 14.842
ARA TOPLAM
318.784.083 372.163.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
318.784.083 372.163.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.000.000 2.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.857.633.502 1.856.744.956
Maddi Duran Varlıklar
12 427.908 428.664
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 251.290 345.524
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 15.718 19.673
Peşin Ödenmiş Giderler
9 17.186.519 2.368.769
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.877.514.937 1.861.907.586
TOPLAM VARLIKLAR
2.196.299.020 2.234.071.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.966 180.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
191.966 180.662
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
191.966 180.662
Ticari Borçlar
28.470.081 6.301.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 28.470.081 6.301.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 123.934 129.054
Diğer Borçlar
2.987.209 1.834.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 1.585.288 1.339.077
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.401.921 495.443
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.727.856 3.653.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.727.856 3.653.806
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.072.642 11.679.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 54.293
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.018.349 11.679.815
ARA TOPLAM
45.573.688 23.779.619
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.573.688 23.779.619
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.344 168.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
69.344 168.239
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
69.344 168.239
Diğer Borçlar
6.223.676 5.579.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.223.676 5.579.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
290.940 376.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 290.940 376.702
Uzun Vadeli Karşılıklar
305.466 281.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 305.466 281.400
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.889.426 6.405.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.463.114 30.185.554
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.143.835.906 2.203.885.571
Ödenmiş Sermaye
16.a 161.280.000 161.280.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.b -34.005.929 -34.005.929
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.c 154.745.061 140.376.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.755.748.039 1.825.526.840
Net Dönem Karı veya Zararı
106.068.735 110.708.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.143.835.906 2.203.885.571
TOPLAM KAYNAKLAR
2.196.299.020 2.234.071.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -25.492.186 115.427.085 1.671.797.378 344.797.256 2.267.809.533 2.267.809.533
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.009.747 320.787.509 -344.797.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.329.613 72.329.613 72.329.613
Dönem Karı (Zararı)
72.329.613 72.329.613 72.329.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.574.096 -7.574.096 -7.574.096
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kay 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -33.066.282 139.436.832 1.826.466.487 72.329.613 2.166.446.650 2.166.446.650
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 140.376.479 1.825.526.840 110.708.181 2.203.885.571 2.203.885.571
Transferler
14.368.582 96.339.599 -110.708.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.068.735 106.068.735 106.068.735
Dönem Karı (Zararı)
106.068.735 106.068.735 106.068.735
Kar Payları
-166.118.400 -166.118.400 -166.118.400
Dönem Sonu Bakiyeler
161.280.000 -34.005.929 154.745.061 1.755.748.039 106.068.735 2.143.835.906 2.143.835.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.068.735 72.329.613 53.586.916 20.607.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955077


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,43% Hacim : 18.085 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7684 Değişim: 1,35%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,3182 Değişim: 2,01%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
493,68 Değişim: 0,35%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.